cultivo in vitro

+21

No comments posted yet

Comments

Slide 1

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN CULTIVO «IN VITRO» ESPERANZA VÁZQUEZ GONZALEZ I.E.S ARZÚA 2ºC.S. XORNP PRODUCCIÓN DE PLANTA ANO 2012-2013 CULTIVO "IN VITRO" 1

Slide 2

ÍNDICE CULTIVO "IN VITRO" 2 INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………...4 HISTORIA…………………………………………………………………………………………………………………..…...5 DEFINICIÓN……………………………………………………………………………………………………………..……..6 VANTAXAS E INCONVINTES……………………………………………………………………………………………..7 APLICACIÓNS…………………………………………………………………………………………………………..……..8 FACTORES QUE INFLÚEN NO ÉXITO DO CULTIVO IN VITRO……………………………………………11 MEDIOS DE CULTIVO MÁIS FRECUENTES…………………………………………………….12 PRINCIPAIS REGULADORES DO CRECEMENTO………………………………………….….15 FASES DO CULTIVO IN VITRO…………………………………………………………………………………………16 FOTOS DAS FASES DE CULTIVO IN VITRO………………………………………………….….19 COMPARATIVA DA ACLIMATACIÓN:PLANTAS IN VITRO E IN VIVO……………………………..…..20 PUNTOS CRÍTICOS DO CULTIVO IN VITRO……………………………………………………….…………….21 POSIBLES PORTADORES DE MICROORGANISMOS………………………………………………………...21

Slide 3

CULTIVO "IN VITRO" 3 DISTINTAS ÁREAS E MATERIAIS EMPREGADOS………………………………………………………….….23 ÁREA DE PREPARACIÓN DE MEDIOS……………………………………………………………24 ÁREA DE TRANSFERENCIA E TRANSPLANTE…………………………………………………26 CÁMARA DE CULTIVO………………………………………………………………………………….28 ALGÚNS DOS MATERIAIS SOMETIDOS A ENSAIOS DE CULTIVO IN VITRO E RESULTADOS…………………………………………………………………………………………………………………30 EMPRESAS E CENTROS EN GALICIA…………………………………………………………………………….…41 BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………………….42 RECOMENDACIÓNS………………………………….…………………………………………..…….42

Slide 4

INTRODUCCIÓN Hai dous tipos principais de reproducción: Multiplicación sexual: é o modo tradicional de obter planta, pois é unha técnica sinxela e de baixo custo (sementes) Multiplicación vexetativa: consiste na rexeneración clonal dunha planta a partir dunha parte vexetativa da mesma. Permite conservar íntegramente as características xenotípicas da árbore multiplicada, pode levarse acabo mediante: Micropropagación basada na técnica de Cultivo in vitro Estacaxe Por baixa Enxerto Acodo CULTIVO "IN VITRO" 4

Slide 5

HISTORIA A totipotencia celular foi anunciada como teoría por Gottlieb Haberlandt en 1902, quen propuxo que todas as células vexetais teñen a capacidade de rexenerar plantas completas. Haberlandt non chegou a demostrar a súa hipótese debido a que non pudo lograr a división celular xa que os medios de cultivo que empregaba non incluían reguladores do crecemento debido a que ese compostos eran descoñecidos nese momento. En 1934, Philip White pudo manter, en forma ilimitada, o crecemento de raíces en medios líquidos a partir de ápices do tallo de tomate. O mesmo tempo identificouse o ácido indol acético (AIA), que posibilitou o mantemento indefinido de callos de zanahoria e tabaco in vitro. Posteriormente descubriuse o efecto da leite de coco como estimulante na formación de callo sobre o cultivo de embrións de Datura stramonium. En 1948 Folke Skoog y Cheng Tsui, traballando con cultivos de callo de tabaco, demostraron a existencia dunha regulación química na parte aérea e na raíz. Traballos posteriores en callos da mesma especie, co agregado de cinetina, a primeira citocinina descuberta, permitiron demostrar que a diferenciación de brotes, raíces ou de ambos, estaba regulada polo balance de auxinas y citocininas. Fonte: Traducido de http://cultivo-invitro-santiso.blogspot.com.es/ CULTIVO "IN VITRO" 5

Slide 6

DEFINICIÓN O cultivo in vitro consiste en cultivar fragmentos pequenos de material vexetal dentro de recipientes de vidro, en condicións asépticas, sobre medios de cultivo específicos e en condicións ambientais controladas. Baséase en dúas propiedades das células vexetais: a dediferenciación, que permite a unha célula especializada reverter ó estado meristemático, e a totipotencia, segundo a cal calquera tipo de célula vexetal, nas condicións axeitadas, pode dar lugar a unha planta enteira. CULTIVO "IN VITRO" 6

Slide 7

VANTAXES E INCONVINTES VANTAXES -Multiplicación máis rápida que in vivo, e, ás veces, máis eficiente -Posibilidade de obtención de plantas libres de enfermidades -Necesidade dunha cantidade relativamente pequena de material vexetal inicial -Obtención dunha produción homoxénea ó longo do ano -Especial utilidade para o establecemento de bancos de xenes -Permite a multiplicación de plantas estériles -Economía en man de obra -Permite salvar especies en vía de extinción INCONVINTES -Coste elevado comparado con outros métodos -Risco de mutacións -Dificultades de éxito en algunhas especies -Dificultade de atopar un medio axeitado para que a especie chegue a ser unha planta -Segregación de substancias da propia planta o medio que o acumularse fanse tóxicas CULTIVO "IN VITRO" 7

Slide 8

APLICACIÓNS Multiplicación in vitro ou micropropagación, que se caracteriza por permitir a obtención dunha gran cantidade de plantas nun espazo e tempos reducidos, sendo empregado cada vez máis na produción de planta comercial, e sobre todo na produción de planta libre de enfermidades e en numerosas especies de valor ornamental. A micropropagación ten como sistemas de rexeración a organoxénese e o cultivo de nós e ápices: Organoxénese CULTIVO "IN VITRO" 8

Slide 9

Cultivo de nudos e ápices Microenxerto in vitro CULTIVO "IN VITRO" 9

Slide 10

Xerminación de sementes Cultivo de meristemas Mellora xenética para obtención de híbridos Investigación Obtención de metabolitos secundarios Conservación de xermoplasma Hibridación somática CULTIVO "IN VITRO" 10

Slide 11

FACTORES QUE INFLÚEN NO ÉXITO DO CULTIVO IN VITRO O material vexetal: sendo este o de maior importancia, tendo influencia sobre ela: A idade da planta As súas condicións previas no campo A época de recollida O tipo e tamaño de explanto A posición do explanto na planta Condicións fisiolóxicas do explanto Composición do medio de cultivo Este pode ser líquido ou solificado (o máis común), as sustancias que o compoñen son: -Auga destilada -Agar usado como xelificante, procedente de algas -Azucres como fonte de carbono -Sales minerales -Vitaminas e aminoácidos -Reguladores do crecemento (auxinas, citoquininas e xiberilinas) Todos estes compoñentes mezclanse, pero cada un ten unha forma de preparación, esta fase aprecíase no seguinte vídeo Vídeo de preparación de medios de cultivo Condicións de incubación: refírese a calidade e intensidades de luz, fotoperíodos e termoperíodos. CULTIVO "IN VITRO" 11

Slide 12

MEDIOS DE CULTIVO MÁIS FRECUENTES (1)Concentracións do medio de Murashige e Skoog (1962) MEDIO WPM (Lloyd e McCown, 1978) (en mg•L -1) A este medio añadese 3 % de sacarosa e 0,7%agar. CULTIVO "IN VITRO" 12 Nos seguintes medios fixaremonos nas distintas concentracións que usan dos compostos, que é o que fai diferenciar uns dos outros e o que nos limitrá a hora de escoller un ou outro.

Slide 13

MEDIO GD (gresshoff e doy, 1972) (en mg•L-1) (1)Concentracións do medio de Murashige e Skoog (1962) A este medio añadese 3 % de sacarosa e 0,7%agar CULTIVO "IN VITRO" 13

Slide 14

MEDIO MURASHIGE E SKOOG (1962) CULTIVO "IN VITRO" 14

Slide 15

PRINCIPAIS REGULADORES DO CRECEMENTO Os reguladores de crecemento estimulan a morfoxéneses. De forma xeral, a inducción de formación de gromos ou raíces está regulada pola relación auxina/citoquinina, de tal forma que se dita relación aumenta estimularíase a formación de raíces e se diminúe a estimularía a de gromos. O experimentador debe buscar en cada caso e en cada especie o equilibrio e tipo das auxinas e citoquininas que debe empregar para os seus obxectivos concretos e añadilas o medio. O ácido xiberélico, por exemplo, empregase para provocar a elongación dos gromos formados Fonte: Apuntes de xestión e organización de producción de planta, IES Arzúa CULTIVO "IN VITRO" 15

Slide 16

FASES DO CULTIVO IN VITRO FASE 0: PREPARACIÓN DA PLANTA NAI Para establecer o cultivo en condicións asépticas, debese obter explantes cun efecto nutricional e un grado axeitado de desenvolvemento. Para estes explantes é aconsellable manter as plantas nai, ou sexa, a planta doante de brotes, por un período de tempo que pode variar entre unhas semanas ou varios meses na invernadoiro baixo condicións controladas. Nese ambiente cultívase a planta en condicións sanitarias óptimas e rego axeitado para permitir un crecemento vigoroso e axeitado . FASE 1: DESINFECCIÓN DO MATERIAL VEXETAL Unha vez elexida a planta nai, extraénse os fragmentos a partir dos cales se obterán os explantos. Os explantos poden ser xemas, trozos de follas, porcións de raíces, semillas etc. Antes d extraer os explantos faráse unha desinfección dos fragmentos da planta nai para eliminar os contaminantes externos, unha vez desinfectado o material débese manter en condicións de asepsia. A efectos de obter ditas condicións, traballarase en cabinas de fluxo laminar para extraer os explantes a partires do material vexetal. Estes explantos introduciranse nun tubo de cultivo contendo medio de iniciación para controlar a sanidade e a viabilidade, logo realizarase a desinfección do material con hipoclorito de sodio puro ou diluída(5-15 minutos) seguido por 3 ou 4 lavados de auga esterelizada. CULTIVO "IN VITRO" 16

Slide 17

FASE 2: INTRODUCCIÓN DO MATERIAL IN VITRO Logo da desinfección poñense en medio de cultivo estéril. Nun período de unha semana ou quince días, comenza o proceso de xerminación ou rexeneración dos novos tecidos vexetais, iniciando o ciclo do cultivo in vitro. FASE 3: MULTIPLICACIÓN DOS BROTES Durante esta fase espérase que os explantes que sobreviviron as fases anteriores orixinan brotes (de procedencia axilar ou adventicia) con varias follas, xa que encontran no medio de cultivo todo aquelo que necesitan para o seu crecemento e desarrollo (auga, elementos minerais, azúcares, hormonas, etc). Tras un período de crecemento (4-8 semanas) é necesario o subcultivo e pasalos a un novo medio. É neste paso donde se produce a multiplicación das plantas(o número de plantas que se obtén dependerá da especie vexetal e das condicións do medio de cultivo). Estas operacións realízanse na cámara de fluxo laminar. FASE 4: ELECCIÓN DUN MEDIO DE ENRAIZAMENTO DOS EXPLANTOS Antes de levar as plantas o exterior é necesario proporcionarlles raíces coas que sexan capaces de realizar as súas funcións vitais no novo medio. Inducirase o enraizamento mediante inmersión basal nunha auxina e cambiaranse os brotes a un medio libre de reguladores de crecemento(no caso do castiñeiro Composición (en mg∙L‐1) do medio GD (Gresshoff e Doy, 1972) . Reducindo os macronutrientes a 1/3 respecto ós valores estándar.) CULTIVO "IN VITRO" 17

Slide 18

FASE 5: ACLIMATACIÓN DOS EXPLANTOS ENRAIZADOS Esta fase consiste no paso das plantas do cultivo ó medio natural. Este é un paso extremadamente importante, xa que se non se realiza cuidadosamente pódese perder gran número de plantas. As plantas en condicións de cultivo están nunha atmósfera con alta humidade e baixa intensidade lumínica, por tanto o tecido epitelial caracterizarase por ter menos ceras que protexan as plantas contra a deshidratación. O acondicionamento de novo o medio exterior efectuarase cuidadosamente, utililizando invernadoiros. Fontes: http://www.bonsai-flora.es/invitro.htm http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/lb/ad/2004/ad_382.pdf CULTIVO "IN VITRO" 18

Slide 19

FOTOS DAS FASES DE CULTIVO IN VITRO Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 CULTIVO "IN VITRO" 19

Slide 20

COMPARATIVA DA ACLIMATACIÓN : PLANTAS IN VITRO E IN VIVO A seguinte lista presenta unha comparación das características dunha planta en condicións de laboratorio (in vitro) frente a unha planta en condicións naturais (in vivo) cando se aclimata: In vitro Non realiza fotosíntesis Crecemento en condicións controladas Crecemento en condicións de asepsia Alta humidade relativa Estomas non funcionais Ausencia de pelos radiculares Ausencia de cera na cutícula In vivo Realizan fotosíntese Crecemento en condicións no controladas Exposición ós patóxenos e xérmes do ambiente Humidade relativa variable Estomas funcionais Presenza de pelos radiculares Presenza de cera na cutícula Fonte: http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/lb/ad/2004/ad_382.pdf CULTIVO "IN VITRO" 20

Slide 21

PUNTOS CRÍTICOS DO CULTIVO IN VITRO O establecemento do cultivo estéril A vitrificación durante a fase de multiplicación As perdas durante a fase de aclimatación in vivo das plantas POSIBLES PORTADORES DE MICROORGANISMOS A planta O medio nutritivo Os instrumentos de traballo O operador/a O aire As condicións de limpeza no laboratorio deben ser mantidas co máximo rigor, restrinxindo a entrada a persoas, procurando non introducir material vexetal co solo...etc. A limpeza do operador é moi importante, así como a utilización de batas de laboratorio que cubra a roupa habitual. Todo esto é fundamental para tratar de evitar introducir substancias descoñecidas nos medios de cultivo. Tamen é fundamental prestar especial interese ás etiquetas dos productos utilizados e o uso que deles facemos. Fonte: Apuntes de xestión e organización de producción de planta, IES Arzúa CULTIVO "IN VITRO" 21

Slide 22

Persoa esterilizando pinzas Persoas equipadas para evitar a contaminación Cultivos contaminados Persoa introducindo explantos no medio de cultivo Etiquetas CULTIVO "IN VITRO" 22

Slide 23

DISTINTAS ÁREAS E MATERIAIS EMPREGADOS Deben establecerse varias áreas, algunhas das cales son obrigatorias e outras das que se pode prescindir: Oficinas Área de observación e exame. Área de preparación dos medio(OBRIGATORIA) Área de lavado, esterilización Área de transferencia e transplante (OBRIGATORIA) Cámara de cultivo (área de incubación e crecemento)(OBRIGATORIA) Almacén As premisas básicas a hora de deseñar un laboratorio de cultivo in vitro son: Limpeza Rendemento Seguridade De aí a importancia de intentar separar as áreas “sucias” (entrada principal, oficina, almacén, servicios, invernadoiros) das áreas “limpas” CULTIVO "IN VITRO" 23

Slide 24

ÁREA DE PREPARACIÓN DE MEDIOS -Debe dispor dun vertedoiro de auga fría e quente, un destilador, unha neveira e mesas de traballo. -Debe contar con todas as substancias que van a constituír o medio de cultivo, balanzas de precisión, aparellos para quentar e axitar o cultivo, pHmetro, todo tipo de material de vidro (vasos de precipitados, matraces, pipetas, probetas, tubos de ensaio) dispensador de medios (automática ou manual) e autoclave para esterilizar o medio. As balanzas de precisión usaranse para pesar coa maior exactitude posible xa que é moi importante non sobrepasar a dosis establecida polo medio, sobre todo nos reguladores de crecemento. O autoclave será donde poñamos os medios, materias e decir todo o que se vaía usar no proceso, tendo en conta que vitaminas, antibióticos,encimas,materiais que non soporten altas temperaturas non se poden introducir. As condicións soe de 121 ̊C a 1 atm, durante 20 minutos. CULTIVO "IN VITRO" 24

Slide 25

Balanza de precisión Quentador e axitador Autoclave Ph metro Material de vidrio Dispensador de medios Dispensar medios manualmente CULTIVO "IN VITRO" 25

Slide 26

ÁREA DE TRANSFERENCIA E TRANSPLANTE Neste área encontramonos con: -Cabina de fluxo laminar de aire, que nos proporciona unha atmosfera estéril (pasando o aire a través dun filtro HEPA (filtro de aire de alta frecuencia) onde realizar as postas en cultivo e os subcultivos, con axuda de pinzas, bisturís e unha superficie lisa e limpa sobre a que manexar o explanto, algodón para limpar as superficies da cabina, ademais dun acendedor de alcohol ou un “incinerador” para esterilizar o material con frecuencia. Pode ser preciso dispor dun microscopio binocular. Deben evitarse correntes de aire que alteren o fluxo laminar. Cando non se estea a usar a cámara, unha fonte de luz ultravioleta pode facilitar as condicións de esterilidade na mesma debido a súa acción xermicida. Fonte:Apuntes de xestión e organización de producción de planta, IES Arzúa CULTIVO "IN VITRO" 26

Slide 27

CULTIVO "IN VITRO" 27

Slide 28

CÁMARA DE CULTIVO É onde os cultivos ou subcultivos que acabamos de establecer crecen e se desenrolan. As condicións son: -densidade de fluxo radiante de 30 µmol•m-2•s -1 -tubos fluorescentes OSRAM L.40W de luz branca fría -fotoperiodo de 16 horas de luz a 25 ̊C e 8 horas de escuridade a 20 ̊C - humidade relativa superior ó 70%. É aconsellable instalar sistemas de alarma que permitan detectar anomalías que poderían afectar seriamente ós cultivos CULTIVO "IN VITRO" 28

Slide 29

Na cámara de cultivo in vitro podemonos atopar con explantos desenvolvendose en: Tubos de vidrio Botes de vidrio Placas petri CULTIVO "IN VITRO" 29

Slide 30

ALGÚNS DOS MATERIAIS SOMETIDOS A ENSAIOS DE CULTIVO IN VITRO E RESULTADOS Material: Castanea sativa Ensaio: Efecto do microenxerto sobre a resposta en cultivo in vitro de Castanea sativa adulto Resultados: •O microenxerto de material adulto de Castanea sativa sobre material da mesma especie con altas capacidades organoxénicas pode permitir un efecto de rexuvenecemento que se expresa na mellora das taxas de multiplicación e enraizamento in vitro e na aceleración do proceso de enraizamento adventicio. •No microenxerto, a presenza de raíces no patrón é un factor clave para que se produza rexuvenecemento da púa adulta. •O feito de utilizar un patrón con alta capacidade de enraizamento do mesmo xenotipo que o do material adulto que se pretende rexuvenecer revélase como un factor determinante para que se produza rexuvenecemento. Neste caso, queda claramente demostrado que a identidade xenotípica de púa e patrón ten maior relevancia que o carácter xuvenil do patrón. Algúns exemplos son: CULTIVO "IN VITRO" 30

Slide 31

Brotes de EPS-copa ó final dun ciclo de subcultivo: (a) control; (b) que foron sometidos a microenxerto e reaillados CULTIVO "IN VITRO" 31

Slide 32

Uso do(micro)inxerto seriado in vitro como método de rexuvenecemento; c: número de ciclos de enxerto; t: duración de cada ciclo (en días). (Fonte: Santiago Crecente e Esperanza Vázquez) CULTIVO "IN VITRO" 32

Slide 33

Material: Castanea sativa Ensaio: Efectos das poliaminas e dos inhibidores do seu metabolismo sobre o enraizamento in vitro de Castanea sativa Mill Resultados: Sabendo que:O estímulo auxínico previo ó proceso de enraizamento adventicio in vitro revélase como un factor básico e indispensable para obter altas taxas de enraizamento, independentemente doutros factores. Nos clons ensaiados, non se aprecian diferenzas importantes entre as porcentaxes de enraizamento de nós e ápices. Poliaminas En canto ás porcentaxes de enraizamento, os efectos positivos dalgúns tratamentos son febles nas dúas primeira fases, e nulos na fase de expresión. En canto ó número de raíces, detéctanse efectos significativos nalgúns tratamentos: en Xuvenil 1, a adición de Put ou Spd (100 mg l-1) aumenta o número de raíces na fase de indución. No clon Loura, a adición de 10 mg l-1 Put na fase de iniciación ou 10 mg l-1 Spd na de expresión teñen efectos positivos. Con respecto ó crecemento das raíces, a aplicación de Spd mellora o crecemento en ambos clons, e a Put amosa tamén un efecto positivo no clon Loura na primeira e última fases. Independentemente das diferenzas xenotípicas, pódese afirmar que o aporte de poliaminas no medio de enraizamento ten efectos sobre o número de raíces producidas e o seu desenvolvemento. CULTIVO "IN VITRO" 33

Slide 34

Inhibidores En canto ás porcentaxes de enraizamento, no clon Xuvenil 1, os tratamentos de 200 mg l-1 CHA + Spd e 1 g l-1 AG teñen un efecto positivo na fase de indución, en estacas tratadas con auxinas, e o tratamento con AG (200 mg l-1) é positivo na fase de iniciación en material non sometido a estímulo auxínico. No clon Loura, nos tratamentos sen estímulo auxínico, aumenta o enraizamento ó engadir AG (1 g l-1) na fase de indución, ou AG (200 mg l-1) + CHA (200 mg l-1) na indución e iniciación. Estes efectos positivos poden derivar da presenza dunha concentración relativamente elevada de Put endóxena na fase de indución. É destacable que sexa posible estimular eventualmente o enraizamento en ausencia de estímulo auxínico mediante o uso de inhibidores En canto ó número de raíces, a aplicación de AG na indución provoca un aumento en ambos clons, presumiblemente polo efecto de acumulación de Put endóxena. Outros tratamentos, como a aplicación de Spd + CHA en Xuvenil 1, ou de AG + CHA (1 mg l-1) en Loura tamén teñen efectos positivos. Na fase de iniciación, no clon Xuvenil 1 o número de raíces aumenta nos tratamentos nos que se aplicou AG e/ou CHA nunha concentración de 200 mg l-1. En canto á lonxitude das raíces, mentres no clon Xuvenil 1 se aprecia un maior crecemento nas estacas sometidas á aplicación de 1 g l-1 CHA na fase de indución, no clon Loura se observa dito aumento en diversos tratamentos, chegando a provocar un crecemento significativamente maior das raíces todos os tratamentos con inhibidores aplicados na fase de iniciación a excepción de aqueles que conteñen a concentración máis alta de CHA. Os efectos observados nas nosas experiencias con inhibidores, na medida en que estes modulan os contidos endóxenos de poliaminas, demostran que estas xogan un papel relevante no proceso da rizoxénese. Fonte: Esther Dorribo Dacuña CULTIVO "IN VITRO" 34

Slide 35

CULTIVO "IN VITRO" 35

Slide 36

Material: Morus nigra Ensaio: Micropropagación de un clon seleccionado de Morus nigra Resultados: Pretratamento: O pretratamiento en frío (4 °C, dous meses) da planta nai, seguido da súa introducción na cámara de cultivo (20-25 °C; 16h luz/día) e dun tratamento de pulverización de BAP (1mg•mL-1) sobre as xemas (semanalmente, dous meses) permitindo a obtención de brotes que serviron como fonte de explantos para o establecemento in vitro. Establecimento in vitro: Nas condicións ensaiadas para o establecemento dos explantos (Esterilización: Etanol 70° (1 min) + Hipoclorito-Na (0,8 %) (12 min); Medio: MS + 30 g•L-1 sacarosa + 1,0 mg•L-1 BAP), obtense unha alta tasa de explantos reactivos e asépticos (89-100 % de reactividade; 0-10 % de contaminación). Multiplicación in vitro: Na fase de multiplicación, apreciase interacción entre o carbohidrato e a concentración de BAP utilizados no medio. Os explantos multiplicanse adecuadamente en medio con fructosa + 1 mg•L-1 BAP ou ben en medio con sacarosa e sen BAP. O primeiro medio permite obter un maior número de brotes apicales aptos para a fase de enraizamento. Enraizamento adventicio: é posible enraizar os microbrotes tanto in vivo como in vitro. En condiciones in vitro, o porcentaxe de enraizamiento alcanza valores superiores ó 80 % aos 35 días, sin necesidade de tratamento auxínico. O enraizamiento in vivo permite obter porcentaxes de enraizamiento semellantes, tras un tratamento auxínico (inmersión basal en 1 mg•mL-1 AIB; 30 s). Neste caso, o período de evaluación do enraizamiento prolongase ata os 120 días. Aclimatación: Na fase de aclimatación (en cámara de cultivo) alcanzanse tasas de supervivencia en torno al 80 % nun sustrato composto por Turba:Perlita (1:2) tanto en brotes previamente enraizados in vitro como naqueles enraizados in vivo. Fonte: Nélida Costoya González CULTIVO "IN VITRO" 36

Slide 37

CULTIVO "IN VITRO" 37

Slide 38

Material: Manihot esculenta Ensaio: Coñecer o manexo apropiado do material vexetal na cámara de fluxo Yuca: Manihot esculenta) e asimilación de habilidades na sembra. Resultados: «Debido a lo realizado ya antes mencionado en la presente practica se concluye que si la siembra de material in vitro se realiza de forma aséptica: esterilizando el material a utilizar, desinfectándose las manos con alcohol, los resultados son favorables, es decir el material cultivado no se infecta de hongos o bacterias; también se concluye que probablemente la planta que se utilizo (manihot esculenta) estuvo contaminada debido a que el primer día después de la siembra se presento un micelio alrededor del explante.» Fonte:http://annymojica.blogspot.com.es/2012/03/practica-no4-subcultivo-siembra-de.html Explantes vexetais en cloralex al 2%. Desinfección de explantes CULTIVO "IN VITRO" 38

Slide 39

Material: Tabebuia rosea Ensaio: Desarrollo dun protocolo para propagación in vitro de carballo Resultados: «Los menores niveles de contaminación de explantes de roble transferidos a condiciones in vitro se observaron cuando los explantes fueron tratados con una solución al 3% de hipoclorito de sodio durante 10 minutos y luego enjuagados con agua destilada estéril. Las mayores tasas de multiplicación de brotes se presentaron cuando los explantes fueron cultivados en medio suplementado con las concentraciones más altas de BAP por lo que se recomienda evaluar dosis mayores de este regulador. La presencia de ANA en el medio de cultivo es necesaria para aumentar el porcentaje de enraizamiento mientras que el mayor número de raíces por explante se observó cuando los brotes fueron enraizados en presencia de 5.37 µM de ANA. El bajo porcentaje de recuperación ex vitro de las plantas micropropagadas hace necesario continuar investigando para aumentar la eficiencia en la adaptación de a las condiciones ambientales normales.» Fonte: http://www.unicordoba.edu.co/revistas/rta/documentos/11-2/112-6.pdf CULTIVO "IN VITRO" 39

Slide 40

Material: Legrandia concinna Ensaio: Aplicación das técnicas de cultivo in vitro na propagación de Legrandia concinna Resultados: «El protocolo desarrollado en este estudio permite propagar Legrandia concinna a través del cultivo in vitro mediante segmentos nodales con yemas axilares, ofreciendo una vía adecuada para multiplicar y preservar esta especie en vías de extinción a través de la metodología propuesta en este trabajo. El principal problema en la etapa de establecimiento fue la contaminación fúngica, dando paso, posteriormente, a una predominancia de contaminación por bacteria, concluyéndose que las condiciones de pretratamiento de la planta madre son un elemento de suma importancia para el éxito del cultivo. Los mejores resultados de respuesta organogénica de los segmentos nodales cultivados in vitro se obtuvieron en medio de cultivo MS y la combinación hormonal 0,1/0,5 mg/l de AIB/BAP, respectivamente. El siguiente paso es su establecimiento en condiciones ex vitro, investigación que se está llevando a cabo actualmente por medio de ensayos de enraizamiento in vitro.» Fonte:http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-92002004000100012&script=sci_arttext CULTIVO "IN VITRO" 40

Slide 41

EMPRESAS E CENTROS EN GALICIA Algunhas das «empesas» que empregan o cultivo in vitro no seu método de traballo son: Cultigar: http://www.cultigar.es/ Viveiro en Maceda de TRAGSA, traballando sobre todo con castiñeiro. Departamento de Produción Vexetal da USC 4. Centro de formación y experimentación agroforestal de lourizán: http://www.escuelalourizan.es/ CULTIVO "IN VITRO" 41

Slide 42

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDACIÓNS Páxina da Universidade de Valencia. Cultivo in vitro.Definición e preparación. NOTA: as imaxes que non estean hipervinculadas son propias Debergh PC. 1988. Micropropagation of woody species –state of the art on in vitro aspects. Acta Horticulturae, 227: 287-295. Fernández-Lorenzo JL e Fernández-López MJ. 2005. Reinvigoration of mature Castanea sativa by micrografting onto a juvenile clone. Acta Horticulturae, 693: 293-298. Gresshoff PM e Doy CH. 1972. Development and differentiation of haploid Lycopersicum sculentum. Planta, 107: 161-170. Lloyd G e McCown B. 1981. Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot-tip culture. Comb. Proc. Int. Plant Prop. Soc. 30, 421-427. Murashige T e Skoog F. 1962. A revised medium for a rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant., 15: 473-497. Páxina Web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3995902 Apuntes de Micropropagación de planta da USC CULTIVO "IN VITRO" 42

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
TRABALLO DE INVESTIGACIÓN.
TRABALLO DE ...
 
 
 
Previous Page Next Page