Toprak Analizi

+11

No comments posted yet

Comments

mevlutuysal (1 year ago)

aasa

mevlutuysal (1 year ago)

lkşlikşlk

Slide 1

TOPRAK ANALİZİ VE ÖNEMİ Mehmet ESEN Ziraat Mühendisi

Slide 2

Sunuda Neler Var? Toprak Analizi Nedir? Toprak Analizi Niçin Yapılmalıdır? Toprak Analizi Yaptırılmazsa Ne Olur? Toprak Örneği Ne Zaman Alınmalı? Toprak Örneği Alınacak Yer Nasıl Belirlenmeli? Toprak Örneği Hangi Gereçlerle Alınır? Toprak Örneği Nasıl Alınmalı? Nerelerden Toprak Örneği Alınmamalı? Örnek Analiz Raporları Bakanlığımızın Konuyla İlgili Çalışmaları

Slide 3

Toprak Analizi Nedir? Toprak analizi toprağın gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan bilimsel bir yöntem olarak tanımlanır. Toprak örnekleri Laboratuvarlarda bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemden geçerek numune içerisindeki besin maddeleri belirlenir ve analiz sonuçları Mühendislerce yorumlanarak Toprak Analiz Raporu oluşturulur.

Slide 4

Toprak Analizi Niçin Yapılmalıdır? Değişik tarlalara ait topraklarda farklı miktarlarda bitki besin maddeleri bulunur. Toprak analizleri sayesinde topraklarda eksik olan ve dolayısı ile bitkilerin büyümesini engelleyen bitki besin maddelerinin hangileri olduğu anlaşılır. Böylece de çiftçiye, gübre için sarf ettiği paradan en çok yarar sağlamak için yardım edilmiş olur.

Slide 5

Toprak Analizi Yaptırılmazsa Ne Olur? Toprağa Gereğinden Fazla Gübre Verilebilir. Toprağa Gereğinden Az Gübre Verilebilir. Toprağa Yanlış Cins Gübre Verilebilir Gübre Yanlış Bir Zaman ve Şekilde Uygulanabilir.

Slide 6

Yukarıda belirtilen muhtemel sorunları önlemek için uygun ve ekonomik bir gübrelemenin yapılabilmesi ancak ekimden önce, tarla toprağının verimlilik yönünden gerekli analizlerinin yaptırılması sonunda yetkili teknik elemanların yapacakları tavsiyelerin tam olarak yerine getirilmesi halinde mümkündür. Toprak Analizi Yaptırılmazsa Ne Olur?

Slide 7

Toprak Örneği Ne Zaman Alınmalı? Mevsime bağlı olmakla beraber, toprak numunesi ekimden veya gübre kullanılma tarihinden bir buçuk - iki ay önce alınır. Donlu ve çamurlu günlerde numune alınmaz.

Slide 8

Toprak Örneği Alınacak Yer Nasıl Belirlenmeli? Numune alınacak arazi, önce homojen bölümlere ayrılır Yani önemli değişiklikler gösteren yerler, ayrı birer kısım olarak kabul edilirler. Bu kısımların her birinden ayrı, ayrı birer adet karışık (kompoze) numune alınır .

Slide 9

Toprak Örneği Alınacak Yer Nasıl Belirlenmeli? Karışık numunenin alınacağı alan 40 dönümden büyük olmamalıdır.

Slide 10

Toprak Örneği Hangi Gereçler Yardımıyla Alınır?

Slide 11

Toprak Örneği Nasıl Alınmalı?

Slide 12

Toprak Örneği Nasıl Alınmalı?

Slide 13

Toprak Örneği Nasıl Alınmalı? Meyve bahçeleri ve bağlardan 0-30cm ve 30-60cm olmak üzere iki farklı derinlikte açıklandığı gibi toprak örneği alınır. Bu topraklar derinliklerine göre farklı kaplara konulur. Yeni tesislerde ise 0-30 cm 30-60cm 60-90 cm olmak şartıyla üç farklı şekilde numune alınır.

Slide 14

Toprak Örneği Etiketi

Slide 15

Toprak Örneği Bilgi Kağıdı

Slide 16

Nerelerden Toprak Örneği Alınmamalı? Harman yeri ve hayvan yatmış yerler, Önceden gübre yığılmış alanlar, Sap, kök ve yabani otların yığın halinde yakıldığı yerler, Hayvan gübresinin bulunduğu noktalar, Tarlanın tümsek ya da su birikintisi olan çukur noktaları, Dere, orman, su arkı ya da yollara yakın arazi kısımları, Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzerleri, Binalara yakın, ekim ve gübreleme yapılmış alanlar, Kapama meyve bahçeleri hariç, tarlada az sayıda bulunan ağaç altları.

Slide 17

Örnek Analiz Raporları

Slide 18

Örnek Analiz Raporları

Slide 19

Örnek Analiz Raporları

Slide 20

Örnek Analiz Raporları

Slide 21

Bakanlığımız’ın Konuyla İlgili Çalışmaları Bakanlıkça Toprak Analizi sayısındaki yetersizlik tespit edilerek TEŞVİK (Toprak Analiz Desteği) uygulamasına geçildi.

Slide 22

Bakanlığımız’ın Konuyla İlgili Çalışmaları 2005’te başlayan TEŞVİK (Toprak Analiz Desteği) uygulaması 2009 yılından itibaren «Destek+Zorlama» şeklinde geliştirildi. ZORLAMA : 50 dekar ve 50 dekardan daha büyük parsellerde «Gübre Desteği» nden yararlanmak için toprak analizi yaptırma zorunluluğu getirilmiş olması

Slide 23

Bakanlığımız’ın Konuyla İlgili Çalışmaları 2012 Toprak Analiz Desteği Miktarı : 2,50 TL/da 2012 Gübre Desteği Miktarı

Slide 24

Destek Politikaları İşe Yaradı mı?

Slide 25

Öneriler ve Beklentiler Toprak Analizinin salt destekleme amacıyla yapılması önlenmeli, Bakanlığımızca ürüne özel örnek alım zamanları ilan edilmeli, saptanan tarih aralığında yapılmamış olan analizler destekleme dışı tutulmalı, Toprak Analizi desteklemelerde alan hesabı yapılmaksızın zorunlu olmalı, Gübre satışı ancak, analize dayalı reçete ile yapılabilmeli, Hayvan gübresi kullanımı teşvik edilmeli, Yaprak ve Sulama Suyu Analizlerine de destekleme ödemesi yapılmalı.

Slide 26

Teşekkürler

URL:
More by this User
Most Viewed