ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

+22

No comments posted yet

Comments

Slide 8

Να θυμηθώ να κάνω κι άλλο Power Point!!!!!!!!!!!!!!!! Να κάνω κι άλλη Εργασία Power Point!!!!!!!!!!!!!!!!! Να κάνω Power Point για τα ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Slide 1

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Επιρρήματα, είναι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν ρήματα και φανερώνουν τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό κτλ. π.χ. έξω, εχθές, πότε, τώρα, πώς, όπως, πόσο, τόσο.

Slide 2

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Τοπικά επιρρήματα, είναι οι άκλιτες λέξεις που φανερώνουν τόπο π.χ. έξω, που, εκεί, πέρα, μακριά, κοντά, σιμά κ.τ.λ.

Slide 3

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Χρονικά επιρρήματα, είναι οι λέξεις που φανερώνουν χρόνο. π.χ. πότε, τώρα, τότε, πριν, μετά, σήμερα, αύριο, χτες, κτλ.

Slide 4

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Τροπικά επιρρήματα, είναι οι λέξεις που μας φανερώνουν τρόπο. π.χ. πώς, όπως, έτσι, αλλιώς, κάπως καθόλου, μόνο κτλ.

Slide 5

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ποσοτικά επιρρήματα, είναι λέξεις που μας φανερώνουν πόσο. π.χ. πόσο, όσο, τόσο, οσοδήποτε, καμπόσο, κάπως, κ.τ.λ. π.χ. Έφαγα τόσο που δεν άντεχα άλλο!!! .

Slide 6

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Άσκηση Διάβασε καλά τους πίνακες και βρες παρακάτω τα επιρρήματα. Σήμερα είχαμε φασαρίες στην τάξη. Ο Ερμής δεν μπορούσε να λύσει την άσκηση. Πόσο χρόνο έκανε για να βρει τη λύση και να γράψει την απάντηση, κάνεις δεν έμαθε, παρά μόνο η κυρία, που φώναζε μέχρι τελειωμού. Πού χρόνος όμως για να τις τελειώσει. Αναρωτιέμαι, τι έγινε τελικά…

Slide 7

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Άσκηση Φτιάξε προτάσεις με τα παρακάτω επιρρήματα: πού, εδώ, εκεί, απέναντι, σιμά, πότε, τότε, τώρα, πριν, πέρ[υ]σι, όπως, έτσι, αλλιώς, πόσο, όσο, οσοδήποτε. π.χ. Σήμερα η κυρία μας μας ενημέρωσε ότι θα πάμε εκδρομή στης 14 Ιουνίου.

Slide 8

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Άσκηση Φτιάξε μία ιστορία με τα παρακάτω επιρρήματα: πόσο, εδώ, σήμερα, χτες, κάμποσο, καθόλου, σπάνια, συχνά, αριστερά, δεξιά.

Summary: Τι είναι επιρρήματα;

Tags: επιρρηματα

URL: