Εκτιμώ το ποσοστό

+37

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εκτιμώ το ποσοστό Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι το ποσοστό; Ποσοστό ενός ποσού ονομάζεται ο λόγος του μέρους προς το συνολικό ποσό. Ποσοστό = μέρος σύνολο

Slide 3

Παραδείγματα Ο Αντρέας είχε ποσοστό επιτυχίας: 6 στις 8 βολές (6/8) Ο δήμαρχος πήρε 1.234 ψήφους από τις 2.345 ψήφους (ποσοστό 1.234/2.345)

Slide 4

Ποσοστό στα 100 (%) Όταν το συνολικό ποσό έχει τιμή 100, τότε το μέρος του ονομάζεται ποσοστό στα εκατό και γράφεται με κλάσμα που έχει παρονομαστή το 100 ή με το σύμβολο %

Slide 5

Παράδειγμα Η Άννα έλυσε 4 από τις 5 ασκήσεις. Τι ποσοστό επιτυχίας στα εκατό (%) είχε; Άρα είχε ποσοστό επιτυχίας 80% ή 4 5 =   χ 100 χ = 4 * 100 5 χ = 80 80 100

Slide 6

Ποσοστό στα 1.000 (‰) Για μικρά μέρη μεγάλων ποσών χρησιμοποιούμε το ποσοστό στα χίλια, ή (τοις χιλίοις) δηλαδή κλάσμα με παρονομαστή το 1.000 ή το σύμβολο ‰

Slide 7

Παράδειγμα Ο δείκτης γεννήσεων είναι 5 ‰, δηλαδή γεννιούνται 5 βρέφη σε κάθε 1.000 άτομα.

Slide 8

Γιατί χρειάζεται ειδικά το ποσοστό στα εκατό (%) ή στα χίλια (‰); Κάθε λόγος παριστάνει το μέρος ενός ποσού και μπορεί να θεωρηθεί σαν ποσοστό. Όμως το ποσοστό % ή ‰ δίνει μια πιο καθαρή εικόνα για το μέρος ενός ποσού. π.χ. το 40% επιτυχία στις βολές του μπάσκετ, είναι σαφέστερο από το 2/15 Θα αντιμετωπίζαμε δυσκολίες να συγκρίνουμε τα ποσοστά ευστοχίας δυο παιχτών αν γράφονταν 2/7 και 3/11 Γιάννης Φερεντίνος

URL: