Αξονική συμμετρία

+33

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αξονική συμμετρία Γ.Φ.

Slide 2

Τι ονομάζεται άξονας συμμετρίας; Άξονας συμμετρίας ονομάζεται η ευθεία γραμμή που χωρίζει ένα σχήμα σε δύο τμήματα, έτσι που το κάθε ένα τμήμα να είναι αντανάκλαση του άλλου.

Slide 3

Μυστικά των αξόνων συμμετρίας Ένα σχήμα μπορεί να έχει περισσότερους από έναν άξονες συμμετρίας.

Slide 4

Μυστικά των αξόνων συμμετρίας Ο άξονας συμμετρίας μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σχήμα.

Slide 5

Πότε ένα σχήμα λέγεται συμμετρικό ως προς άξονα συμμετρίας; Ένα σχήμα λέγεται συμμετρικό ως προς άξονα συμμετρίας όταν μπορεί να χωριστεί με μια ευθεία γραμμή σε δύο τμήματα, έτσι που το ένα τμήμα να συμπίπτει με το άλλο, αν διπλώσουμε το χαρτί κατά μήκος αυτής της γραμμής.

Slide 6

Πώς βρίσκω τον άξονα συμμετρίας ενός σχήματος; Χαράζω μια ευθεία γραμμή στο σχήμα, έτσι που αν διπλώσω το χαρτί κατά μήκος της ευθείας αυτής, τα δυο μέρη του σχήματος να συμπίπτουν.

Slide 7

Πώς βρίσκω τον άξονα συμμετρίας ενός σχήματος;

Slide 8

Πώς σχεδιάζω το συμμετρικό ενός σημείου ως προς άξονα συμμετρίας; Πρώτα φέρνω μια κάθετη ευθεία από το σημείο προς τον άξονα. Στη συνέχεια προεκτείνω αυτή την κάθετη προς την άλλη μεριά του άξονα και παίρνω τμήμα ίσο με την απόσταση σημείο – άξονας. Εκεί που τελειώνει το τμήμα βρίσκεται το συμμετρικό σημείο. Η χάραξη πρέπει να γίνει με απόλυτη ακρίβεια και με γεωμετρικά όργανα.

Slide 9

Πώς σχεδιάζω το συμμετρικό ενός σημείου ως προς άξονα συμμετρίας; . . . . A Α΄ Β Β΄

Slide 10

Πώς σχεδιάζω το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας; Επιλέγω όλες τις κορυφές του σχήματος. Κατασκευάζω τα συμμετρικά σημεία τους, όπως στην προηγούμενη ερώτηση. Τέλος ενώνω τα συμμετρικά σημεία μεταξύ τους.

Slide 11

Πώς σχεδιάζω το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας; Γιάννης Φερεντίνος . . . . . .

URL: