Κύλινδρος

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Κύλινδρος Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι ο κύλινδρος; Το γεωμετρικό στερεό, που έχει δύο παράλληλες και ίσες μεταξύ τους κυκλικές βάσεις και καμπύλη παράπλευρη επιφάνεια ονομάζεται κύλινδρος.

Slide 3

Παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου Το ανάπτυγμα της παράπλευρης επιφάνειας του κυλίνδρου έχει σχήμα ορθογωνίου. Η μια διάσταση είναι το ύψος υ του κυλίνδρου. Η άλλη διάσταση είναι το μήκος κύκλου της βάσης, (περίμετρος της βάσης) που μπορούμε να το υπολογίσουμε αν γνωρίζουμε την ακτίνα α της βάσης.

Slide 4

Πώς βρίσκουμε το μήκος κύκλου; Το μήκος κύκλου Γ υπολογίζεται, πολλαπλασιάζοντας τη διάμετρο με τον αριθμό π = 3,14 μήκος κύκλου Γ = π * δ = π * 2 * α

Slide 5

Εμβαδό παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου Διπλασιάζουμε την ακτίνα , για να βρούμε τη διάμετρο δ, και την πολλαπλασιάζουμε με το π, για να βρούμε το μήκος του κύκλου. Αυτό το πολλαπλασιάζουμε με το ύψος του κυλίνδρου και βρίσκουμε το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας.

Slide 6

Εμβαδό παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου Ε παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου = π * 2 * α * υ = π * δ * υ

Slide 7

Εμβαδό ολικής επιφάνειας κυλίνδρου Για να υπολογίσουμε το Εολ ενός κυλίνδρου, υπολογίζουμε πρώτα το εμβαδό της κυκλικής βάσης του (Ε = π * α²), το πολλαπλασιάζουμε επί 2 (αφού υπάρχουν 2 βάσεις) και προσθέτουμε το αποτέλεσμα στο εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας του κυλίνδρου.

Slide 8

Εμβαδό ολικής επιφάνειας κυλίνδρου Εολ = 2 * π * α² + π * 2 * α * υ Γιάννης Φερεντίνος Ε2β + Επαρ =

URL: