Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ

+978

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΦΕ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 122

Slide 3

Μαγνήτες ονομάζονται τα υλικά σώματα που έχουν την ιδιότητα να έλκουν ορισμένα υλικά, όπως ο σίδηρος. Θυμάσαι τι είναι οι μαγνήτες; Πάνω στους μαγνήτες “κολλάνε” διάφορα αντικείμενα.

Slide 4

Οι μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να έλκουν ορισμένα υλικά, όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο, το νικέλιο και το ατσάλι, τα οποία ονομάζονται σιδηρομαγνητικά υλικά.

Slide 5

Οι μαγνήτες έλκουν… από απόσταση με επαφή

Slide 6

φυσικοί τεχνητοί Είδη μαγνητών ανάλογα με την κατασκευή

Slide 7

ραβδόμορφοι πεταλοειδείς διάφοροι Είδη μαγνητών ανάλογα με το σχήμα

Slide 8

Ένα σιδερένιο αντικείμενο αποτελείται από μικροσκοπικούς (μοριακούς) “μαγνήτες” που είναι τυχαία προσανατολισμένοι και οι δυνάμεις τους αλληλοεξουδετερώνονται.

Slide 9

Το ξέρεις ότι οι μαγνήτες έχουν κι αυτοί πόλους; Σαν τους πόλους της Γης;

Slide 10

Στις άκρες του έλκει πιο πολύ. Παρατήρησε πώς έλκει ο μαγνήτης τους συνδετήρες. Ο μαγνήτης έλκει με την ίδια δύναμη σε όλα τα σημεία;

Slide 11

Οι περιοχές στις οποίες ο μαγνήτης εμφανίζει πιο έντονες μαγνητικές ιδιότητες ονομάζονται πόλοι του μαγνήτη. Νότιος μαγνητικός πόλος Βόρειος μαγνητικός πόλος

Slide 12

σελ. 122 Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες από απόσταση. Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες με επαφή.

Slide 13

σελ. 123

Slide 14

ξύλο ατσάλι γυαλί

Slide 15

πλαστικό χρυσός άργυρος

Slide 16

σίδηρος αλουμίνιο χαλκός

Slide 17

σελ. 123

Slide 18

σελ. 124

Slide 19

σελ. 124

Slide 20

σελ. 124 Η έλξη του μαγνήτη είναι ισχυρότερη στα άκρα του, τα οποία ονομάζονται πόλοι του μαγνήτη. Ο μαγνήτης έλκει μόνο το σίδηρο και το ατσάλι. Τα υλικά αυτά ονομάζονται σιδηρομαγνητικά.

Slide 21

σελ. 125 Τα σημειώματα στερεώνονται στην επιφάνεια της πόρτας του ψυγείου με μαγνήτες. Η πόρτα του ψυγείου είναι φτιαγμένη από σιδηρομαγνητικό υλικό.

Slide 22

σελ. 125 Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετή-ρες που είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο. Η έλξη του μαγνήτη είναι ισχυρότερη στα άκρα του μαγνήτη, δηλαδή στους πόλους του.

Slide 23

σελ. 125

Slide 24

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΕ1

Tags: μαγνήτης σιδηρομαγνητικά υλικά

URL: