Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο - ακμές και κορυφές

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι η ακμή κύβου ή ορθ. παραλληλεπιπέδου; Το ευθύγραμμο τμήμα το οποίο ενώνει δυο έδρες ενός κύβου ή ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ονομάζεται ακμή.

Slide 3

Πόσες ακμές έχουν ο κύβος και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο; Ο κύβος και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχουν 12 ακμές.

Slide 4

Τι λέγεται κορυφή κύβου ή ορθ. παραλληλεπιπέδου; Το σημείο συνάντησης τριών ακμών ενός κύβου ή ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ονομάζεται κορυφή.

Slide 5

Πόσες κορυφές έχουν ο κύβος και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο; Ο κύβος και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχουν 8 κορυφές. . . . . . . . . . . . . . . . .

Slide 6

Ακμές και κορυφές Γιάννης Φερεντίνος κορυφή έδρα ακμή

URL: