Η χρήση της γενικής

+54

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η χρήση της γενικής Γ.Φ.

Slide 2

Η γενική πτώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως με δύο τρόπους: σαν έμμεσο αντικείμενο σαν συμπλήρωμα ενός ουσιαστικού Πώς χρησιμοποιούμε τη γενική πτώση;

Slide 3

Συμπληρώνει το νόημα του ρήματος και είναι δεύτερο (έμμεσο) αντικείμενο π.χ. Ο δάσκαλος του έδωσε τον έλεγχο. Γενική - έμμεσο αντικείμενο Ρ Υ άμεσο Α έμμεσο Α

Slide 4

Η γενική μπορεί να συμπληρώνει το νόημα ενός ουσιαστικού π.χ. Έβλεπε την Ακρόπολη της Αθήνας. Γενική – συμπλήρωμα ενός ουσιαστικού

Slide 5

Σε ποιον ανήκει κάτι (κτήση) π.χ. Το τετράδιο της Άννας Τόπο π.χ. Οι Πυραμίδες της Γκίζας Χρόνο π.χ. Θα έρθω του χρόνου Ιδιότητα, χαρακτηριστικό π.χ. Αγόρασα σαλάμι αέρος Αιτία π.χ. Κρίθηκε ένοχος κλοπής Τι μπορεί να δηλώνει η γενική, όταν συνοδεύει ουσιαστικά;

Slide 6

Περιεχόμενο π.χ. Εργάζεται σε αποθήκη φαρμάκων Μέτρηση χώρου/χρόνου π.χ. Ήταν εργασία ετών Σκοπό π.χ. Τα δαχτυλίδια των αρραβώνων Ένα σύνολο που διαιρείται π.χ. Τα λυκόπουλα της αγέλης Τι μπορεί να δηλώνει η γενική, όταν συνοδεύει ουσιαστικά; Γιάννης Φερεντίνος

URL: