Cultivo a raíz núa e en cepellón

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

TRABALLO SOBRE O CULTIVO A RAÍZ NÚA E EN CEPELLÓN CRISTINA CASAL ARES

Slide 2

ÍNDICE DEFINICIÓN---------------------------------------------------------------------5 TÉCNICAS A RAÍZ NÚA---------------------------------------------------6,7 LABORES A REALIZAR NO CULTIVO A RAÍZ NÚA----------------8 ¿CANDO IMPLANTAREMOS AS PLANTAS A RAÍZ NÚA DESPOIS DOS LABORES PREVIOS?--------------------------------------9 PROCESO DA SEMBRA DIRECTA EN ERAS--------------------------10 LABORES A REALIZAR ANTES DO ARRINCADO-----------------11 ARRINCADO DE PLANTAS-----------------------------------------------12 PROCESO DE ARRINCADO-----------------------------------------------13 NORMAS ESPAÑOLAS SOBRE A CALIDADE DA PLANTA A RAÍZ NÚA----------------------------------------------------------------------14 NORMAS DE DIMESIÓN DAS PLA NTAS-------------------------15,16 ESTUDIOS REALIZADOS A RAÍZ NÚA--------------------------------17

Slide 3

DEFINICIÓN---------------------------------------------------------------19 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE CEPELLÓN---------------20,21 TIPO DE CONTENCIÓN DO CEPELLÓN-------------------------22 CEPELLÓN EN ARPILLERA-------------------------------------------23 CEPELLÓN EN CAIXA--------------------------------------------------24 CEPELLÓN CON TRANSPLANTADORA MECÁNICA--------25 CEPELLÓN ARPILLADO , LEVANTADO CON GRÚA--------26 CEPELLÓN ARPILLADO LEVANTADO CON SISTEMA HIDRAÚLICO ESPECIAL ----------------------------------------------27 DETERMINACIÓN DO TAMAÑO DO CEPELLÓN SEGÚN O ESTUDO DE MINESSOTA----------------------------------------------28 LUGAR DE TRANSPLANTE-------------------------------------------29 ÉPOCA DE PLANTACIÓN---------------------------------------------30 INCONVINTES------------------------------------------------------------31

Slide 4

CULTIVO A RAÍZ NÚA

Slide 5

DEFINICIÓN DE RAÍZ NÚA É unha forma de reprodución que consiste na producción de especies no solo que son arrincadas e comercializadas a raíz núa. http://esjardineria.com/comprar-arboles-raiz-desnuda/

Slide 6

As técnicas do cultivo da planta a raíz núa pode ser : Ben por sembra directa en eras TÉCNICAS A RAÍZ NÚA Eras de cultivo de roble a raíz desnuda. Maceda.. Foto Alvarez.

Slide 7

Ou ben por trasplante tras a xerminación en semilleiro. TÉCNICAS A RAÍZ NÚA

Slide 8

LABORES A REALIZAR NO CULTIVO A RAÍZ NÚA Desfonde : para mullir o solo en profundidade e dislocar as rochas Enmendas Órganicas Cálcicas Para mellorar a estrutura do dolo Fertilizacións : para establecer nutrintes no cultivo. Pase de máquinas para a disgregación dos terróns ,para a implantación. Con todos estes labores estableceremos unha estrutura grumosa para o bo desenrolo das raíces

Slide 9

¿CANDO IMPLANTAREMOS AS PLANTAS A RAÍZ NÚA DESPOIS DOS LABORES PREVIOS? Implantaremos en outono e en primavera Fárase durante o repouso vexetativo Plántarase con tempo nubrado e pouco vento Con solo en condicións de tempero

Slide 10

PROCESO DA SEMBRA DIRECTA EN ERAS Realización de eras e pasillos Delimitación das eras E por último plantación das plántulas

Slide 11

LABORES A REALIZAR ANTES DO ARRINCADO Entitorado , pinzado e poda de formación. Protección contra as malas herbas. Aplicación da rega. Aboados de coberteira.

Slide 12

ARRINCADO DAS PLANTAS Antes do arricando fárase unha selección das plantas e farase un repicado para que aguante o trauma antes de ser transplantado no monte Despois fárase o arrincado da planta cun arricadora

Slide 13

PROCESO DE ARRINCADO 1º REPICADO 2º ARRINCADO 3º PLANTA ARRINCADA

Slide 14

NORMAS ESPAÑOLAS SOBRE A CALIDADE DA PLANTA A RAÍZ NÚA O (1) significa que solo se admitirán esas plantas para outono O número (2) exclúe os Quercus donde non hai desenrolo radical

Slide 15

Normas de dimensiones mínimas de las plantas de calidad cabal y comercial (Arrêté du 29 novembre 2003, Journal Officiel de la République FranÇaise)

Slide 16

Normas de dimensiones mínimas de las plantas de calidad cabal y comercial(Arrêté du 29 novembre 2003, Journal Officiel de la République FranÇaise).

Slide 17

ESTUDIOS REALIZADOS A RAÍZ NÚA EN ASTURIAS Impregnación das paredes interiores dos recipientes con sales de cobre (poda química) para evitar deformacions radicaIs en Pinus pinaster. ViveIro Forestal e Centro de Investigación Forestal de La Mata (Grado)

Slide 18

CULTIVO EN CEPELLÓN

Slide 19

DEFINICIÓN DO CULTIVO EN CEPELLÓN É unha forma de producción que consiste na producción de árbores de tamaño medio e grande no solo. E que son arrincados cunha porción grande de terra a chamada cepellón confinada nun contedor ou ben outros sistemas que impidan que se desfaga o cepellón durante o transporte Imágenes de cristina casal http://4.bp.blogspot.com/-sM-3MGHjOiI/UOWK4BwtSYI/AAAAAAAAASs/NXr9DeEDol8/s1600/ficus-cepell%C3%B3n.jpg

Slide 20

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE CEPELLÓN EXTRACCIÓN MANUAL : É necesario saber dimensionar o cepellón dependendo do diámetro do tronco e da especie . Este método dependendo de quen o faga ; pode ser perxudicial para planta,xa que hai que ser meticulosos. http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/otros/Tecnicasviveros.pd

Slide 21

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE CEPELLÓN EXTRACCIÓN MECÁNICA : Faise case sempre a árbores perennes e tamén árbores caducos co sistema radical delicado.

Slide 22

TIPO DE CONTENCIÓN DO CEPELLÓN SOBRE UN ESTUDO EN MINESSOTA Cepellón en arpillera Cepellón en caixa Con transplantadora mecánica Cepellón arpillado, levantado con grúa Cepellón arpillado levantado con sistema hidraúlico especial http://www.topnotchtree.com

Slide 23

CEPELLÓN EN ARPILLERA

Slide 24

CEPELLÓN EN CAIXA

Slide 25

CEPELLÓN CON TRANSPLANTADORA MECÁNICA Colocase o árbore na tela A tela enrolla o cepellón da árbore E despois pónselle a arpillera e cerramos arpillera con ganchos http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IVIhgAfnu8g VÍDEO

Slide 26

CEPELLÓN ARPILLADO , LEVANTADO CON GRÚA

Slide 27

CEPELLÓN ARPILLADO LEVANTADO CON SISTEMA HIDRAÚLICO ESPECIAL O sistema de gantry mide volumenes moi grandes , aparte de elevalas

Slide 28

DETERMINACIÓN DO TAMAÑO DO CEPELLÓN SEGÚN O ESTUDO DE MINESSOTA Faise por dous métodos: Excavación por sondas Excavación con un «air spade» : Este método consiste en utilizar aire comprimido e non dana as raíces

Slide 29

LUGAR DE TRANSPLANTE Cantidade de luz e orientación do sol Tipo de solo(pH ,textura, etc) Dirección e velocidade do vento Presencia de microclimas Factores a ter en conta :

Slide 30

ÉPOCA DE PLANTACIÓN Realízase todo o ano Pero hai evitar os días de xeadas E evitar días excesivamente calurosos

Slide 31

INCONVINTES Raíces estranguladoras Mal formacións de raíces

Slide 32

FIN

URL: