Αμάξι στη βροχή

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ώρα, προσμένει μοναχή η άμαξα κάτω από την βροχή και δεν τη μέλει Τελλοσ αγρασ αμαξι στην βροχη

Slide 2

Κι είναι σα να την τυραννά πιότερο η ξένη γειτονιά που δεν την θέλει

Slide 3

Τ’ αλογατάκια της, σιμά, Κάτω απ’ τον ίδιο μουσαμά Κάνουν καρτέρι

Slide 4

στον τόπο αυτόν, το θλιβερό, πράμα δεν μένει από καιρό, να το’ χουν ταίρι

Slide 5

Γρίλιες δεν είναι, μήτε αυλές περικοκλάδες βαθουλές Δεν έμειν’ ένα απ ΄ τα φανάρια στη σειρά με τα δυο μπρούτζινα φτερά, τα σταυρωμένα’

Slide 6

Γρίλιες δεν είναι, μήτε αυλές περικοκλάδες βαθουλές Δεν έμειν’ ένα απ ΄ τα φανάρια στη σειρά με τα δυο μπρούτζινα φτερά, τα σταυρωμένα’

Slide 7

Τ’ ανώφλια επέσαν κι οι αγκωνιές* Κι ανεμοπέραστες, στενές, οι γαλαρίες*. κι έφυγαν έντρομες, πολλές, κι οι θύμησες, σαν τις καλές, σεμνές κυρίες

Slide 8

Τ’ ανώφλια επέσαν κι οι αγκωνιές* Κι ανεμοπέραστες, στενές, οι γαλαρίες*. κι έφυγαν έντρομες, πολλές, κι οι θύμησες, σαν τις καλές, σεμνές κυρίες

Slide 9

Άδεια βιτόρια* και φτωχή, Πάρε μου εμένα την ψυχή, Πάρε με εμένα για ταξιδιώτη σου: Κι ευθύς πάμε, Όθε κίνησες να ‘ρθεις: Στα Περασμένα.

Slide 10

Άδεια βιτόρια* και φτωχή, Πάρε μου εμένα την ψυχή, Πάρε με εμένα για ταξιδιώτη σου: Κι ευθύς πάμε, Όθε κίνησες να ’ρθεις: Στα Περασμένα..

Slide 11

Τέλλος Άγρας Αμάξι στην βροχή

Slide 12

Μαρία Καλύβα

URL: