Технології розділ 1_1

+32

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Технології 11 клас

Slide 2

Розділ 1. Вступ. Актуалізація основних понять, які вивчалися у 10 класі. Обговорення плану дій на наступний рік. Проектування як складова сучасного виробництва і життєдіяльності людини

Slide 3

Вивчаємо методики творчості Люди-творці – це представники різноманітних професій. Вони намагаються створити нове, яке або ще не існує, або немає практичного застосування.

Slide 4

Винахідництво як рушійна сила розвитку сучасних технологій Винаходи минулого Винаходи сучасного

Slide 5

Процес створення винаходів – це результат інтелектуальної діяльності людини, її творчого пошуку

Slide 6

Технічна суперечність – основа винаходу Нове народжується з подолання суперечності – неухильний закон природи. В основі будь-якого винаходу лежить суперечність та її розв'язок. Суперечності, які стосуються вдосконалення чи створення об'єктів технологічної діяльності людини, називають технічними. Сонцезахисні окуляри Великий скляний посуд має більше шансів розбитися

Slide 7

Розглянуті технічні суперечності сьогодні мають часткові розв'язання: створено скляний посуд, який майже не б'ється; створені окуляри, що реагують на сонячне світло, - чим його більше, тим вони темніші, і навпаки Технічна суперечність – основа винаходу Робота винахідника чи конструктора серед інших видів діяльності полягає в тому, щоб усувати технічні суперечності. ! ? !

Slide 8

Актуальним для сучасного виробництва є безвідходний процес обробки конструкційних матеріалів або процес обробки з мінімальними відходами. Розглянемо методи створення нових ідей чи подолання технічних суперечностей Технічна суперечність – основа винаходу

Slide 9

«Мозковий штурм»

Slide 10

Мозковий штурм – як метод творчого пошуку Метод “мозкового штурму” ґрунтується на тому, що під час колективного висловлювання думок, без їх оцінки або цензури, одержують більше цінних пропозицій щодо розв'язку проблемної задачі, ніж у випадку індивідуальної роботи кожного учасника групи окремо. Алекс Осборн

Slide 12

Правила проведення «Мозкового штурму» Концептуальна пропозиція А. Осборна – відокремити процес генерації ідей від їх критики чи оцінювання

Slide 13

План-схема проведення «Мозкового штурму»

Slide 14

Практична робота № 1. Використання методу «мозкового штурму» У більшості фантастичних казок, оповідань та кінофільмів людину наділять надзвичайними здібностями: літати без апаратів, підніматися в небо лише завдяки зусиллям волі, читати думки на відстані, миттєво змінювати свою зовнішність, дихати під водою, проходити крізь стіни і т.д. Придумайте подібні нові властивості для людини і складіть їх перелік. Запропонуйте, як отримати велику кількість води з роси. Після дощу поверхня землі чорніє, а підсихаючи, світліє. Також помітили, що над предметами, які містяться в ґрунті неглибоко, поверхня висихає швидше. На які думки чи ідеї наводить вас ці спостереження? Шляхом колективного обговорення складіть перелік ідей.

Slide 15

Синектика

Slide 16

Особливості методу синектики та його основні характеристики Авторство методу синектики приписують В.Гордону (В.Гордон та Дж. Принц – інша версія). Мета синектики в загальних рисах – робити незвичайне звичним і перетворювати звичайне на незвичайне. Синектика – це техніка розв'язування спірних питань, що полягає в стимулюванні процесу мислення у бік несподіваних і випадкових рішень

Slide 17

Метод синектики застосовують у постійних діючих групах – по 5-7 осіб (синекторів) у кожній. Синектори проходять спеціальний відбір та відповідне навчання. Такі групи, накопичуючи різноманітні прийоми та досвід, функціонують більш успішно та професійно, ніж випадково зібраний колектив для “мозквого штурму” Синектика На основі синектики як технології творчої діяльності людини створено фірму “Синектикс” (США), де працюють фахівці з пошуку та втілення ідей у різних галузях виробництва. До постійних клієнтів фірми “Синектикс”, серед усіх інших: “Дженерал Електрик”, ІВМ (обчислювальна техніка), “Ремінгтон” (зброя), “Зінгер” (виробництво швейних машин”)

Slide 18

Аналогія – основний інструмент синектики Аналогія – це подібність, відповідність двох предметів або явищ (процесів) за певними властивостями, ознаками, функціонуванням тощо. Крило птаха – крило літака Будова атома – сонячна система

Slide 21

Приклад застосування методу синектики Задача “Трубопроводом рухається пульпа – вода з частинками руди. Трубопровід у місцях згину швидко зношуєтьсявнаслідок ударів частинок залізної руди об внутрішні стінки труби”. Як забезпечити захист згинів трубопроводу від швидкого зношування

Slide 22

Етапи розв’язування проблемної задачі за допомогою методу синектики Розв'язування проблемної задачі за допомогою методу синектики складається з таких етапів: Синектики уточнюють та формулюють проблему в її первинному вигляді. Лише керівник робочої групи синекторів знає всі деталі задачі (передчасне уточнення та формулювання всіх елементів проблеми утруднює процес абстрагування і не дає змоги відійти від стереотипів і традиційного мислення) Синектори формулюють проблему відповідно до свого розуміння. Розглядають можливості перетворення незнайомої та незвичної проблеми на низку більш звичайних задач. Проводять генерування ідей. Здійснюють екскурси в різні галузі техніки, психології для виявлення того, як у них розв'язуються аналогічні проблеми. На цьому етапі застосовують усі види аналогій. Виявлені на попередньому етапі ідеї розглядають відповідно до змісту проблемної задачі з урахуванням усіх та особливостей проблеми, які повідомляє керівник групи

Slide 23

Практична робота № 2. Використання аналогій як інструменту пошуку рішення Клас поділяється на групи по 3-4 особи у кожній. Кожна група по 5-7 хвилин придумує та записує найбільшу кількість символічних аналогій (метафор) для одного з предметів (дошка, годинник, книга, вікно, телефон). Учні, об'єднані у групи, впродовж 5-10 хвилин знаходять найбільшу кількість прикладів використання аналогій у техніці.

Slide 24

Метод контрольних запитань

Slide 25

Основні характеристики методу контрольних запитань Суть методу контрольних запитань полягає в тому, що під час пошуку розв'язків проблеми використовують перелік спеціально підготовлених запитань. Винахідник дає відповіді на запитання, на основі цього аналізує проблему (умову задачі) і таким чином наближається до її розв'язку.

Slide 26

Список контрольних запитань А. Осборна (найбільш відомий)

Slide 27

Список контрольних запитань А. Осборна (найбільш відомий)

Slide 28

Список контрольних запитань Т. Ейлоарта (один з найефективніших)

Slide 29

Список контрольних запитань Т. Ейлоарта (один з найефективніших)

Slide 30

Список контрольних запитань Т. Ейлоарта (один з найефективніших)

Slide 31

Практична робота № 3. Застосування методу контрольних запитань (за Т. Ейлоартом та А.Осборном)

URL: