Σχεδιάζω γωνίες

+45

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Σχεδιάζω γωνίες Γ.Φ

Slide 2

Σχεδιάζω γωνίες Χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο και με τη βοήθεια του χάρακα, μπορούμε να σχεδιάσουμε γωνίες οποιουδήποτε μεγέθους.

Slide 3

Σχεδιάζω μια γωνία 130ο Με το χάρακα χαράζω μια ημιευθεία Αχ Α χ

Slide 4

Σχεδιάζω μια γωνία 130ο Βάζω το μοιρογνωμόνιο έτσι που το κέντρο του να είναι στο Α και η Αχ να περνάει από το 0 (0⁰ ). Βρίσκω το σημείο που πρέπει στις 130ο του μοιρογνωμονίου –πάντα με αρχή τις 0⁰- και το σημειώνω. Α χ 0⁰

Slide 5

Σχεδιάζω μια γωνία 130ο Με το χάρακα χαράζω την ημιευθεία Αψ. Η γωνία που σχηματίστηκε είναι 130ο . Α χ ψ 130ο

Slide 6

Κατασκευή γωνιών, άθροισμα και διαφορά γωνιών Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε γωνίες με δυο τρόπους αριθμητικά ή γεωμετρικά. Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε γωνίες αριθμητικά, αρκεί να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τα μεγέθη των γωνιών.

Slide 7

Κατασκευή γωνιών, άθροισμα και διαφορά γωνιών Για να προσθέσουμε γωνίες γεωμετρικά , πρέπει να τις τοποθετήσουμε τη μια δίπλα στην άλλη και να μετρήσουμε το συνολικό μέγεθος. 25ο + 65ο = 90ο

Slide 8

Κατασκευή γωνιών, άθροισμα και διαφορά γωνιών Για να αφαιρέσουμε γωνίες γεωμετρικά, πρέπει να τις τοποθετήσουμε τη μια επάνω στην άλλη και να μετρήσουμε τη διαφορά τους. AÔC = 60ο ΒÔC = 25 ο ΑÔΒ = 60 ο - 25 ο = 35 ο Γιάννης Φερεντίνος

URL: