Μουσικά όργανα

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μουσικά όργανα

Slide 2

Μεταλλικά κρουστά Πιατίνια Σαντούρι Ταμπούρο Χανγκ Thrash Metal

Slide 3

Πιατίνια Τα πιατίνια είναι λεπτά και μεταλλικά κρουστά που μοιάζουν με πιάτο. Χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους και το είδος μετάλλου που είναι κατασκευασμένα.

Slide 4

Σαντούρι Το σαντούρι ανακαλύφθηκε πρώτα στην Περσία μετά στην Ινδία και τέλος στην Κίνα. Περιέχει 72 μεταλλικές χορδές ανά τρείς σε ένα όγκο με αποτέλεσμα να έχει 23 νότες.

Slide 5

Χανγκ Το χανγκ είναι κρουστό και ανήκει στην κατιγορία των ιδιοφώνων. Κατασκευάστηκε πρώτη φορά στη Βέρνη και περιέχει νιτροποιημένε ατσάλλινα φύλλα.

Slide 6

Ταμπούρο Το ταμπούρο είναι τύμπανο με κοίλο κυλινδρικό σώμα ξύλινο ή μεταλλικό, έχει τεντωμένες μεμβράνες ή κεφαλές.

Slide 7

Thrash Metal Το thrash metal αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α την δεκαετία του 80. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο γρήγορος και επιθετικός του ήχος.

Slide 8

Δήμητρα.Λ

URL:
More by this User
Most Viewed