ΜΙΚΡΗ & ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

+715

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΜΙΚΡΗ & ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΕ 2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Το αίμα κυκλοφορεί αδιάκοπα σε όλα τα σημεία του σώματος με ένα πολύπλοκο σύστημα αγγείων. Θυμάσαι πώς τα ονομάζουμε αυτά τα αγγεία; Αιμοφόρα αγγεία.

Slide 3

Οι 2 κύριες διαδρομές του αίματος ονομάζονται κυκλοφορίες. μικρή κυκλοφορία μεγάλη κυκλοφορία Η κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά στους πνεύμονες και αντίστροφα. Η κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά προς όλα τα όργανα του σώματος και αντίστροφα.

Slide 4

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ. κόλπος Δ. κοιλία Α. κόλπος Α. κοιλία

Slide 6

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ Το αίμα από τη δεξιά πλευρά της καρδιάς φτάνει στους πνεύμονες όπου δεσμεύει οξυγόνο και αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Το οξυγονωμένο αίμα ωθείται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς, από εκεί πάει σε όλο το σώμα μέσω των αρτηριών, μεταφέροντας και μοιράζοντας οξυγόνο όπου χρειάζεται. Συγκεντρώνει το άχρηστο διοξείδιο του άνθρακα και κατόπιν, μέσω των φλεβών, επιστρέφει στην καρδιά, για να συνεχίσει το ταξίδι του από την αρχή.

Slide 7

Το αίμα μεταφέρεται από την καρδιά σε όλο το σώμα μέσω των αρτηριών και επι-στρέφει σ’ αυτή μέσω των φλεβών.

Slide 8

φλέβα αρτηρία

Slide 9

Η πίεση που δημιουργείται από την καρδιά για να μπορέσει να στείλει το αίμα σε όλο μας το σώμα. Υψηλή πίεση βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία & στα όργανα του σώματος Χαμηλή πίεση δε φτάνει στα όργανα αρκετό οξυγόνο Αρτηριακή πίεση

Slide 10

πλάσμα κύτταρα του αίματος ερυθρά αιμοσφαίρια λευκά αιμοσφαίρια αιμοπετάλια αίμα

Slide 14

Α Β ΑΒ 0 Ομάδες αίματος Ξέρεις σε ποια ομάδα αίματος ανήκεις;

Slide 15

Το αίμα σου λειτουργεί σαν μια υπηρεσία διανομής μεταφέροντας σε κάθε σημείο του σώματός σου οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες. Κατόπιν, μαζεύει τα άχρηστα υπο-λείμματα και τα μεταφέρει σε όργανα όπως το συκώτι και τα νεφρά, που θα το απαλλάξουν από αυτά. Μοιάζει με το γαλατά, που κάθε πρωί έφερνε και άφηνε γάλα στις πόρτες των σπιτιών και μάζευε τα άδεια μπου-κάλια για να τα επιστρέψει στη αποθήκη, όπου τα καθάρι-ζε και τα ξαναγέμιζε. Αίμα: μια ειδική υπηρεσία διανομής

Slide 16

Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, το άγχος κ.ά. έχουν ως αποτέλεσμα το «φράξιμο» των αγγείων. Παθήσεις της καρδιάς

Slide 17

Οι γιατροί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους απόφραξης των αγγείων, όπως αγγειοπλαστική με «μπαλόνι», φαρμακευτική αντιμετώπιση, εγχείριση κλπ.

Slide 18

σελ. 118

Slide 19

σελ. 118 Με τις αρτηρίες, αίμα πλού-σιο σε οξυγόνο φτάνει σε όλα τα όργανα του σώμα-τος. Με τις φλέβες, το διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται από τα όργανα στους πνεύ-μονες.

Slide 20

σελ. 119

Slide 21

σελ. 119

Slide 22

σελ. 119 Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος είναι η σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η αποφυγή του άγχους, του τσιγάρου και των οινοπνευματωδών ποτών.

Slide 23

σελ. 120

Slide 24

σελ. 120 Το αίμα φεύγει από την αριστερή κοιλία και μέσα από τις αρτηρίες φτάνει στα διάφορα όργανα. Στη συνέχεια δίνει οξυγόνο στα όργανα του σώματος & παίρνει διοξείδιο του άνθρακα. Το αίμα που μετα-φέρει διοξείδιο του άνθρακα φτάνει μέσα από τις φλέβες στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Στη συνέχεια περνά μέσα από τη βαλβίδα στη δεξιά κοιλία και από εκεί φτάνει στους πνεύμονες. Εκεί αποβάλλει διο-ξείδιο του άνθρακα και παίρνει οξυγόνο. Το αίμα που μεταφέρει οξυγόνο επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και περνά στην αριστερή κοιλία, για να αρχίσει πάλι ο ίδιος κύκλος.

Slide 25

σελ. 120 Υγιεινή διατροφή, συχνή & συστηματική σωματική άσκηση, μείωση άγχους, αποφυγή καπνίσματος & οινοπνευματωδών ποτών, ζωή κοντά στη φύση…

Slide 26

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΕ2

URL: