Παίζω με γράμματα και λέξεις - Γκ-γκ-γγ

+252

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με γράμματα και λέξεις - Γκ γκ γγ http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Κωστάκης Κατερίνα Καραγκιόζης Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 3

κατσαρόλα καντίνα κάγκελα Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 4

Βαγγέλης Βασίλης Βαγγελιώ Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 5

αγγίζει αγγελούδι αγγούρι Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 6

___ζάκι γκα γακ κγα γκα Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 7

α___θια γκά γάκ κάγ γκά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 8

κα____ρό γκου κγου γουκ γκου Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 9

σαλι___ρι γκά γάκ κγά γκά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 10

παρά___ γκα γακ κγα γκα Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 11

μυρμή___ γκι κγι γικ γκι Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 12

σπά___ γκος γοκς κγος γκος Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 13

φε___ρι γγά γάγ άγγ γγά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 14

ά___λος γγε γεγ εγγ γγε Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 15

σφου___ρι γγά γάγ άγγ γγά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 16

άγγελοι παράγκα μαγκούρα πιγκουίνοι η οι οι η η οι Πάτα κλικ στη σωστή λέξη (άρθρο) . οι η

Slide 17

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων, άρθρων η-οι

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γκ-γγ συλλαβές λέξεις άρθρα η-οι

URL: