פיזיקה בצעצועים מצגת תמונות

0

No comments posted yet

Comments

Slide 2

כאשר לוחצים על המפוח גורמים לכך שהאוויר שנמצא בו יעבור דרך צינור הפלסטיק ויגיע אל שק הגומי. האוויר ממלא במהירות את שק הגומי מה שמוביל להתרוממות העכביש ולקפיצתו קדימה.

Slide 3

כאשר מכניסים את הכדור למתקן הוא נמצא על סרט הפלסטיק. כאשר לוחצים על הידית עד הסוף,  הידית גורמת לסרט הפלסטיק לעלות כלפי מעלה. דבר זה גורם לכדור לקפוץ במהירות כלפי מעלה. כאשר עוזבים את הידית, סרט הפלסטיק חוזר למצבו הראשוני.

Slide 4

חוק שימור האנרגיה: כמות האנרגיה הכוללת בגלגוליה נשארת קבועה. אנרגיה אינה נעלמת ולא יכולה להיווצר מאליה, היא יכולה רק להפוך מצורה אחת לצורה אחרת.

Slide 5

כאשר לוחצים על המפוח, האנרגיה הקינטית של היד מתגלגלת לאנרגיה האלסטית של של המפוח. לאחר מכן אנרגיה זו מתגלגלת לאנרגיית תנועת חלקיקי האוויר. חלקיקי האוויר מגיעים לשק הגומי והאנרגיה שלהם הופכת לאנרגיה אלסטית של השק. בסופו של דבר התנפחות השק- כלומר האנרגיה האלסטית שלו מתגלגלת לאנרגיה קינטית של העכביש אשר מתגלגלת בסופו של דבר לאנרגיית גובה.

Slide 6

האוויר נכנס אל תוך המפוח בעקבות הפרש הלחצים בין הסביבה החיצונית של המפוח לסביבה הפנימית שלו (פנים המפוח). הרי כי לחץ האוויר מחוץ למפוח גדול יותר מלחץ באוויר בתוכו. על כן, בהתבססות על עיקרון זה, הדבר גורם לחלקיקי אוויר מבחוץ להיכנס אל תוך המפוח.

Slide 7

האנרגיה הקינטית של ידו של האדם מתגלגלת לאנרגיית התנועה של הידית. אנרגיה זו הופכת לאנרגיה אלסטית של סרט הפלסטיק. אנרגיה אלסטית זו הופכת לאנרגיה קינטית של הכדור. לאחר מכן האנרגיה הקינטית מתגלגלת לאנרגיה גובה של הכדור. כאשר הכדור מגיע לנקודה המקסימלית אליה הוא מסוגל להגיע, אנרגיה הגובה  שלו ( שכעת נמצאת במירבה) הופכת אט אט לאנרגיה קינטית עד שהכדור מגיע חזרה לרצפה.

Slide 1

פיזיקה בצעצועים מגישות: סיגל זלדין ועדי וקנין

Slide 2

צעצוע ראשון

Slide 3

צעצוע שני

Slide 4

שני הצעצועים פועלים על חוק שימור האנרגיה. חוק שימור האנרגיה

Slide 5

חוק שימור האנרגיה בצעצוע הראשון אנרגיה קינטית (יד) אנרגיה אלסטית (מפוח) אנרגיה קינטית (חלקיקי האוויר) אנרגיה אלסטית (שק) אנרגיה קינטית (עכביש) אנרגית גובה (עכביש)

Slide 6

כמו כן פעולתו של צעצוע זה מתבססת על חוק פיזיקלי נוסף הקובע כי זרימה מתקיימת מלחץ גבוה אל לחץ נמוך.

Slide 7

חוק שימור האנרגיה בצעצוע השני אנרגיה קינטית (יד) אנרגיה קינטית (ידית) אנרגיה אלסטית (סרט הפלסטיק) אנרגיה קינטית (כדור) אנרגית גובה (כדור) אנרגיה קינטית (כדור)

Slide 8

תשחץ מאוזן 2. חוק עליו מבוססת פעולתם של שני המכשירים. 6. אנרגיה המשותפת לעכביש ולכדור. 7. גוף עגול, כתום וקטן הקופץ לגובה כאשר לוחצים על הידית. מאונך 1. מעבר חומר מריכוז גבוה לריכוז נמוך. 3. זרימה מתקיימת מלחץ גבוה אל_______. . 4. חיה בעלת שמונה רגליים, שחורה, פרוותית ובעלת עיניים אדומות. 5. החומר ממנו מורכב המפוח.

Slide 9

פתרון התשחץ מאוזן: 2. חוק עליו מבוססת פעולתם של שני המכשירים- חוק שימור האנרגיה. 6. אנרגיה המשותפת לעכביש ולכדור- אנרגיית גובה. 7. גוף עגול, כתום וקטן הקופץ לגובה כאשר לוחצים על הידית- כדור. מאונך: מעבר חומר מריכוז גבוה לריכוז נמוך- דיפוזיה. 3. זרימה מתקיימת מלחץ גבוה אל- לחץ נמוך. 4. חיה בעלת שמונה רגליים, שחורה, פרוותית ובעלת עיניים אדומות- עכביש. 5. החומר ממנו מורכב המפוח- גומי.

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page