עבדוה בפיזיקנ

0

No comments posted yet

Comments

Slide 2

מישור משופע הוא מכונה פשוטה, ללא חלקים נעים, הכוללת משטח משופע, שקצה אחד שלו נמוך מקצהו השני. גרירת חפץ על־פני משטח משופע דורשת השקעה פחותה של כוח בהשוואה לגרירתו בהרמה אנכית. יעילות המישור המשופע תלויה באורכו ובגובהו. מישור משופע הוא גם משטח אלכסוני אשר משמש להרים משא כבד לגובה. כדי להרים את המשא נדרש להפעיל כוח. המישור המשופע עוזר לחלק את הכוח הנדרש. ככל שהמישור משופע יותר כך נדרש להפעיל פחות כוח ליחידת אורך. המישור המשופע מורכב ממסילה ישרה, ארוכה המונחת בזוית מסוימת ביחס למשטח (מישור) עליו היא ניצבת.

Slide 3

גלילאו הניח בתוך המסילה כדור מתכת קטן ועגול, אשר התגלגל כלפי מטה. את הכדור אנו יכולים להציב בגבהים שונים על המסילה, על-מנת שיעבור מרחקים שונים על פני המישור. גלילאו השתמש במישור המשופע על-מנת ללמוד על עקרונות התנועה. המישורים המשופעים סייעו לגלילאו להוכיח את טענתו שמהירות הנפילה של גופים נמצאת כל העת בתאוצה (מהירות) קבועה, כלומר מהירותם גדלה באופן קבוע.

Slide 4

ניתן לראות מן שתי האנימציות שמישור משופע מגביר את מהירות הירידה לעומת מישור אנכי, כלומר הכדור שיורד במישור משופע ירד את אותו מרחק אך בזמן מהיר יותר. רואים שהכדור השני מגיע לסוף אחרי שהכדור הראשון עבר את אותו מסלול 2.5 פעמים.

Slide 5

בימינו אחד השימושים הנפוצים ביותר למישור משופע הוא במקומות המשחקים של הילדים.

Slide 6

שימוש נוסף הוא במגלשות ובמגלשות מים שהמישור הוא ישר וככל שהאורך של המגלשה יותר גדול הירידה יותר מהירה.

Slide 7

עוד שימוש בימינו הוא מדרגות שיש להן מישור משופע שבעזרתן אנו עולים ויורדים.

Slide 1

עבודה בפיזיקה מישור משופע בימינו

Slide 2

מישור משופע

Slide 5

שימוש במישור משופע במינו

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page