ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

+119

No comments posted yet

Comments

ZASADA (1 year ago)

riytto

ODRIZ (2 years ago)

ыв

Hrystyna (4 years ago)

aaaa

Hrystyna (4 years ago)

aaaa

DeMu4 (4 years ago)

как скачать???

Klode (4 years ago)

Як зкачати на компютер????

Slide 1

ТЕМА 3. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Slide 2

Театральне мистецтво Оформлюючись як професійне мистецтво, український театр використовував і розвивав національні традиції театрального мистецтва, звертався до народної творчості. Народна пісня і танок, сатиричні вірші, героїчні думи — усе це творчо переосмислювалося і використовувалося у практиці нового українського театру.

Slide 3

Значення драматургії для розвитку українського театру. Театр на Галичині та Буковині. Творчість М. Щепкіна

Slide 4

У першій половині XIX ст. було закладено основи українського театру. Виник новий тип театру, який став однією з передумов ви-никнення світського професійного театру. Стаціонарні театри з'явилися у Полтаві, Києві, Одесі, Харкові. У них виступали мандрівні трупи, а репертуар добирався з інтермедій, шкільної драми, російських трагедій. Перші українські драматурги XIX ст. щедро використовували у «малоросійських операх» скарбницю народної музичної та вокальної культури. Ці традиції стали початком розвитку музично-драматичного театру. Сцена з п'єси Т. Шевченка «Назар Стодоля»

Slide 5

Найкращим зразком української драматургії першої половини XIX ст. стала історична п'єса Т. Шевченка «Назар Стодоля». Органічно поєднавши у своєму творі романтичне і реалістичне, ліричність і драматизм народної думи, Т. Шевченко підніс розвиток української драматургії на новий щабель, що сприяло розвитку драматургічної творчості М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного, І. Франка. Надзвичайно популярними були в Україні вистави за творами М. Гоголя, російські комедійні опери, які стали школою для молодої української драматургії. І. Котляревський і Г. Квітка-Основ'яненко пішли значно далі, створивши реалістичні п'єси, що правдиво відбивали дійсність, зображували життєві характери. Сцена зі спектаклю М. Старицького «Сто тисяч»

Slide 6

Поряд із новонародженим українським театром продовжували існувати аматорські театральні вистави. Саме ці вистави стали важливим чинником національно-культурного відродження в Україні. У другій половині XIX ст. такі вистави відбувалися у Чернігові, Немирові. На західних землях аматорський театр було створено при освітньо-культурному товаристві «Руська бесіда». У 1870-х роках аматорський театр виник у Києві. П'єси для цього театру писав М. Старицький, а музику — М. Лисенко. На сцені театру була поставлена й перша українська опера «Запорожець за Дунаєм». Трупа М. Кропивницького

Slide 7

В останній третині XIX ст. професійний реалістичний театр досяг значних успіхів. У кращих драматичних творах та постановках драматурги, які водночас були режисерами й акторами, розкривали типові соціальні явища дійсності. Великий знавець української мови М. Старицький писав комедії («За двома зайцями»), драми («Не судилося», «Богдан Хмельницький»). Але ні М. Старицький, ні близький йому М. Кропивни-цький не виходили за рамки так званої «етнографічної драматургії». Творцем української соціальної драми став І. Карпенко-Карий. В основі його п'єс (драми «Бурлака», «Безталанна», комедії «Сто тисяч», «Хазяїн») лежать глибокі психологічні конфлікти, гострі соціальні протиріччя.

Slide 8

Театр на Галичині та Буковині Під впливом досягнень українського театру на Наддніпрянщині розвивалося і театральне мистецтво Західної України. На Галичині до 1848 року українського театру не було. Поштовхом до його розвитку на Східній Галичині послужили п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» й «Москаль-чарівник», що з'явилися там і швидко здобули популярність. У Коломиї виник аматорський гурток І. Озаркевича. Два осередки аматорського театру існували в Ужгороді під керівництвом К. Сабова та молоді, очолюваної М. Поповичем. Аматорські вистави театральних гуртків відбулися у Перемишлі й Тернополі, де ставили перші п'єси галицьких драматургів С. Петрушевича, М. Устияновича. Театральний рух розвивався і на Закарпатті.

Slide 9

П. Саксаганський зі своїм сином П. Тобілевичем У 1864 році у Львові був заснований український професійний театр, який очолив український актор-режисер О. Бачинський. Цей театр познайомив Галичину й Буковину з найкращими досягненнями театрального мистецтва України, Росії та європейських країн. У його становленні й розвитку брав участь М. Кропивницький, який перебував у середині 1870-х років у Львові. В українському театрі Галичини працювали талановиті актори І. Гриневський, К. Площевський, Біберовичі, згодом — Підвисоцькі та А. Стечинський .

Slide 10

Галицький театр у виборі репертуару орієнтувався на твори кращих драматургів України. У його творчому доробку були «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'яненка, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Пошились в дурні» М. Кропивницького, «Ніч під Івана Купала» М. Старицького, «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого та ін. Величезний успіх у публіки мали постановки «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Вечорниці» П. Ніщинського, «Украдене щастя» І. Франка.

Slide 11

На Буковині при чернівецькому товаристві «Руська бесіда» 1869 року утворилися аматорські гуртки. Театральна діяльність активізувалась із заснуванням 1884 року «Руського літературно-драматичного то-вариства» під керівництвом С. Воробкевича, відомого українського письменника, композитора, педагога. Він написав 18 музично-драматичних творів, побутових драм, комедій, що становили основу театрального репертуару. Галицький театр

Slide 12

Творчість М. Щепкіна З появою українського театру з'являються й імена перших акторів, які приносять славу театру. Перша половина XIX ст. у театральній культурі України позначена іменем Михайла Щепкіна. В основі його поглядів на сценічне мистецтво — розуміння високої суспільної місії театру. Основу творчості актора, підкреслював М. Щепкін, мають складати природність і справжні почуття, а джерелом вражень має бути саме життя. М. Щепкін

Slide 13

Актор першим заклав основи «театру переживання», перевтілення в сценічний образ. Щепкінськии метод розкриття внутрішньої суті сценічного образу підхопили й розвинули його учні й послідовники (М. Кропивницький, М. Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський) У п'єсах І. Котляревського «Наталка-Полтавка» та «Москаль-Чарівник» М. Щепкін був першим Виборним та Чупруном. Ці роки є кращими в його творчій діяльності. Та М. Щепкін не обмежувався лише участю у виставах. Виступаючи перед акторами з бесідами про акторську й режисерську майстерність, він радив, щоб актор ніколи не копіював життя, а прагнув до художнього узагальнення дійсності, всебічного розкриття на сцені внутрішнього її змісту

Slide 14

Театр корифеїв. Перша об'єднана професійна театральна трупа, до якої увійшли кращі митці, корифеї укра-їнської сцени, була створена М. Кропивницьким — видатним українським драматургом, режисером, музикантом і актором — у 1882 році. Театр корифеїв знаменує собою розквіт українського професійного театру XIX ст. Як продовжувач традицій Великого Кобзаря, М. Кропивницький усе своє життя присвятив боротьбі за духовне визволення української нації. Засобами мистецтва як драматург і актор він пробуджував національну свідомість народу, закликав його зберігати і відстоювати свої куль-турні надбання. М. Кропивницький у ролі Тараса Бульби

Slide 15

Драматургія М. Кропивницького пов'язана з фольклором, із кращими зразками української класичної літератури, зокрема з творчістю І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка, М. Гоголя. У ній відчутні також традиції світових майстрів слова В. Шекспіра, Ж. Б. Мольєра, О. Пушкіна. Театр М. Кропивницького був на той час справжнім джерелом української культури. Митцю вдалося об'єднати талановитих акторів: братів Тобілевичів (псевдоніми: Івана — Карпенко-Карий, Миколи — Садовський, Панаса — Саксаганський), Михайла Старицького та Марію Заньковецьку. П. Саксаганський у ролі Козака-гуляки Сцена з вистави М. Кропивницького «По ревізії»

Slide 16

Одним із найвидатніших діячів українського театру корифеїв був І. Карпенко-Карий. Він написав 18 оригінальних п'єс. Серед них — «Безталанна», «Наймичка», «Мартин Боруля», «Сто тисяч» та ін. Його акторська творчість позначена щирістю і психологічною глибиною почуттів. Із театром корифеїв також пов'язані імена П. Саксаганського і М. Заньковецької, для яких театр став єдиним покликанням у житті. Панас Саксаганський — багатогранний видатний актор з надзвичайним темпераментом, даром перевтілення, блискучою технікою. Серед його ролей були комедійні, драматичні та трагічні. За своє творче життя Саксаганський зіграв понад сто головних ролей і багато епізодичних. І кожна з них — вершина акторського мистецтва: Возний («Наталка Полтавка»), Богун («Богдан Хмельницький»), Голохвастов («За двома зайцями»), Солопій Черевик («Сорочинський ярмарок»), Бондар («Бондарівна»). Чималий і режисерський доробок митця. Він поставив понад 80 п'єс, а також написав дві власні комедії «Лицеміри» і «Шандрапа».

Slide 17

М. Садовська-Барілотті В історії культури важко знайти сім'ю, яка б дала таке сузір'я талантів, як сім'я Тобілевичів, де було шестеро дітей і четверо з них стали корифеями національного театрального мистецтва: драматург і актор І. Карпенко-Карий, актори М. Садовський і П. Саксаганський, їхня сестра — відома актриса і співачка М. Садовська-Барілотті. До того ж у родину Тобілевичів увійшли найкращі артистки українського театру: М. Заньковецька та С. Тобілевич. Родину Тобілевичів справедливо називають основою українського театру.

Slide 18

Перший стаціонарний театр у Києві У 1907 році М. Садовському, який боровся за українське слово та український театр за часів їх заборони, вдалося відкрити у Києві стаціонарний Український театр. Одержавши театр, М. Садовський уперше зміг сформувати трупу, яка була потрібна йому для великих постановочних вистав. Важливим елементом у театрі була музика. Крім опер («Запорожець за Дунаєм», «Продана наречена») йшли вистави мішанго жанру — музично-драматичні,— де велика роль приділялась пісням і танцям, наприклад «Енеїда» І. Котляревського.

Slide 19

В. Кричевський Тому в театрі був постійний зіграний оркестр, який набував особливого звучання, коли за пульт диригента ставав український композитор О. Кошиць. Музичне оформлення спектаклів здійснювали композитори М. Лисенко та К. Стеценко, художнє — В. Кричевський. Таким чином, створилися передумови розвитку українського театру модерну, основи якого заклала драматургія Лесі Українки, В. Винниченка, О. Олеся.

Slide 20

За свідченням критиків, М. Садовський розвинув кращі здобутки театру корифеїв у поєднанні з європейськими традиціями. Сила й роль корифеїв були в тому, що вони, створюючи репертуар, формували по-справжньому народний національний театр, впливаючи цим на свідомість людей. Вони створили школу акторської та режисерської майстерності, піднесли україн-ський театр на значно вищий щабель професіоналізму. Завдяки їхній діяльності друга половина XIX ст. увійшла в історію української культури як «золотий вік» театру. М. Садовський у ролі Запорожця

Slide 21

Творчий шлях М. Заньковецької З театром корифеїв пов'язана творчість Марії Заньковецької. У 1882 році в театрі корифеїв відбувся її сценічний дебют у ролі Наталки Полтавки. Саме для цього виступу вона обирає собі сценічний псевдонім Заньковецька від назви рідного села Заньки.

Slide 22

М. Заньковецька Пізніше М. Заньковецька працювала в професійних українських трупах М. Кропивницького, М. Старицького, М. Садовського, П. Саксаганського, І. Карпенка-Карого. Актриса надзвичайно широкого творчого діапазону, М. Заньковецька створювала образи, проникнуті справжнім драматизмом і запальною комедійністю: Христина, Софія («Наймичка», «Безталанна» Карпенка-Карого), Оксана («Поки сонце зійде, роса очі виїсть» Кропивницького), Наталка («Лимерівна» Панаса Мирного), Катря, Аза («Не судьба», «Циганка Аза» Старицького), Галя («Назар Стодоля» Шевченка), Наталка, Терпелиха («Наталка Полтавка» Котляревського) та ін. М. Заньковецька в ролі Галі

Slide 23

Творчість М. Заньковецької мала велике значення для формування національного театрального мистецтва, розвитку драматургії, створення школи сценічної майстерності для наступних поколінь українських митців. Ім'ям Заньковецької названо український драматичний театр у Львові

Summary: Художня культура України. Театральне мистецтво

Tags: художня культура україни презентації

URL: