Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

+44

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου Γ.Φ.

Slide 2

Τι ονομάζεται ύψος τριγώνου; Πόσα ύψη υπάρχουν σε ένα τρίγωνο; Ύψος ενός τριγώνου είναι το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, που ενώνει τη βάση του τριγώνου με την απέναντι κορυφή. Κάθε τρίγωνο έχει τρία ύψη, κάθετα από κάθε κορυφή στην απέναντι πλευρά.

Slide 3

ορθογώνιο οξυγώνιο αμβλυγώνιο βάση ύψος β υ β υ β υ υ υ β β β β β υ υ υ

Slide 4

Πώς υπολογίζεται το εμβαδό ενός τριγώνου; Το εμβαδό ενός τριγώνου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη βάση του με το αντίστοιχο ύψος της και κατόπιν διαιρώντας το γινόμενο δια δύο (:2). β = 10 εκ. υ = 5 εκ. Ε = 10 * 5  2 Ε = 50 : 2  Ε = 25 τ.εκ.

Slide 5

Ποιος είναι ο τύπος του εμβαδού του τριγώνου; Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου με τύπο γράφεται ως εξής: Ετριγ = β * υ 2

Slide 6

Μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε ύψος του τριγώνου, στον υπολογισμό του εμβαδού του; Για να υπολογίσουμε το εμβαδό, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όποιο ύψος του τριγώνου θέλω. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το αντίστοιχο ύψος. Δηλαδή το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά που χρησιμοποίησα σαν βάση του τριγώνου. Γιάννης Φερεντίνος

URL: