ΦΕ4:ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΑΣ

+249

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΦΕ4:ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΑΣ

Slide 4

Οι σταγόνες φτάνουν ως το φρύδι και στη συνέχεια κυλάνε στο πλάι χωρίς να μπούνε στο μάτι μου.

Slide 6

Τα βλέφαρα κλείνουν γρήγορα μόνα νους.

Slide 7

Τα βλέφαρα κλείνουν γρήγορα μόνα νους. Δεν είναι εύκολο να κρατήσω τα βλέφαρα μου ανοιχτά, είναι κουραστικό και γίνεται μόνο με μεγάλη προσπάθεια. Στο μάτι το οποίο φωτίστηκε από το φως του φακού η κόρη μίκρυνε.

Slide 9

Στο μάτι το οποίο φωτίστηκε από το φως του φακού η κόρη μίκρυνε. Στο μάτι το οποίο φωτίστηκε από το φως του φακού η κόρη μίκρυνε. Στο μάτι το οποίο φωτίστηκε από το φως του φακού η κόρη μίκρυνε. Στο μάτι το οποίο φωτίστηκε από το φως του φακού η κόρη μίκρυνε. Στο μάτι το οποίο φωτίστηκε από το φως του φακού η κόρη μίκρυνε. Στο μάτι το οποίο φωτίστηκε από το φως του φακού η κόρη μίκρυνε.

Slide 10

Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως.

Slide 11

Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Με το ένα μάτι κλειστό δεν καταφέρνω να ενώσω τις μύτες των μολυβιών. Όταν βλέπω και με τα δύο μάτια , το καταφέρνω πολύ πιο εύκολα.

Slide 13

Όταν έχω και τα δύο μάτια ανοιχτά, βλέπω περισσότερα αντικείμενα. Όταν κλείνω ένα μάτι, δε βλέπω κάποια αντικείμενα.

Slide 14

Όταν έχω και τα δύο μάτια ανοιχτά, βλέπω περισσότερα αντικείμενα. Όταν κλείνω ένα μάτι, δε βλέπω κάποια αντικείμενα. Τα φρύδια και τα βλέφαρα προστατεύουν τα μάτια. Η κόρη ρυθμίζει πόσο φως μπαίνει στο μάτι. Έχουμε δύο μάτια ώστε να καταλαβαίνουμε τη θέση και την απόσταση των αντικειμένων γύρω μας.

Slide 15

Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως.

Slide 16

Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Η κόρη των ματιών της γαίας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή απ ό,τι η κόρη των ματιών της γάτας στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως

Slide 17

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως

Slide 18

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως Φ Ρ Υ Δ Ι Α

Slide 19

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως Β Λ Ε Φ Α Ρ Ι Δ Ε Σ Φ Ρ Υ Δ Ι Α

Slide 20

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως Β Λ Ε Φ Α Ρ Ι Δ Ε Σ Φ Ρ Υ Δ Ι Α Β Α Ε Α Ρ

Slide 21

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως Β Λ Ε Φ Α Ρ Ι Δ Ε Σ Φ Ρ Υ Δ Ι Α Β Α Ε Α Ρ Α Μ Φ Ι Β Λ Η Σ Τ Ρ Ο Ε Ι Δ Η

Slide 22

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως Β Λ Ε Φ Α Ρ Ι Δ Ε Σ Φ Ρ Υ Δ Ι Α Β Α Ε Α Ρ Α Μ Φ Ι Β Λ Η Σ Τ Ρ Ο Ε Ι Δ Η Ρ Δ

Slide 23

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως Β Λ Ε Φ Α Ρ Ι Δ Ε Σ Φ Ρ Υ Δ Ι Α Β Α Ε Α Ρ Α Μ Φ Ι Β Λ Η Σ Τ Ρ Ο Ε Ι Δ Η Ρ Δ Υ Ν Ρ Ο

Slide 24

Τα ζώα αυτά βλέπουν μεγαλύτερη περιοχή του χώρου γύρω τους. Βλέπουν περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους. Η κόρη των ματιών της γάτας στην αριστερή εικόνα είναι πιο μικρή από ότι η κόρη των ματιών στη δεξιά εικόνα. Η γάτα στην αριστερή εικόνα βρίσκεται στο φως Β Λ Ε Φ Α Ρ Ι Δ Ε Σ Φ Ρ Υ Δ Ι Α Β Α Ε Α Ρ Α Μ Φ Ι Β Λ Η Σ Τ Ρ Ο Ε Ι Δ Η Ρ Δ Υ Ν Ρ Ο Η Ρ Κ

Slide 25

Τα μάτια μας είναι πολύτιμα. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε για την καλή τους υγεία υιοθετώντας κάποιους απλούς βασικούς κανόνες Ο φωτογράφος Fred Boissonnas  

Slide 26

Το έντονο φως είναι επικίνδυνο. Προστατεύουμε τα μάτια μας τοποθετώντας μπροστά τους τα χέρια μας, όταν το φως είναι έντονο. Ο φωτογράφος Fred Boissonnas  

Slide 27

Κατά την παραμονή μας στον ήλιο φοράμε οπωσδήποτε γυαλιά ηλίου, που προστατεύουν τα μάτια μας από την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Ο φωτογράφος Fred Boissonnas  

Slide 28

Φοράμε πάντα προστατευτικά γυαλιά, όταν εργαζόμαστε με ουσίες που μπορεί να πεταχτούν στα μάτια μας ή όταν κάνουμε εργασίες κατά τις οποίες μπορεί να μπουν στα μάτια μας θραύσματα. Ο φωτογράφος Fred Boissonnas  

Slide 29

Τα μάτια μας κουράζονται, όταν εργαζόμαστε πολλές ώρες στον υπολογιστή ,ιδιαίτερα όταν καθόμαστε πολύ κοντά στην οθόνη. Πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε τακτικά διαλείμματα και η απόστασή μας από την οθόνη να είναι τουλάχιστον 50 εκατοστά. Για τον ίδιο λόγο καθόμαστε μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης

Slide 30

Η σωστή διατροφή είναι σημαντική για την καλή υγεία των ματιών μας. Η βιταμίνη Α που παίρνουμε από τα καρότα, το άσπρο λάχανο, τις ντομάτες και το σπανάκι είναι πολύτιμη για τα μάτια μας.

Slide 31

«Ταξιδεύοντας στη γνώση» http://1dimplagiarist.blogspot.gr/ «Μαθαίνω Φυσική» http://wwwfysiks.blogspot.gr/

Summary: Εργασία για το μάτι μας

Tags: φυσική στ΄

URL:
More by this User
Most Viewed