Παιδιά, ας μιλήσουμε για το περιβάλλον

+29

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Περιεχόμενα Μάθε τα πάντα για το οικοσύστημα Η Γη, το πλουσιότερο οικοσύστημα ,κινδυνεύει Ας γνωρίσουμε την ατμόσφαιρα Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Τι αλλαγές προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο περιβάλλον; Τα αυτοκίνητα ευθύνονται και αυτά για το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Ο πλανήτης ζεσταίνεται! Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Δάση, οι πνεύμονες του πλανήτη Από τι κινδυνεύει ένα δάσος; Τα δάση στην Ελλάδα Νερό: Πηγή ζωής Ο υδρολογικός κύκλος Νερό: ο ευεργέτης μας Ο ελληνικός υδάτινος κόσμος Προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα Οι βιότοποι της χώρας μας SOS για την πανίδα και τη χλωρίδα του πλανήτη Η ενέργεια στον 21ο αιώνα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Αειφόρος ανάπτυξη 4 8 10 6 9 11 12 13 14 16 15 18 19 24 34 20 26 36 22 30 2. Δείχνω την αγάπη μου για το περιβάλλον 3. Περιβαλλοντικές δραστηριότητες

Slide 4

4 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 5

5 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 6

6 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 7

7 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 8

8 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 9

9 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 10

10 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 11

11 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 12

12 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 13

13 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 14

14 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 15

15 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 16

16 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 17

17 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 18

18 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 19

19 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 20

20 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 21

21 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 22

22 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 23

23 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 24

24 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 25

25 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 26

26 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 27

27 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 28

28 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 29

29 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 30

30 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 31

31 Περιεχόμενα Τέλος Τέλος

Slide 32

32 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 33

33 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 34

34 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 35

35 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 36

36 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 37

37 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 39

Περιεχόμενα Ένας κόσμος γεμάτος σκουπίδια 40 Ανακυκλώνω ή χρησιμοποιώ ξανά Παιχνίδια περιβαλλοντικής συνείδησης Υιοθετώ οικολογική συμπεριφορά στην πόλη, στο σχολείο, στο σπίτι, στις αγορές, στην εξοχή και στη θάλασσα Σήματα που με βοηθούν 42 44 46 52 3. Περιβαλλοντικές δραστηριότητες 1. Πλανήτης Γη

Slide 40

40 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 41

41 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 42

42 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 43

43 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 44

44 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 45

45 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 46

46 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 47

47 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 48

48 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 49

49 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 50

50 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 51

51 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 52

52 Τέλος Περιεχόμενα

Slide 54

Περιεχόμενα 1. Πλανήτης Γη 2. Δείχνω την αγάπη μου για το περιβάλλον Φύτεψε κι εσύ ένα σπόρο Πώς να φτιάξεις οργανικό λίπασμα 55 55

Slide 55

55 Περιεχόμενα Τέλος

Slide 57

Επιστροφή στην αρχή 1. Πλανήτης Γη 2. Δείχνω την αγάπη μου για το περιβάλλον 3. Περιβαλλοντικές δραστηριότητες

URL: