Обчислення площ ділянок

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сторожинецький лісовий коледж Кабінет геодезії Предмет: Геодезія Урок №32 Тема: Визначення площ

Slide 2

Витяг з кваліфікаційної характеристики техніка-лісівника: Технік-лісівник повинен: Знати: методи і способи визначення площ ділянок на планах і картах; Вміти: обчислювати площі ділянок різними способами; проводити ув'язку площ виділів з загальною площею кварталу;

Slide 3

План уроку: 1. Методи визначення площ. Геометричний спосіб. 2. Визначення площ з допомогою палеток. 3. Визначення площ ділянок аналітичним методом.

Slide 4

Методи визначення площі ділянок 1. Графічнй метод: Геометричний спосіб; Спосіб палеток 2. Аналітичний метод – за відомими координатами (х, у) кутових точок ділянок; 3. Механічний метод - з допомогою приладів- планіметрів; 4. Комбінований метод – поєднання декількох перерахованих вище методів.

Slide 5

1 2 3 4 а = 6 см h1= 3 см h2 = 4,5 см Масштаб 1:5000 Геометричний спосіб 1. Ділянку на плані розбивають на прості геометричні фігури; 2. У кожній фігурі показу-ють її основні розміри (основи, висоти); 3. Вимірюють розміри кожної фігури у метрах з врахуванням масштабу h1 = 50 х 3 = 150 м. h2 = 50 х 4,5 = 225 м. а = 50 х 6 = 300 м.

Slide 6

1 2 3 4 а = 300 м h1=150 м h2 = 225 м Масштаб 1:5000 Геометричний спосіб 4. За відомими формулами визначають площу кожної фігури; S1 = аh1/2 = = 300 х 150/2 = 22500 м2. S2 = аh2/2 = = 300 х 225/2 = 33750 м2. 5. Знаходять площу всієї ділянки як суму площ всіх фігур; S= S1+ S2 = 22500 + 33750 = = 56250 м2 = 5,62 га Точність 1/100 або ± 1%

Slide 7

Квадратна палетка 1. Ділянку з плану переносять на палетку так, щоби її найдовша сторона була розміщена по лінії палетки; 2. Підраховують кількість повних квадратів в середині ділянки 3. Рахують кількість неповних квадратів в середині ділянки 4. Неповні квадрати перево-дять у повні (ділять на 2). (12 : 2 = 6) 10 12 (nпов = 10); (nнеп = 12);

Slide 8

5. Визначають загальну кількість повних квадратів (nп. = 10 + 6 = 16); 6. Визначають ціну палетки - площу одного повного квадрату в масштабі плану 1:2000 в 1 см-20 м в 1 мм - 2 м в 5 мм - 10м Ц = Sкв.= 10 х 10=100 м2 7. Визначають площу ділянки в гектарах S = Ц nПОВ = = 100х16 = 1600 м2 = 0,16 га

Slide 9

Прямолінійна палетка А В h Відстань між паралельними лініями палетки h = 5 мм. Ділянку накладають на палетку так, щоби її крайні точки А і В розміщувалися посередині між лініями палетки. 2. Відкладають усі лінії палетки, що знаходяться всередині ділянки, на довільній прямій циркулем-вимірювачем. 3. Отриману суму довжин ліній КМ вимірюють у см і переводять у метри через масштаб плану. К М D, м

Slide 10

А В h Площа ділянки дорівнює добутку суми довжин усіх ліній палетки в середи- ні ділянки (у метрах) на відстань між лініями палетки h (теж в метрах). Похибка визначення площі квадратною і прямолінійною палетками 1/50 або ± 2%. К М S = D • h D

Slide 11

Техніка визначення площі ділянки прямолінійною палеткою Ділянку переносять на палетку так, щоби її верхня і нижня точки були посередині між лініями палетки.

Slide 12

Задача За даними, наведеними на малюнку, визначити полощу лісового виділу в кв. м і в гектарах.

Slide 13

Аналітичний метод визначення площі ділянок Площу ділянок визначають за формулою: S = Площа ділянки дорівнює пів сумі добутків координат х усіх точок на різниці координат у наступних і попередніх точок.

Slide 14

х1 (у2 – у3) = 500 (800 – (- 400)) = 600000 х2 (у3 – у1) = - 700 (- 400 -600) = 700000 х3 (у1 – у2) = - 300 (600 – 800) = 60000 + Разом: 1 360000 Визначити площу вказаної ділянки S = 1360000:2 = 680000 кв.м = 68 га.

Slide 15

Закріплення матеріалу 1. У яких випадках площі ділянок визначають геометричним способом? 2. Що називають ціною палетки? 3. Визначити ціну палетки з розміром квадратів 4х4 мм для лісового планшету з масштабом 1:10000.

Slide 16

Домашнє завдання: Дубов С.Д. Геодезія, с.132-137 Рудько П.М. Збірник типових задач і вправ з геодезії, 2007, тема 07 задачі №№ 1, 5-8.

Summary: Наведені різні способи і методи визначення площ ділянок

URL: