Στ Φυσική - Ηλεκτρομαγνητισμός ΦΕ1 Ο μαγνήτης

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΦΕ1: Ο μαγνήτης Γιώργος Γιώτης

Slide 5

Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες από απόσταση. Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες με επαφή.

Slide 9

λίγοι πολλοί λίγοι πολλοί Η έλξη του μαγνήτη είναι ισχυρότερη στα άκρα του μαγνήτη, τα οποία ονομάζονται πόλοι του μαγνήτη. Ο μαγνήτης έλκει μόνο το ατσάλι και το σίδηρο. Τα υλικά αυτά ονομάζονται σιδηρομαγνητικά υλικά.

Slide 10

Τα σημειώματα στερεώνονται πάνω στην επιφάνεια της πόρτας με …………….. Η πόρτα είναι φτιαγμένη από ………………………..… υλικό μαγνήτες σιδηρομαγνητικό Ο μαγνήτης ………….. τους συνδετήρες, που είναι φτιαγμένοι από ……………………. Η έλξη είναι ………………………….. στα …………. του μαγνήτη, που ονομάζονται ………… έλκει σίδηρο ισχυρότερη άκρα πόλοι

Tags: φυσική στ΄ δημοτικού

URL:
More by this User
Most Viewed