ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΜΥΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ

+805

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΜΥΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ ΦΕ 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Ο οργανισμός μας για να διατηρηθεί στη ζωή και να επιτελέσει τις λειτουργίες που πρέπει χρειάζεται οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες.

Slide 3

Αυτά μεταφέρονται σε κάθε σημείο του οργανισμού μας με το αίμα που «κυκλοφορεί» συνεχώς μέσα σε λεπτούς σωλήνες που ονομάζονται αιμοφόρα αγγεία.

Slide 4

Τα αιμοφόρα αγγεία τα χωρίζουμε σε αρτηρίες και σε φλέβες και σε τριχοειδή αγγεία.

Slide 5

Η καρδιά είναι η «αντλία» που, με τις συστολές και διαστολές της, δίνει την ώθηση στο αίμα να «κυκλοφορήσει». Η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα.

Slide 6

Η καρδιά βρίσκεται μέσα στη θωρακική κοιλότητα, ανάμεσα στους δύο πνεύμονες. Η θέση της καρδιάς στο σώμα

Slide 7

Είναι ένας μυς και το σχήμα της παρομοιάζεται με κώνο.

Slide 8

δεξιός κόλπος δεξιά κοιλία αριστερός κόλπος αριστερή κοιλία Τμήματα της καρδιάς

Slide 9

σελ. 114

Slide 10

σελ. 114 Η καρδιά βρίσκεται περίπου στο μέσο και αριστερά του θώρακα. Όταν ακουμπώ την παλάμη μου εκεί, νιώθω πιο έντονα τους «χτύπους» της καρδιάς.

Slide 11

Αισθάνομαι το σφυγμό μου. σελ. 115

Slide 12

78 100 σελ. 115

Slide 13

σελ. 116

Slide 14

σελ. 116 Ο σφυγμός που αισθάνομαι οφείλεται στην κίνηση της καρδιάς. Μετά από σωματική άσκηση η καρδιά «χτυπά» πιο γρήγορα. Επίσης, η καρδιά «χτυπά» πιο γρήγορα στα παιδιά απ’ ό,τι στους ενήλικες.

Slide 15

δεξιός κόλπος δεξιά κοιλία αριστερός κόλπος αριστερή κοιλία βαλβίδες σελ. 116

Slide 16

σελ. 117 Επάνω σκίτσο: αγελάδα Κάτω σκίτσο: λαγός

Slide 17

Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Α ΚΟΙΛΙΕΣ Σ Φ Υ Γ Μ Ο Β Α Λ Β Ι Δ Α Α Δ Α Κ Π Ο Π Ι ΑΡΩΘ ΥΛΑ σελ. 117

Slide 18

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΕ1

URL: