Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

+58

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά Γ.Φ.

Slide 2

Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά Η απλή μέθοδος των τριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη λύση προβλημάτων με αντιστρόφως ανάλογα ποσά.

Slide 3

Πόσα βήματα ακολουθούμε; Για να υπολογίσουμε την άγνωστη τιμή σε προβλήματα αντιστρόφως ανάλογων ποσών, με την απλή μέθοδο των τριών ακολουθούμε τρία βήματα.

Slide 4

Τα τρία βήματα 1ο βήμα: Κάνουμε κατάταξη, τοποθετώντας τα ποσά του ίδιου είδους το ένα κάτω από το άλλο. 2ο βήμα: Εξετάζουμε αν τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. 3ο βήμα: Βρίσκουμε τη λύση, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό που είναι πάνω από το χ επί το κλάσμα των άλλων δυο αριθμών (όχι αντεστραμμένο) .

Slide 5

Παράδειγμα Δυο βρύσες γεμίζουν μια δεξαμενή σε 18 ώρες. Πόσες βρύσες θα γεμίσουν τη δεξαμενή σε 9 ώρες;

Slide 6

Λύση ώρες βρύσες 18 2 9 χ χ = Ποσά αντιστρόφως ανάλογα 1. Τοποθετούμε τα ποσά του ίδιου είδους το ένα κάτω από το άλλο. 2. Εξετάζουμε αν τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. 3. Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό που είναι πάνω από το χ επί το κλάσμα των άλλων δυο αριθμών 2 * 18 9  36 9  χ = χ = 4 βρύσες

Slide 7

Η απλή μέθοδος των τριών χ = β * α γ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα

Slide 8

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν πρέπει να ξεχνάμε να ελέγχουμε την απάντησή μας στο τέλος. Εφόσον τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, τότε όταν το ένα ποσό αυξάνεται, το άλλο ποσό θα μειώνεται αντίστοιχα. Είναι λογικό το αποτέλεσμά που βρήκαμε; Γιάννης Φερεντίνος

URL: