Gıda Güvenliği ve Hijyen

+47

No comments posted yet

Comments

Slide 1

T.C. KOÇARLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN MEHMET ESEN HALUK AYDIN RAMAZANUYANKAYA MÜHENDİS MÜHENDİS ÇEVRE SAĞLIK TEK.

Slide 2

YASAL DAYANAK 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Slide 3

5996 SAYILI KANUN NEYİ AMAÇLAR Halk Sağlığını Korumayı, Gıda ve Yem Güvenirliliğini Sağlamayı, Tüketici Menfaatlerini Korumayı, Çevreyi Korumayı, Bitki ve Hayvan Sağlığı ile Hayvan ıslahı ve Refahını Korumayı, Amaçlar.

Slide 4

5996 SAYILI KANUN NEYİ KAPSAR Bu Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsar.

Slide 5

5996 SAYILI KANUN NEYİ KAPSAMAZ Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Slide 6

İŞYERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ASGARİ TEKNİK HİJYENİK KOŞULLAR, ÖZELLİKLER İşletmede akarsu (Şebeke Suyu) olmak zorundadır. İşletmede çay ocağı üstünde davlumbaz olmak zorundadır. Gün ışığına eş değer aydınlatma olmalıdır. İş yerinde havalandırma yeterli düzeyde olmalıdır

Slide 7

İŞYERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ASGARİ TEKNİK HİJYENİK KOŞULLAR, ÖZELLİKLER 4. İş yerinin tavanında neme bağlı kabarma, ne türlü sebepten olursa olsun dökülme olmamalıdır. 5. İş yerinin duvar ve tabanları pürüzsüz temizlenebilir malzemeden olmalıdır. 6. İşleteme içi haşerelerin girip yerleşmesine müsait olmamalı ve haşerelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalı.

Slide 8

İŞYERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ASGARİ TEKNİK HİJYENİK KOŞULLAR, ÖZELLİKLER 7. İşletmenin çay ocağı tezgahı pürüzsüz temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalı 8. İşletmede kullanılan gıdalar açıkta olmamalı 9. İşletmede kullanılan kağıt, okey takımı gibi oyun malzemeleri temiz olmalı, çok eskimiş durumdaki oyun malzemeleri kullanılmamalı

Slide 9

İŞYERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ASGARİ TEKNİK HİJYENİK KOŞULLAR, ÖZELLİKLER 10. Kahvehanedeki tuvaletler çay ocağı kısmına direk açılmamalı, tuvaletlerde havalandırma olmalı, sıvı sabun ve kağıt havlu olmalıdır. 11. İşletme etrafında haşerelerin yerleşmesine ve üremesine müsait olmamalı.

Slide 10

İŞYERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ASGARİ TEKNİK HİJYENİK KOŞULLAR, ÖZELLİKLER 12. İşletme içi temiz tutulmalı, düzenli olarak temizliği yapılmalı bardak, kaşık gibi malzemelerin temizliğine dikkat edilmeli.

Slide 11

Toplu tüketim yerinde kullanılan su içilebilir nitelikte sürekli ve yeterli olmalıdır.

Slide 12

İŞYERLERİNİN KULLANILAN ÜRÜNLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İşyerlerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üretim izni verilmiş, ruhsatlı ürünler kullanılmalı 2. İşyerinde kullanılmak üzere alınan gıda maddeleri, paketli, orijinal ambalajlı olmalı, açıkta satılan gıda maddeleri alınmamalı

Slide 13

İŞYERLERİNİN KULLANILAN ÜRÜNLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 3. İşyerinde kullanılmak üzere alınan gıda maddeleri, etiketli olmalı ve etiketinde belirtildiği koşullarda saklanmalı 4. Son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri, bozulmamış bile olsa asla ama asla tüketime sunulmamalı

Slide 14

ETİKET ÖRNEKLERİ

Slide 15

Mutlaka Etiket Bilgilerini, Üretim Tarihini, Son Kullanma Tarihini, Üretim İznini Dikkatlice Okuyun. AMBALAJLI BESİNLER ALINIRKEN

Slide 16

SON KULLANMA TARİHİNİ KONTROL ETMEDEN GIDA MADDESİ SATIN ALMAYINIZ !

Slide 17

İŞYERİNDE KULLANILAN MALZEMELER Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık, sırrı dökülmüş ve uygun olmayan madde ve malzemelerle gıda satış ve servisi yapılmamalı Gıda maddesinin taşınmasında veya muhafazasında kullanılan kaplar başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

Slide 18

Özetleyecek Olursak Kahvehaneniz için aldığınız şeker, çay, meşrubat vb. için; Doğru sıcaklıklarda soğutulmuş ya da dondurulmuş olduğunu, Ambalajların hasarsız olduğunu, Bakanlıkça üretim izni verilmiş olduğunu, Ürün üzerindeki etiket bilgilerinin ilgili mevzuata uygun olduğunu, Nakliye aracının içinin temiz ve düzenli olduğunu kontrol ediniz.

Slide 19

GIDA GÜVENLİĞİ

Slide 20

Çalışanların sık iş değiştirmeleri ve eğitimli çalışanların işletmede sürekli istihdamının sağlanamaması, bu tip işletmelerin temel sorunlarından birisidir. Bu bakımdan işletme içerisindeki eğitimin sürekliliği önem kazanmaktadır. Bu nedenle işletme sahiplerinin konu hakkında tam bir bilgi sahibi olması önemlidir. İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR

Slide 21

İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR Unutulmamalıdır ki; İşletmede farklılık yaratacak en önemli unsur çalışanlardır. Personel kesinlikle hem temiz olmak, hem de temiz çalışmak zorundadır. Personelden beklenen, kişisel hijyen kurallarını bilen ve uygulayan, kendisine ve topluma saygılı, bilinçli bir kişi olmasıdır. Kişisel hijyen kurallarına tam riayet, sağlık açısından oldukça önem arz etmektedir.

Slide 22

İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR Hastalık etmenleri; 1. Deri 2. Eller,Ağız, kulak,burun,boğaz 3. Saç 4. Bağırsak sistemi 5. Çalışma giysileri vasıtasıyla bulaşır.

Slide 23

İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR Tırnakları ve saçları kısa kesmek Elleri sürekli temiz tutmak Erkeklerde sakal bırakmamak Uzun saçları toplamak İş Önlüğü giymek

Slide 24

İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR

Slide 25

İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR Toplu tüketim yerinde çalışanların yasal mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde sağlık kontrollerini (portör muayenesi,akciğer filmi, burun-boğaz kültürü v.b.) yaptırmaları zorunludur.

Slide 26

İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR Gıdalarla taşınması ihtimali olan bir hastalığı bulunan kişilerin işletmede çalışmasını izin verilmemeli, hasta personel çalıştırılmamalıdır.

Slide 27

İŞYERLERİNİN ÇALIŞAN PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR Enfeksiyonlu yaraları, deri enfeksiyonları veya deri yaralanmaları olan kişilerin gıda toplu tüketim ve satışı ile uğraşması tümüyle engellenmelidir. Gerekli hallerde yara bandı kullanılarak çalışılmalıdır.

Slide 28

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 29

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 30

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 31

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 32

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 33

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 34

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 35

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 36

BİR İŞYERİ NASIL OLMAMALI!

Slide 37

Haşerelerin gıda toplu tüketim ve satış alanlarına girmesinin engellenmesi, Haşerelerin yuvalanmasının engellenmesi, Haşerelerin yok edilmesi şeklinde uygulanır. İŞYERLERİNDE ZARARLI MÜCADELESİ

Slide 38

İŞYERLERİNDE ZARARLI MÜCADELESİ

Slide 39

İŞYERLERİNDE ZARARLI MÜCADELESİ Açılabilir tüm pencerelere sineklik takılmalıdır.2.5 m yüksekliğe kadar olan pencerelerde ise sinek teline ilave olarak kemirgen girişini engelleyecek tel kafes takılmalıdır.

Slide 40

İŞYERLERİNDE ZARARLI MÜCADELESİ Haşereler veya diğer zararlı hayvanların varlığı tespit edildiyse, satış teri ve depolar ilaçlanmalıdır. İşletmenin ilaçlanması sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

Slide 41

BİRAZ DA GIDALARIN KİRLENMESİNDEN BAHSEDELİM.. Besin kirlenmesi; besinde bulunması istenmeyen herhangi bir faktörün besinlerde bulunmasıdır. Kirliliğin ortadan kaldırılmasından çok, kirlenmeye neden olmamak yada bunu en aza indirmek gereklidir.

Slide 42

Besinlerin kirlenmesi 3 şekilde olur. Fiziksel Kirlenme Kimyasal Kirlenme Biyolojik Kirlenme BİRAZ DA GIDALARIN KİRLENMESİNDEN BAHSEDELİM..

Slide 43

Fiziksel Kirlenme Besin olmayan yabancı maddeler, Cam kırıkları, kıymık, metal, saç, tırnak, sinek vb. BİRAZ DA GIDALARIN KİRLENMESİNDEN BAHSEDELİM..

Slide 44

Kimyasal Kirlenme; Besine içinde pişirildiği, saklandığı yada bekletildiği kaptan çözünme sonucu geçen kimyasal atıklar, metaller vb. BİRAZ DA GIDALARIN KİRLENMESİNDEN BAHSEDELİM..

Slide 45

Biyolojik Kirlenme; Besinlerin uygun şekilde muhafaza edilememesi, hijyenik koşulların yeterince sağlanamaması nedeniyle hızla üreyen mikroorganizmalar biyolojik kirlenmeye neden olan en önemli etmenlerdir (küfler, parazitler, virüsler,). BİRAZ DA GIDALARIN KİRLENMESİNDEN BAHSEDELİM..

Slide 46

Bilim adamları yiyecek maddelerinden insanlara 250 hastalığın bulaştığını tespit edilmişlerdir. BİRAZ DA GIDALARIN KİRLENMESİNDEN BAHSEDELİM..

Slide 47

NEDİR BU MİKROORGANİZMA?.. Mikroorganizmalar, sadece mikroskopla görülebilen çok küçük canlılardır. Bakteriler, virüsler, küfler ve mayalar bu grup içerisindedir. Bazı mikroorganizmalar gıda bozulmalarına neden olabilirken bunların bazıları (patojenler) da gıda kaynaklı hastalıklara neden olur.

Slide 48

NEDİR BU MİKROORGANİZMA?.. Mikroorganizmalar uygun koşullarda çok hızlı çoğalırlar. Bir tek bakteriden 7 saat içinde 2 milyon, 12 saat içinde 1 milyar bakteri oluşur.

Slide 49

Besinleri hazırlarken kullanılan iyi temizlenmemiş araç gereçlerden, Kirli ellerden, Doğrama tahtalarından, Mutfak tezgahı, giyilen önlüklerden, Kirli vasıflara sahip su, hava ve topraktan, Hammaddeden Öksürme hapşırma gibi nedenlerden bakteriler hazırlanan yiyeceklere bulaşır. MİKROORGANİZMA GIDALARA NASIL BULAŞIR?...

Slide 50

Temizlik imandandır.. Aslan yattığı yerden belli olur... İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar.. Temiz bir çevre istiyorsan önce kendi kapının önünü süpür. HİJYEN(TEMİZLİK) İLE İLGİLİ SÖZLER...

Slide 51

CEZALAR!!! Hijyen Şartlarına Göre 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanununun 41. maddesinin “a” bendine göre Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden perakende işyerlerine iki bin yüzeli dört lira idari para cezası verilir.

Slide 52

CEZALAR!!! Gıda maddelerine göre 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanununun 41. maddesinin “d” bendine göre resmi kontroller sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihinin geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime sunulması halinde iş yeri sahiplerine bin yetmiş yedi lira idari para cezası verilir. Ürünlere el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.

Slide 53

CEZALAR!!! Denetimi engelleme 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanununun 41. maddesinin ç bendine göre (5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanununun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kontrollere gerekli kolaylığı göstermeyenlere fiili suç oluşturmadığı takdirde ) beşbin üçyüz seksen beş lira idari para cezası verilir.

Slide 54

CEZALAR!!! Ayrıca topluma açık alanlarda sigara içilmesi kanunla yasaklandığından, işyerinizde sigara içilmesine izin verirseniz yetkili kişilerce tarafınıza 616 TL ile 6.163 TL arası para cezası uygulanır. Sigara içen her kişiye ise 75 TL Para cezası uygulanır..

Slide 55

Vatandaşlarımıza hijyen kurallarına uyarak hizmet verdiğiniz, Bakanlıkça üretim izni verilmiş, son kullanma tarihi geçmemiş ürünleri işyerinizde kullandığınız, İşyerinizdeki(kapalı alanlarda) sigara içilmesine izin vermediğiniz, Personelize uymaları gereken kuralları sürekli hatırlattığınız, Ve de zaman ayırıp beni dinlediğiniz için…. ÇOK TEŞEKKÜRLER SON OLARAK...

URL:
More by this User
Most Viewed