Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet - The Haney Group

Slide 2

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Enligt IMF data skär centralbanker i tillväxtekonomierna sina euro innehav av 8 procent eller 45 miljarder euro (HK$ 450 miljarder) i 2012. Världsekonomin är på väg mot en multipolär valutasystemet. Under de senaste tre åren, har euron fortsatt stark eftersom rika insättare har flyttat sina besparingar från periferin till core ekonomier. Efter Cypern, kan de titta utanför euroområdet. Trots några gradvis vinster fortsätter euroområdet att lida av en rad utmaningar.

Slide 3

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Monetär stabilitet: I juli 2012, Europeiska Central Bank ordförande Mario Draghi som en filt löfte att göra "vad det tar" att bevara euron. I september förra året infört ECB en plan att köpa obligationer i euro medlemmar. Till Cypern, hade likviditet löftet skapade ett intryck av stabilitet.   Finanspolitiska brister: fram till nyligen har de flesta europeiska ekonomierna har engagerade i front-load åtstramningsåtgärder och löften om långsiktiga skattestöd. Som dessa skattemässiga justeringar väga på tillväxt, är euroområdet igen i lågkonjunktur. Arbetslösheten har skjutit i höjden till ett rekord höga 12 procent, och dubbelt så hög i södra Europa.

Slide 4

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone ECB: risker: sedan 2008, finansiella institutioner från skuld-drabbade länder i euroområdet har lånat mycket från ECB. Under de kommande månaderna, kommer att påtryckningarna för nya likviditet eskalera i södra Europa, som i sin tur kommer att urholka finanspolitiska hälsa i norra Europa.   Banking sårbarhet: under de senaste tre åren, har euroområdet enades om en bank union, en gemensam övervakningsmekanism för bankerna i euroområdet och en räddningsaktion fond, den europeiska stabilitetsmekanismen. Effektiviteten av de nya institutionerna, återstår dock provas. Medan bailout fonden har tillgång till 500 miljarder euro, överstiger skuldbördan i Italien ensamt 2 biljoner euro.  

Slide 5

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Tillväxtfrämjande politik: för att upprätthålla sina konkurrenskraftiga styrkor, euro nationer behöver tillväxtfrämjande politik, som kräver betydande strukturreformer, inklusive mer flexibla arbetsmarknader, högre pensionsålder och större investeringar i innovation.   Konkurser: Kriser kunde finnas så länge det handlar om ekonomier som individuellt står för mindre än 3 procent av det euro zonplanerar bruttonationalprodukten   När markeringen flyttas till Spanien och Italien, vilka tillsammans står för nästan 30 procent av regionala BNP, trädde spelet en ny fas.  

Slide 6

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Den finansiella krisen i väst översatt 2008 till en massiv negativ efterfrågechock i Asien. Idag, saker och ting förändras, men Asiens tillverkning centra fortfarande sårbara för Europeiska recessionen.   Under de senaste decennierna, har avancerade ekonomier överfört produktionskapacitet till Kina, som fungerar som en församling nav för avancerade ekonomier. En chock från euroområdet skulle påverka Kinas (härledda) importefterfrågan - i Hong Kong, Indien, Malaysia, Filippinerna och Vietnam.  

Slide 7

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Risken för en ren finansiell smitta via finansiella marknader förblir begränsade. Men medan asiatiska bankerna har minimal exponering för statsobligationer i södra euroområdet, spela europeiska banker en viktig roll i Asien. Om dessa banker är skadade av krisen, skulle de kraftigt minska sin utlåning till Asien.   Massiva likviditet injektioner av Europas centralbank har lidit några export absorption i regionen, men de exporterar till Asien ökar osäkerheten via importerad inflation, potentiella tillgångsbubblor och störande uppskattning.  

Slide 8

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Ett förlorat decennium i Europa skulle också avgassystem asiatiska politiska styrkor betydligt - trots Asiens nuvarande finans- och penningpolitiken manöverförmåga och utländsk reserverna.   Euroområdets framtid kommer inom kort vara formad av post-Cyprus deal fallout, italiensk politik och tyska valen.   Sedan 2008 har den europeiska insättning försäkring regimen skyddat besparingar upp till 100 000 euro. Cypern fallet visade dock att små insättarnas besparingar inte är säkra. Efter kapital restriktioner förväntas att hävas i en månad, till stora insättare - ungefär en tredjedel av som är rika ryssar - kan ta sina pengar.

Slide 9

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone I Italien, ett splittrat politiska landskap kommer att skjuta upp reformer och kan innebära nya val, medan i Tyskland, de kommande valen i September kunde se förbundskansler Angela Merkel - om hon är omvald-inför en starkare sociala demokratiska oppositionen.   Förra året, valde Berlin och Paris för att stödja Grekland, hoppas ge en två-års timeout för Spanien och Italien för att få deras ekonomiska ordning.

Slide 10

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone I Spanien, har regeringens åtstramningar bidragit till en allvarlig lågkonjunktur. I godartade fall kommer detta så småningom tvinga Madrid att söka stöd, som kommer att skjuta upp strukturella reformer. Om, emellertid, Madrid vänder sig till Bryssel för hjälp, är Italien sannolikt att följa.   Bryssel är att hålla kursen, men riktningen är fel. Asien kommer att betala del av räkningen.  

Summary: http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet, the haney group latest hong kong news Enligt IMF data skär centralbanker i tillväxtekonomierna sina euro innehav av 8 procent eller 45 miljarder euro (HK$ 450 miljarder) i 2012. Världsekonomin är på väg mot en multipolär valutasystemet. Under de senaste tre åren, har euron fortsatt stark eftersom rika insättare har flyttat sina besparingar från periferin till core ekonomier. Efter Cypern, kan de titta utanför euroområdet. Trots några gradvis vinster fortsätter euroområdet att lida av en rad utmaningar. • Monetär stabilitet: I juli 2012, Europeiska Central Bank ordförande Mario Draghi som en filt löfte att göra "vad det tar" att bevara euron. I september förra året infört ECB en plan att köpa obligationer i euro medlemmar. Till Cypern, hade likviditet löftet skapade ett intryck av stabilitet. • Finanspolitiska brister: fram till nyligen har de flesta europeiska ekonomierna har engagerade i front-load åtstramningsåtgärder och löften om långsiktiga skattestöd. Som dessa skattemässiga justeringar väga på tillväxt, är euroområdet igen i lågkonjunktur. Arbetslösheten har skjutit i höjden till ett rekord höga 12 procent, och dubbelt så hög i södra Europa.

Tags: asien riskerar om konkurser träffar euroområdet the haney group latest hong kong news

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
Machen Sie Ihren Traum Realität mit diesen Einsparungen-Tipps Urlaub
Machen Sie Ih...
 
 
 
Previous Page Next Page