Технології розділ 2

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Технології 11 клас

Slide 2

Розділ ІІ Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

Slide 3

План уроку Інформаційні технології в проектній діяльності Презентація як представлення результатів проектної діяльності Створення презентації проекту Створення публікації проекту

Slide 4

Інформаційні технології в проектній діяльності

Slide 5

Презентація як представлення результатів проектної діяльності Під час створення проекту використовують різні технології, серед яких чільне місце посідають інформаційні (їх ще називають комп'ютерними) Інформаційні технології дають змогу не лише збирати і накопичувати інформацію , а й здійснювати такі операції, як аналіз інформації, її збереження, перетворення та передавання. Інформаційні технології функціонують на основі ряду програмних засобів, які виконують ці операції.

Slide 6

Для проектної діяльності важливим етапом є презентація отриманих результатів Презентація – це спосіб представити нову інформацію, досягнення або можливість за допомогою відповідних засобів. Презентація – це демонстраційні матеріали для будь-якого публічного виступу. Проект – це продукт, який створюють для вирішення проблеми або досягнення мети у конкретній галузі господарювання чи виробничої діяльності. Презентація – найбільш важлива і відповідальна частина роботи над проектом. Найпоширенішими серед презентацій є мультимедійні презентації.

Slide 7

Мультимедіа Для такого виду презентації використовують спеціальний апарат (з відповідним програмним забезпеченням) – мультимедійний проектор, який з'єднаний з комп'ютером і передає інформацію на широкий екран для всієї аудиторії. Мультимедіа – це особливий вид комп'ютерної технології, що об'єднує в собі як традиційну статичну (текст, графіка), так і динамічну інформацію (мовлення, музика, анімація тощо)

Slide 9

Створення презентації проекту Алгоритм створення комп'ютерної презентації (Фронтальна робота та робота в групах)

Slide 10

Створення публікації проекту Розробка публікації (бюлетень проекту) за допомогою програми – Microsoft Office Publisher

Slide 11

Практична робота № 5 1. Розробіть презентацію вашого проекту (або проблеми, над якою ви працюватимете чи працювали) за допомогою програми Power Point 2. Складіть публікацію на основі матеріалів вашого дослідження (проекту) за допомогою програми Pablisher 3. Складіть план і короткий зміст вашого виступу на презентації проекту.

URL: