עבודת חקר פיזיקה כלים שלובים מצגת

0

No comments posted yet

Comments

Slide 6

גובה פני הים בכל רחבי כדור הארץ כמעט אחיד (חוץ השפעות של גאות ושפל והפרשי מליחות), בכל הימים המחוברים זה לזה. לכן התמוססות הקרחונים בקטבים תביא לעליית גובה פני הים בכל כדור הארץ, ואיים טרופיים שכל גובהם סנטימטרים ספורים מעל גובה פני הים הנוכחיים יכוסו מים.

Slide 1

עבודה בפיזיקה כלים שלובים מגישות: מעיין טטרואשוילי ורווית קיקושוילי כיתה: ח'7

Slide 2

מהם כלים שלובים ? .כלים שלובים הם כלים המאפשרים מעבר נוזל בחופשיות ביניהם

Slide 3

חוק הכלים השלובים בתוך כלים שלובים, המלאים באותו נוזל ישנה רמה משותפת של מפלס נוזל מכאן נובע שבכל הנקודות הנמצאות במישור אופקי כלשהוא בתוך הכלים השלובים נמצא לחץ הדרוסטטי שווה.

Slide 4

לחץ הידרוסטטי שווה http://www.youtube.com/watch?v=zYWbu7_d5xg

Slide 5

כששופכים מים לשני כלים המחוברים אחד לשני, המים יזרמו מכלי אחד לכלי השני עד שהם יהיו באותו הגובה - ללא קשר בצורת הכלים.

Slide 6

דוגמאות מחיי היום יום אסלה גובה פני הים

URL: