Βρίσκω το εμβαδό του παραλληλογράμμου

+76

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Βρίσκω το εμβαδό του παραλληλογράμμου Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι το ύψος ενός παραλληλογράμμου; Ύψος ενός παραλληλογράμμου είναι το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, που συνδέει δυο παράλληλες πλευρές (βάσεις) του παραλληλογράμμου.

Slide 3

βάση ύψος β = α υ = α β υ ορθογώνιο τετράγωνο πλάγιο

Slide 4

Πώς υπολογίζεται το εμβαδό ενός παραλληλογράμμου; Το εμβαδό ενός παραλληλογράμμου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας μια βάση του με το αντίστοιχο ύψος της. β = 10 εκ. υ = 5 εκ. Ε = 10* 5  Ε = 50 τ.εκ.

Slide 5

Ποιος είναι ο τύπος του εμβαδού του παραλληλογράμμου; Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός παραλληλογράμμου με τύπο γράφεται ως εξής: Επαρ = β * υ

Slide 6

Μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε ύψος του παραλληλογράμμου, στον υπολογισμό του εμβαδού; Για να υπολογίσουμε το εμβαδό, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όποιο ύψος του παραλληλογράμμου θέλω. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το αντίστοιχο ύψος. Δηλαδή το ύψος που συνδέεται με την πλευρά που χρησιμοποίησα σαν βάση του παραλληλογράμμου. Γιάννης Φερεντίνος

URL: