masodik_fulke

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Szent Ferenc bazilika Felső templom hajója Második fülke

Slide 2

Második fülke San Damianoi kereszt Lemond az atyai örökségéről A pápa előtt Éva megteremtése Izsák feláldozása Eredeti bűn Ábrahám, három angyal

Slide 3

Éva megteremtése Ter 20-24 A Teremtő egy fehér körben ül. Áldó jobbját az első emberpár felé tartja. Baljában már ott van a törvény könyvének a tekercse. Az oldalbordánál Ádám és Éva összeér. Ádám és Éva mezítelensége, és a bűnbeesés előtt a szégyenérzet hiánya a bűntelen, eredeti állapotot jelzi. Erre utalnak a fehér liliomok is, amelyek a háttért díszítik. Ott van a két fa is az élet fája, valamint a jó és rossz tudásának a fája. A Teremtő arca, szeme jóindulat tükröz. Ádám még álomban van, Éva pedig Isten felé nyújtja a kezét. Mintha a lét örömét köszönné meg.

Slide 4

Izsák feláldozása Ter 22,11-12 Sajnos a kép egy kissé megrongálódott állapotban van. Szerencsére a jobb oldali rész, ahol a tulajdonképpeni eseményt ábrázolta a festő épen maradt.  Minden kész van az áldozathoz. Izsák az áldozati oltáron van. Ábrahám már lendíti is a kardot. A köpenyét is úgy festették, hogy még jobban kihangsúlyozza a lendületet. Az égből lángnyelvek közül kinyúl Isten keze, hogy megállítsa Ábrahámot.

Slide 5

Ferenc hallja a San Damianoi kereszt szavát - Ferenc, eredj és javítsd ki házamat, amely mint látod, szinte összedől már! Ferenc, minthogy a templomban egyedül volt, a csodás hang hallatára meghökkent és szívében átérezve az isteni szózat erejét, elragadtatásba esett. Utóbb magához térve, a szózat teljesítéséhez lát: egészen neki adja magát a szentegyház javításának. " Legenda M II.1

Slide 7

Isten az élet Ura A bal oldali második fülke, egymás alatti három képét összefüggésben nézve, azt mondhatjuk, hogy az életről, az áldozatról szólnak. Isten mindhárom jelenetben az élet Ura. A Teremtő élettel ajándékozta meg Ádámot és Évát. Miután Ábrahám bizonyította Isten iránti szeretetét és engedelmességét, élve kapta vissza Izsákot, mert lélekben már feláldozta őt. Szent Ferenc új életet, hivatást kapott ajándékban az Úrtól, amikor szólt hozzá a San Damianoi keresztről. Jézus Krisztus a keresztről uralkodik, megfeszítve is az élet Ura.

Slide 8

Ferenc lemond atyai örökségéről Eddig a földön téged neveztelek atyámnak ezentúl azonban bízvást mondhatom: Mi Atyánk; ki a mennyekben vagy akibe minden kincsem és egész reménységem helyeztem ! ... Legenda M II.4

Slide 9

Az eredeti bűn Kivehető Adám alakja, amint mezítelenségét fügefa levéllel takarja el. Középen látszik a jó és rossz tudásának fája, amire a kísértő, kígyó képében rátekeredett. Mellette Évának csak a lábai látszanak.  Szent Bonaventúra az Isten megismerésének útjai művében írja: Isten megismerésének fokai, útja „természetüknél fogva a lelkünkbe vannak ültetve. A bűntől eltorzultak ugyan, de a kegyelemben megújultak.” Jobb oldali rész

Slide 10

A három angyal Sajnos az Ó-szövetségi sorozatnak ez a képe nagyon megrongálódott állapotban van. Az angyalok közül is csak kettő látszik az egész jelenetből. 1Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült.  2Fölemelte szemét és íme, három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, sátra bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt 3és így szólt: "Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Ter 18.1-2 Az eredeti bűn elkövetését ábrázoló kép alá került ez a jelenet. Az Ószövetségben az Istennel való közösség megszűnéseképpen Isten és ember nem ül egy asztalhoz: Ábrahám vendégül látja a titokzatos három vándort, de nem ül le velük enni.

Slide 11

A pápa álma "Krisztus helytartója ...... a Szentlélek sugallatára azt állította, hogy az a látomása, amelyben az égből akkortájt részesült, ebben a férfiúban megy teljesedésbe. Álmában ugyanis, mint mondotta, omladozni látta a lateráni bazilikát, s azt, hogy össze ne dűljön, valami igénytelen és lenézett szegény emberke támogatta vállával. Valóban-úgymond- ez az, aki majd tettel és tanítással fogja éltetni Krisztus Egyházát!..." LM III.10 III Ince pápa álmában azt látta, hogy egy igénytelen, egyszerű ember a vállaival megtámasztotta a szék templomát, a Lateráni bazilikát. Szent Ferencben felismerte azt az embert, aki a templom, az Egyház megmentésére hivatott. A kép stílusában és kivitelezésében hasonlít a már korábban bemutatott jelnettel: szent Ferenc álma a fegyverekkel teli palotáról.

Slide 12

Az Istennel kötött szövetség Összefüggésében nézve a három képet : eredeti bűn, Ábrahám és a három angyal, valamint a pápa álma, talán ebben fogalmazható meg, az Istennel követett szövetség megromlása, és annak helyreállítása. Az eredeti bűnnel az ember kizárta magát Isten barátságából, de Isten nyitva hagyta a visszatérés lehetőségét. Már a bűnbeesés pillanatában Megváltót ígért.  Ábrahámnál is maga Isten a kezdeményező, három angyal alakjában tért be hozzá. Ábrahám pedig vendégül fogadta, ha nem is ülnek egy asztalhoz. Szent Ferenc megtérése után arra hivatott, hogy megerősítse, megtámassza az Egyházat, ahol számára és a mi számunkra is elérhető az Istennel kötött szövetség. Vagy éppen megújítható, megerősíthető: szűkség szerint.

Tags: assisi

URL:
More by this User
Most Viewed