ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ - Η ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

+670

No comments posted yet

Comments

mariaio (4 years ago)

m

mariaio (4 years ago)

m

Slide 1

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ - Η ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΕ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 133

Slide 3

Θυμάσαι τι συμβαίνει σε ένα πηνίο που διαρρέεται από ρεύμα; N S W E Συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης.

Slide 4

Αντίστοιχα, όταν ένας μόνιμος μαγνήτης περιστρέφεται μέσα σε ένα πηνίο, παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα.

Slide 8

Ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός, λοιπόν, είναι φαινόμενα που έχουν στενή σχέση μεταξύ τους και δεν μπορούν να μελετηθούν ανεξάρτητα. Γι' αυτό ονομάζουμε τα φαινόμενα αυτά ηλεκτρομαγνητικά. Μπορούμε να «πάμε» λοιπόν από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό και αντίστροφα, από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό.

Slide 9

Τα πειράματα των Michael Faraday (1791-1867) και Joseph Henry (1797-1878) απέδειξαν ότι και οι μαγνήτες που περιστρέφονται μέσα σε ένα πηνίο προκαλούν τη ροή ηλεκτρονίων, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα.

Slide 10

Στην ανακάλυψη αυτή στηρίζεται η λειτουργία των γεννητριών, των συσκευών στις οποίες η περιστροφή ενός μαγνήτη τοποθετημένου μέσα σε ένα πηνίο προκαλεί τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Slide 12

Οι ηλεκτρογεννήτριες είναι συσκευές με τις οποίες μετατρέπουμε ενέργεια διαφόρων μορφών σε ηλεκτρική.

Slide 14

Το δυναμό του ποδηλάτου είναι μια μικρής ισχύος γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.

Slide 15

Στα εργοστάσια της Δ.Ε.Η. υπάρχουν τεράστιες γεννήτριες που μετατρέπουν διάφορες μορφές ενέργειας σε ηλεκτρική.

Slide 16

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

Slide 17

Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

Slide 18

Ανεμογεννήτρια

Slide 19

σελ. 133

Slide 20

σελ. 134 Όταν γυρίζω τη ρόδα του ποδηλάτου αργά, το λαμπάκι φωτίζει πολύ λίγο. Όταν γυρίζω τη ρόδα του ποδηλάτου γρήγορα, το λα-μπάκι φωτίζει έντονα. Όταν σταματώ τη ρόδα του ποδηλάτου, το λαμπάκι σβήνει.

Slide 21

σελ. 134 μόνιμος μαγνήτης πηνίο Ο μόνιμος μαγνήτης.

Slide 22

σελ. 134 Το νερό που πέφτει με ορμή από το φράγμα περιστρέ-φει τον υδροστρόβιλο και αυτός με τη σειρά του περι-στρέφει τον μαγνήτη μέσα στη γεννήτρια.

Slide 23

σελ. 135 Ο γαιάνθρακας καίγεται, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται το νερό στον λέβητα. Ο ατμός που παράγεται περιστρέ-φει τον ατμοστρόβιλο, ο οποίος περιστρέφει τον μαγνή-τη μέσα στη γεννήτρια.

Slide 24

σελ. 135 Στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια η γεννήτρια λειτουργεί χάρη στην ενέργεια του νερού που πέφτει από ψηλά. Στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια η γεννήτρια λειτουργεί χάρη στην ενέργεια του ατμού.

Slide 25

σελ. 135 Γιατί δεν περιστρέφεται ο μαγνήτης του δυναμό.

Slide 26

σελ. 135 Από τη ρόδα του ποδηλάτου. Από την έλικα που γυρίζει, καθώς φυσάει ο άνεμος.

Slide 27

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΕ4

Tags: ηλεκτρομαγνήτης

URL: