Портфоліо вихователя

+162

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Грибок Лілії Володимирівни Портфоліо вихователя

Slide 2

Зміст портфоліо Зміст портфоліо 1.Будемо знайомі. 2.Навчально – виховна діяльність. 3.Гурткова робота. 4.Мої вихованці. 5.Плани на майбутнє.

Slide 3

1. Будемо знайомі. ПІБ ГРИБОК ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ЖИТТЄВЕ КРЕДО: Кожна прожита секунда – це частинка життя, а кожну частинку життя треба гідно прожити. ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: Навчаючи інших, навчаюсь сама.

Slide 4

ОСВІТА Середня – спеціальна СТАЖ РОБОТИ Загальний – 21р.; загальний педстаж – 17р.; педстаж в даному закладі - 8р. МІСЦЕ РОБОТИ Гейківський дошкільний навчальний заклад «Теремок» ПОСАДА Вихователь ВІКОВА ГРУПА Старша група дошкільного віку

Slide 5

Професійна освіта -Диплом, виданий 27.06.1991р. - Атестаційний лист, вручений 27.03.08р.

Slide 6

2012р – курси підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів Г 2009р.- грамота відділу освіти Криворізької РДА Грамота Підвищення кваліфікації

Slide 7

2. Навчально-виховна діяльність. Проблема над якою працюю: «РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВУ ГРУ»

Slide 8

Мета: розкрити зміст, форми та сутність розвитку креативних здібностей дитини. Завдання: виховувати у дошкільнят потребу і готовність виявити елементи креативності під час сюжетно- рольової гри; надавати їм реальну можливість досліджувати, експериментувати, вигадувати, виявляти творчу ініціативу.

Slide 9

КРЕАТИВНІСТЬ – загальна здібність дитини, її здатність до творчості. Одна із базових якостей особистості. Комплекс інтелектуальних та особистісних особливостей, який сприяє становленню і прояву творчості. Щоб діти гралися: виділити достатньо часу та місця для гри; забезпечити дітей різноманітними іграшками; збагатити малюків яскравими різноманітними враженнями та позитивним життєвим досвідом; навчити спілкуватися з ровесниками; бути уважними, чуйними, тактовними щодо своїх однолітків. Чинники креативності: швидкість, чіткість, гнучкість, мислення, чутливість до проблем, оригінальність, винахідливість, конструктивність при їх вирішенні й інше.

Slide 10

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО -РОЛЬОВУ ГРУ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Slide 11

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА – ТВОРЧА ГРА Існують два класи творчих ігор, а саме: - ігри, які виникають з ініціативи дитини, - самодіяльні. Самодіяльно сюжетно- рольова гра – ефективний засіб не лише всебічного розвитку дитини, а й чудова можливість психо- логічного розвантаження. Гра несумісна з диктатом, тиском, тож ні в якому разі не можна втручатися, різко обривати її, смикати дітей, вимагаючи негайно припинити діяльність, якою вони так захоплені. ігри, які виникають з ініціативи дорослих. Якщо сюжетно-рольова гра організовується з ініціативи вихователя з метою закріплен -ня певних знань, то в ній попе -редньо обумовлюються тема, конкретний зміст, виділяються і розподіляються ролі, визнача -ється характер взаємодії персо- нажів, добираються атрибутика та іграшки. Діти діють у межах запропонованих обставин відпо- відно до сюжету. Дуже часто у грі бере участь вихователь, який виконує якусь другорядну роль і непомітно керує подіями зсере- дини. Але й така форма органі -зації передбачає свободу дитячої ініціативи, щоб творчий процес не перетворювався на сухе дидактичне вправляння.

Slide 12

Основні напрямки роботи Впровадження нових форм і методів роботи Створення умов всебічного розвитку дитини Реалізація освітніх ліній Базового компоненту

Slide 13

В РОБОТІ ВИКОРИСТОВУЮ ТАКІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Технологія інтеграції Застосування творчих здібностей в різних сферах життєдіяльності Ігрова технологія – ТРВЗ Розвиток креативності Проектна технологія Розвиток в дітей мислительних здібностей, прогнозувань

Slide 14

Мої принципи роботи: Я не змушую, а пропоную або заохочую вихованця до певної діяльності. Співробітництво, а не контроль, налагоджування особистісного контакту з кожною дитиною визначальні для взаємин у колективі. Надаю дитині свободу вибору діяльності. Забезпечення постійного розвивального взаємозв’язку з навколишнім середовищем (людьми, речами, природним світом). Зосереджувати увагу передусім на процесі діяльності дитини, а вже потім - на її результатах. Розгортання природних здатностей дитини. Розвиток у неї цікавості до життя та бажання визначити своє місце в ньому.

Slide 15

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ   Розвиток творчих здібностей дітей через ігрову діяльність. Посібник для вихователів. 2010 рік Сюжетно-рольова гра – школа життя. Практико-орієнтовний посібник для вихователів. 2013 рік Ігри – заняття з лялькою з дітьми раннього віку. Практико - орієнтовний посібник для вихователів. 2011 рік Безпека життя і здоров’я. Посібник-пам’ятка для батьків. 2010 рік Сенсомоторний розвиток Дітей дошкільного віку. Майстер-клас для вихователів старших груп. 2012 рік Спільний екологічний проект з батьками «Брати наші менші» 2013рік Сюжетно-рольова гра «Полікуємо ляльок». Практичний показ для молодих вихователів дошкільних закладів. 2012р. Нормативні документи та законодавчі акти (Витяги). Посібник для батьків. 2010рік

Slide 16

ДО ВЕРШИН ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Щоб вчити і виховувати інших, педагог повинен протягом усього життя вчитися і виховувати себе. Від нього вимагається глибоке й усебічне знання своєї справи на сучасному науковому рівні: уміти користуватися комп’ютерними програмами; знати основні пошукові системи (google.com.ua, yandex.ru); уміти видобувати інформацію з інтернету та змінювати її за допомогою текстового та графічного редактора; - уміти користуватися електронною поштою; - знати основні методичні прийоми використання інтернету. - САМООСВІТА Тема. Впровадження інтерактивних методів і прийомів в організації навчально – виховного процесу дошкільників

Slide 17

ПРОФЕСІЯ У СУЧАСНОСТІ Виховання – це багатогранний процес постійного духовного збагачення та оновлення – і тих, хто виховується, і тих, хто виховує. ( В. Сухомлинський) Хто такий сучасний вихователь? Насамперед, це людина, яка розу -міє, любить і поважає особистість дитини, сприймає її такою, якою вона є, це добра і чуйна людина, яка багато знає, вміє, цікаво навчає. Сучасний вихователь – це фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти, володіє педагогічними технологіями, що відповіда -ють новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину. На мою думку вихователь мусить бути доброзичливим, відкритим у ставленні до вихованців і батьків, уміти налагодити співробітництво з усіма учасниками навчально-виховного процесу в повсякденному житті, оскільки побут дає найбільше можливостей для розвитку малят. Сучасний вихователь повинен мати знання з педагогіки, психо- логії, основ безпеки життєдіяльності, надання першої допомоги, етики та естетики, змісту та принципів організації дошкільного виховання. Вихователь – невтомний дослідник і винахідник. Він вивчає кожну дитину як особистість, шукає індивідуальні підходи. Його головне завдання не просто дати дошкільникові певні знання, сформувати вміння і навички, а створити умови для всебічного розвитку його особистості, та надихнути на творчість, показати всі можливі шляхи взаємодії зі світом, допомогти знайти себе і своє місце в ньому.

Slide 18

ГУРТКОВА РОБОТА ГУРТОК «ШАХМАТИСТ» Щоб зробити вірний хід, Треба думати як слід

Slide 19

5.Мої вихованці. Організована діяльність…

Slide 20

Ми на прогулянці…

Slide 21

Ми Граємось…

Slide 22

Наші свята…

Slide 23

Плани на майбутнє… Підвищувати ефективність використання ІКТ - технологій Удосконалювати технології дослідницької та проективної діяльності Продовжувати поповнення власної творчої майстерні

Slide 24

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

URL:
More by this User
Most Viewed