Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό - ηλεκτρογεννήτρια

+25

No comments posted yet

Comments

Slide 1

1ο Δημ. Σχολ. Αγ. Δημητρίου (1dimagdim.blogspot.com) Κουκούλης Πάρης

Slide 2

Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό - η ηλεκτρογεννήτρια

Slide 3

  Πηνίο  ονομάζεται ένα καλώδιο ή σύρμα, όταν είναι τυλιγμένο σε σχήμα ελατηρίου. Όταν ένα καλώδιο που διαρρέεται από ρεύμα έχει τη μορφή πηνίου, οι μαγνητικές ιδιότητες είναι εντονότερες. Ο ηλεκτρομαγνήτης  αποτελείται από ένα πηνίο, στο εσωτερικό του οποίου έχει τοποθετηθεί ράβδος από σίδηρο οι μαγνητικές ιδιότητες του ηλεκτρομαγνήτη είναι πολύ πιο έντονες από αυτές του πηνίου.

Slide 4

Οι ηλεκτρομαγνήτες δεν είναι μόνιμοι μαγνήτες. Όταν σταματήσει η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, σταματά και η ιδιότητά τους να έλκουν αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε γερανούς , στα εναέρια τρένα , στα κουδούνια, στο τηλέφωνο…

Slide 5

Ηλεκτρογεννήτρια Γεννήτριες ονομάζονται οι συσκευές με τις οποίες μετατρέπουμε ενέργεια διαφόρων μορφών σε ηλεκτρική.. Η πιο απλή αλλά και συνηθισμένη γεννήτρια που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι το δυναμό που προσαρμόζεται στη ρόδα ενός ποδηλάτου. Εδώ η περιστροφή του μαγνήτη γίνεται από τη ρόδα που θέτουμε σε κίνηση, καθώς κάνουμε πεντάλ.

Slide 6

Ηλεκτρικός κινητήρας   Τη σημερινή εφαρμογή των ηλεκτρικών κινητήρων τη γνωρίζεις σίγουρα. Ηλεκτρικοί κινητήρες υπάρχουν στα τρόλεϊ, στα πλυντήρια, στα τρυπάνια, στους ανεμιστήρες, σε πολλά παιχνίδια ... Η λειτουργία των ηλεκτρικών κινητήρων στηρίζεται στις μαγνητικές ιδιότητες που αποκτούν οι αγωγοί, όταν μέσα τους ρέει ηλεκτρικό ρεύμα.

Slide 7

Όταν γυρίζω τη ρόδα του ποδηλάτου αργά , το λαμπάκι φωτίζει πολύ λίγο . Όταν γυρίζω τη ρόδα του ποδηλάτου γρήγορα , το λαμπάκι φωτίζει έντονα. Όταν σταματώ τη ρόδα του ποδηλάτου , το λαμπάκι σβήνει .

Slide 8

μόνιμος μαγνήτης πηνίο Το μέρος του δυναμό που περιστρέφεται όταν γυρίζω τη ρόδα του ποδηλάτου , είναι ο μόνιμος μαγνήτης. Το νερό που πέφτει με ορμή από το φράγμα περιστρέφει τον υδροστρόβιλο και αυτός με τη σειρά του περιστρέφει το μαγνήτη μέσα στη γεννήτρια .

Slide 9

Ο γαιάνθρακας καίγεται , με αποτέλεσμα να θερμαίνεται το νερό στο λέβητα. Ο ατμός που παράγεται περιστρέφει τον ατμοστρόβιλο , ο οποίος περιστρέφει το μαγνήτη της γεννήτριας . Στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια η γεννήτρια λειτουργεί χάρη στην ενέργεια του νερού που πέφτει από ψηλά . Στα ατμοηλεκτρικά η γεννήτρια λειτουργεί χάρη στην ενέργεια του ατμού .

Slide 10

Η λάμπα δε φωτίζει , γιατί , όταν δεν περιστρέφεται η ρόδα , δεν περιστρέφεται κι ο μαγνήτης στο δυναμό. Ο μαγνήτης περιστρέφεται από τη ρόδα του ποδηλάτου , όταν αυτό κινείται . Ο μαγνήτης περιστρέφεται από την έλικα που γυρίζει , καθώς φυσά ο άνεμος.

URL: