מופעי הירח

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

מופעי ירח

Slide 2

מופעי ירח אנימציה המתארת את מופעי הירח במהלך החודש כפי שהם נראים מכדור הארץ. הירח מקיף את כדור הארץ ויחד הם מקיפים את השמש. במרכז המצג – מצב הירח וכדור הארץ ביחס לשמש.

Slide 5

  ניתן לזהות באיזה שלב של החודש הירח לפי צורתו. כאשר הירח גדל.

URL: