ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

+30

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ

Slide 2

Πρόταση Η πρόταση είναι μια οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Ανάλογα με τη δομή της (πώς, δηλ., οι λέξεις σχετίζονται μεταξύ τους), χωρίζεται σε:

Slide 3

ΑΠΛΗ Η πρόταση που έχει μόνο τους κύριους όρους (ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο ή κατηγορούμενο). Π.χ. Τα καφενεία ήταν ανοικτά. Τα καφενεία μοσχοβολούσαν ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ Η πρόταση που, εκτός από τους κύριους όρους, έχει κι άλλους δευτερεύοντες, τους προσδιορισμούς (λέξεις, δηλ., όπως τα επίθετα ή τα επιρρήματα) που χρησιμεύουν για να ομορφύνουμε την πρόταση. Π.χ. Τα καφενεία ήταν ανοιχτά όλη μέρα. Τα όμορφα πέτρινα καφενεία μοσχοβολούσαν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η πρόταση που έχει δύο ή περισσότερα υποκείμενα, αντικείμενα ή κατηγορούμενα. Π.χ Ο δάσκαλος και οι μαθητές είναι κουρασμένοι.   ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Λείπουν ένας ή περισσότεροι βασικοί όροι. Π.χ ( Εσύ) Για πού; (πηγαίνεις) ( Εσύ είσαι) Μεγάλε!  

Slide 4

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ/ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Slide 5

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι κύριες προτάσεις έχουν αυτοτελές νόημα και μπορούν να σταθούν μόνες τους . Μοιάζουν με το ισόγειο μιας πολυκατοικίας. Μπορεί να σταθεί και μόνο του. Οι δευτερεύουσες προτάσεις συμπληρώνουν τις κύριες και είτε λειτουργούν ως όροι (υποκείμενα ,αντικείμενα )είτε μας δίνουν μια πληροφορία για αυτό που δείχνει η κύρια πρόταση. Οι εξαρτημένες προτάσεις δεν στέκονται μόνες τους μέσα στο λόγο. Είναι τα διαμερίσματα των πάνω ορόφων σε μια πολυκατοικία. Χωρίς το ισόγειο δεν στέκονται.

Slide 6

Σύνδεση προτάσεων

Slide 7

Όταν θέλουμε να εκφράσουμε ένα σύνθετο νόημα χρησιμοποιούμε όχι μια πρόταση αλλά δυο ή και τρεις. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν ως εξής. Κύριες+ κύριες Κύριες +δευτερεύουσες Κύριες + δευτερεύουσες+ δευτερεύουσες

Slide 8

Α. Παρατακτική σύνδεση Με τη σύνδεση αυτή οι προτάσεις « παρατάσσονται», τοποθετούνται δηλ. η μία δίπλα στην άλλη χωρίς να εξαρτάται η μία από την άλλη. Έτσι, παρατακτικά συνδέονται μόνο οι όμοιες προτάσεις, ανεξάρτητες ή εξαρτημένες. ή Π.χ. Έγραψα την έκθεση και έλυσα τις ασκήσεις. (δύο όμοιες προτάσεις, ανεξάρτητες, που συνδέονται με το «και») Κύριες+ κύριες Δευτερεύουσες+ δευτερεύουσες

Slide 9

Η παρατακτική σύνδεση γίνεται με τους με παρατακτικούς συνδέσμους Συμπλεκτικούς συνδέσμους Αντιθετικούς συνδέσμους διαχωριστικούς ή διαζευκτικούς συνδέσμους συμπερασματικούς συνδέσμους και, ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ αλλά, όμως, ωστόσο, μα, παρά, μόνο, αλλιώς λοιπόν, άρα, επομένως ή ,είτε π.χ. Δε θέλω μήτε να σε βλέπω μήτε να σε ακούω. π.χ. Θύμωσε, αλλά δεν είπε τίποτα π.χ.Πάρε τηλέφωνο ή πέρνα από το σπίτι. π.χ. Τελείωσα με τις δουλειές, άρα πάμε στο σινεμά.

Slide 10

Β. Υποτακτική σύνδεση Κατά τη σύνδεση αυτή μια εξαρτημένη πρόταση «υποτάσσεται» σε μια άλλη, οπότε οι προτάσεις που συνδέονται είναι ανόμοιες: μια ανεξάρτητη και μία εξαρτημένη ή και περισσότερες. ή π.χ. (Όταν έχει έντονα καιρικά φαινόμενα), {καταστρέφονται οι καλλιέργειες} Κύριες +δευτερεύουσες Δευτερεύουσες+ δευτερεύουσες

Slide 11

Η υποτακτική σύνδεση γίνεται με υποτακτικούς συνδέσμους ειδικούς (ότι, πως, που), βουλητικούς (να), ενδοιαστικούς (μην, μήπως), αιτιολογικούς (γιατί, επειδή, αφού, διότι, καθώς, μια και, μια που) τελικούς (να, για να) αποτελεσματικούς (ώστε, ώστε να, που, που να) χρονικούς (όταν, μόλις, αφού, καθώς, πριν, προτού, ώσπου, όποτε, κ.ά.)

Slide 12

Γ. Ασύνδετο σχήμα Κατά το ασύνδετο σχήμα όμοιες προτάσεις, εξαρτημένες ή ανεξάρτητες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη χωρίς κανένα σύνδεσμο και χωρίζονται με κόμμα. Το ασύνδετο σχήμα κάνει το λόγο πιο ζωντανό. π.χ. Η Νικολέτα σηκώθηκε, πλύθηκε, ντύθηκε. (κύριες προτάσεις) Αναρωτιόταν πώς πήγε στο διαγώνισμα, τι λάθη έκανε, τι βαθμό θα πάρει. (εξαρτημένες πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις)

Slide 13

ΤΕΛΟΣ

Summary: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

URL:
More by this User
Most Viewed