Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

+25

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου Γ.Φ.

Slide 2

Σε τι διαφέρει ο κύκλος από τον κυκλικό δίσκο; Ο κύκλος είναι γραμμή και έχει μόνο μήκος. Αντίθετα ο κυκλικός δίσκος είναι επιφάνεια και έχει εμβαδό. κύκλος κυκλικός δίσκος

Slide 3

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ακτίνα και τη διάμετρο ενός κύκλου; Η διάμετρος είναι διπλάσια από την ακτίνα δ = 2 * α α α δ

Slide 4

Αν διαιρέσω το μήκος ενός κύκλου με τη διάμετρό του ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Αν διαιρέσω το μήκος κύκλου με τη διάμετρό του προκύπτει ο αριθμός π = 3,14 Το αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε 3,14 ανεξάρτητα από το μέγεθος του κύκλου. μήκος κύκλου διάμετρος π = μήκος κύκλου : διάμετρος = 3,14

Slide 5

Πώς υπολογίζω το μήκος ενός κύκλου και πως γράφεται ο υπολογισμός αυτός με τύπο; Για να υπολογίσω το μήκος ενός κύκλου πολλαπλασιάζω τη διάμετρο επί 3,14. Ο υπολογισμός αυτός με τύπο γράφεται: Μκυκλ = π * δ = π * 2* α

Slide 6

Πώς υπολογίζω το εμβαδό του κυκλικού δίσκου; Για να υπολογίσω το εμβαδό του κυκλικού δίσκου πολλαπλασιάζω το τετράγωνο της ακτίνας (α * α) επί 3,14. π.χ. Το εμβαδό είναι: 3,14 * 5 * 5 = 3,14 *25 = 78,5 τ.εκ. α = 5 εκ.

Slide 7

Πώς γράφεται ο υπολογισμός του εμβαδού του κυκλικού δίσκου με τύπο; Ο υπολογισμός αυτός με τύπο γράφεται Εκυκλ. δ. = Γιάννης Φερεντίνος π * α² = π * α * α

URL: