Μεγεθύνω - μικραίνω σχήματα

+20

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μεγεθύνω - μικραίνω σχήματα Γ.Φ.

Slide 2

Τι σημαίνει μεγεθύνω ή σμικρύνω ένα σχήμα; Μεγεθύνω ή μικραίνω ένα σχήμα σημαίνει ότι το σχεδιάζω με μεγαλύτερες ή μικρότερες διαστάσεις, διατηρώντας όμως μια σταθερή σχέση ανάμεσα στις αρχικές και τις νέες διαστάσεις.

Slide 3

Πώς λέγεται η σταθερή σχέση ανάμεσα στις αρχικές και τις νέες διαστάσεις; Η σταθερή αυτή σχέση ανάμεσα στις αρχικές και τις νέες διαστάσεις λέγεται κλίμακα.

Slide 4

Με ποια μορφή γράφεται η κλίμακα; Η κλίμακα γράφεται πάντα πάνω στο σχέδιο. Γράφεται με μορφή διαίρεσης ή κλάσματος. π.χ. 1 : 1.000 ή 1 / 1.000 (ένα προς χίλια)

Slide 5

Ένα σχέδιο κατασκευάστηκε με κλίμακα 1 : 50. Τι σημαίνει; Όλες οι διαστάσεις στο σχέδιο αυτό είναι 50 φορές μικρότερες από την πραγματικότητα.

Slide 6

Τεχνική Για να βρούμε τις διαστάσεις του σχεδίου διαιρούμε τις πραγματικές διαστάσεις με τον παρονομαστή της κλίμακας. Για να υπολογίσουμε τις πραγματικές διαστάσεις πολλαπλασιάζουμε τις διαστάσεις του σχεδίου με τον παρονομαστή της κλίμακας.

Slide 7

Πρόβλημα εύρεσης πραγματικών διαστάσεων Δυο νησιά απέχουν 32 εκατοστά στο χάρτη με κλίμακα 1: 10.000. Πόσα χιλιόμετρα απέχουν στην πραγματικότητα; Αφού ο χάρτης έχει κλίμακα 1 : 10.000, κάθε απόσταση του χάρτη είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη στην πραγματικότητα. Άρα: 32 * 10.000 = Τα νησιά απέχουν στην πραγματικότητα 3,2 χμ. 32.000 εκ. = 3.200 μ. = 3,2 χμ.

Slide 8

Πρόβλημα εύρεσης διαστάσεων σχεδίου Το μήκος ενός αεροπλάνου είναι 67 μέτρα. Πόσο μήκος θα έχει αν το σχεδιάσουμε στο τετράδιό μας, με κλίμακα 1 : 1.000; Το πραγματικό μήκος είναι 67 μ. = 6.700 εκ. Για να το σχεδιάσω πρέπει να μικρύνω το πραγματικό μήκος 1.000 φορές. Οπότε: 6.700 : 1.000 = Το σχέδιό μας θα έχει μήκος 6,7 εκ. 6,7 εκ. Γιάννης Φερεντίνος

URL: