Література розрахунку з минулим

+114

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Література розрахунку з минулим (осмислення досвіду світових воєн): 1.Генріх Белль (“Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…”) 2.Бертольд Брехт (“Життя Галілея”)

Slide 2

Література другої половини ХХ ст. Екзистенціалізм – філософія існування, напрям у філософії ХХ ст., що досліджує людину як унікальну духовну істоту, яка здатна до вибору власної долі

Slide 3

Риси екзистенціалізму: - на перше місце висуваються категорії абсурдності життя, страху, відчаю, самотності,страждання, смерті; - поняття “відчуженість” і “абсурдність”- взаємопов’язані; - особистість має протидіяти суспільству, державі, середовищу, адже вони нав’язують їй свою волю, мораль; - вища життєва цінність – свобода особистості; - існування людини тлумачиться як драма свободи; - найчастіше в художніх творах застосовується прийом розповіді від першої особи.

Slide 4

Жан Поль Сартр: “Екзистенціалізм – це гуманність” А.Камю: “ Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу”

Slide 5

Основні жанри письменників другої половини ХХ ст: - парабола, -алегорія, -притча. Парабола – невелика розповідь алегоричного характеру, що має повчальний зміст і особливу форму розповіді, яка рухається по кривій (параболі): розпочата з абстрактних предметів, розповідь поступово наближається до головної мети, а потім знову повертається до початку.

Slide 6

Письменники – екзистенціалісти: Ф.Кафка Е.Хемінгуей Г.Маркес В.Підмогильний І.Багряний Т.Осьмачка В.Барка

Slide 7

Японія (література нової епохи): Кобо Абe (1924—1993) - японський письменник, драматург, режисер Українське видавництво творів Ясунара Кавабати Кендзабуро Ое Юкіо Місіма

URL: