Εμβαδόν πλάγιου παραλληλογράμμου

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

Slide 2

υ Ε = β  υ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ = ; Μετακινούμε το μωβ τριγωνάκι στην άλλη άκρη του σχήματος Σχηματίζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με εμβαδόν ίδιο με αυτό του πλάγιου παραλληλογράμμου.

Summary: Βελτιωμένη εκδοχή, υπάρχει εδώ: http://www.slideboom.com/presentations/1521826/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85

URL: