KEGURUAN-SUATU HARAPAN

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

“KEGURUAN” SUATU HARAPAN

Slide 2

Pengenalan: Pendidikan - aspek penting dalam pembinaan negara-bangsa. Institusi ‘sekolah’ tempat bermula segala-galanya. Harapan dan jangkaan yang tinggi masyarakat terhadap sekolah Pembentukan sekolah berkesan Semuanya direalisasikan oleh pemimpin yang berwawasan dan proaktif

Slide 3

Hussein Mahmood(1993) – Kepimpinan Dan Keberkesanan Sekolah. “Walau bagaimanapun, di peringkat sekolah pada secara keseluruhannya, seluruh cara hidup atau cara bekerja – yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan dibetulkan segera. Jika tidak, segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah, kemungkinan matlamatnya yang sepatutnya dicapai tidak dicapai”

Slide 4

KEGURUAN PROFESYEN PENGIKTIRAFAN HARAPAN PELANGGAN SUMBANGAN

Slide 5

CIRI-CIRI PEKERJA YANG PROFESIONAL TIDAK PERLU ARAHAN/PENYELIAAN YANG RAPI TIDAK MENGANGGAP DIRINYA PENOLONG BOS TIDAK BEKERJA TERLALU IKUT WAKTU YANG TETAP MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI SENTIASA MEMPERBAIKI DIRI SENTIASA MEMBERI SUMBANGAN IDEA

Slide 6

7. MENGHORMATI SESUATU YANG PERIBADI 8. KERJA KUAT DAN ‘SMART’ 9. BERTANGGUNGJAWAB DAN SETIA KEPADA ORGANISASI 10. BEKERJA MENGIKUT PERATURAN 11. SENSITIF KEPADA PERSEKITARAN 12. BANGGA DAN SERONOK DENGAN TUGAS CIRI-CIRI PEKERJA YANG PROFESIONAL

Slide 7

13. MENERIMA TEGURAN DENGAN LAPANGAN DADA 14. BERSEDIA UNTUK BERUBAH KE ARAH YANG POSITIF 15. SENTIASA BERSYUKUR CIRI-CIRI PEKERJA YANG PROFESIONAL

Slide 8

EMPAT TUJUAN PROFESYEN GURU MENCARI REZEKI YANG HALAL UNTUK KEHIDUPAN YANG BAHAGIA MELAKSANAKAN KERJA SEBAGAI IBADAH MENJALANKAN AKTIVITI MENGAJAR YANG BERADAB

Slide 9

4. MEMBANGUNKAN PELAJAR DAN MEMBINA TAMADUN YANG BERADAB MELALUI PENYEMPURNAAN TUGAS INSAN SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH

Slide 10

EMPAT MARTABAT GURU GURU ZALIM GURU BIASA GURU PROFESIONAL GURU CEMERLANG

Slide 11

SIFAT-SIFAT YANG DISUKAI OLEH MURID MEMPUNYAI EMOSI YANG STABIL DAN MENTAL YANG SIHAT MEMPUNYAI BADAN YANG SIHAT DAN SAHSIAH YANG DINAMIK MEMPUNYAI KECERDASAN OTAK YANG LEBIH TINGGI MEMPUNYAI SIFAT KREATIF, IMAGINASI DAN AKAL IKHTIAR

Slide 12

5. MEMPUNYAI SUARA DAN TINGKAH LAKU YANG BERADAP 6. BERTATATERTIB, BERTIMBANG RASA, EMPATI DAN BIJAKSAANA DALAM MENGHADAPI MASALAH 7. SABAR 8. JUJUR DAN IKHLAS 9. TEGAS

Slide 13

KOD ETIKA PERGURUAN guru sekolah… -tidak hidup secara berasingan dan terpencil daripada masyarakat; - beliau tidak boleh memisahkan pengajarannya daripada kehidupan hariannya. - beliau hidup dalam kalangan pelajarnya semasa di sekolah, dan bersama pelajar serta ibu bapa mereka pada setiap waktu … - jawatannya … memerlukan satu tahap tingkah laku yang sangat tinggi’.

Slide 14

8 SIFAT YANG WAJIB ADA PADA GURU: 1. Sifat zuhud( salih ) dan memberi pelajaran kerana mencari keredhaan Allah. 2. Kebersihan diri: Guru hendaklah bersih secara lahiriah dan batiniah. Peribadinya tinggi, tidak ada sifat angkuh, riak, hasad, pemarah dan sifat-sifat lain yang keji.

Slide 15

3.Keikhlasan dalam bekerja: Di antara ciri keikhlasan itu ialah guru melaksanakan apa yang dijanjikan, tingkah lakunya tidak bercanggah dengan ilmunya, amanah hidupnya, tidak segan mengaku tidak mengetahui.

Slide 16

4.Mempunyai sifat ‘halim’: Guru mestilah mempunyai sifat halim – lembah-lembut, sopan-santun, boleh menguasai diri, dapat melayani muridnya dengan penuh perhatian dan sabar, tidak lekas berang dengan perkara-perkara kesilapan kecil.

Slide 17

5. Guru menjaga kehebatan dan kehormatan diri: Ia tidak melibatkan diri dengan suasana yang boleh menjatuhkan peribadi dan maruahnya, sama ada dalam pakaian, perbuatan dan percakapannya. 6. Guru perlu merasa dirinya sebagai bapa atau ibu dalam menghadapi muridnya: Guru mesti sayangkan muridnya seperti mana mereka sayangkan anak-anak sendiri, dengan itu mudahlah murid itu menerima pendidikan dan bimbingan guru.

Slide 18

7. Guru memahami tabiat murid- muridnya: Guru hendaklah memahami latarbelakang dan kemampuan murid-muridnya. Dengan ini ia dapat menyesuaikan bahan dan cara penyampaian pengajarannya. 8. Kemampuan dalam keilmuan: Guru hendaklah mempunyai kemampuan yang cukup dalam bidang keilmuan yang diajar. Ia juga hendaklah meningkatkan ilmunya dengan membaca dan mengkaji.

Slide 19

5 cara-cara pendidikan berkesan kepada anak-anak iaitu: 1. Pendidikan dengan menunjuk contoh teladan. 2. Pendidikan dengan adat kebiasaan. 3. Pendidikan dengan nasihat dan bimbingan. 4. Pendidikan dengan pemerhatian dan pengawasan. 5. Pendidikan dengan denda dan hukuman.

Slide 20

SEKOLAH RENDAH KES-KES PELAJAR

Slide 21

KATEGORI KES GURU Prestasi rendah Tidak sopan / gaduh Mendera murid Tatakelakuan Ponteng kerja Tidak puas hati SSM Berhutang Penyelewengan

Slide 22

KUALITI PENJAWAT AWAM KUALITI PERIBADI 1. Mempunyai sifat - berwibawa, etika yang baik dan bersifat profesional KUALITI HASIL KERJA 1. Bertunjang kepada pekeliling, garis panduan, dan peraturan dan prosedur yang disebarkan oleh agensi pusat dan arahan-arahan pihak kerajaan.

Slide 23

TERAS PERKHIDMATAN PENJAWAT AWAM BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB SENTIASA BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN MESRA BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH NEGARA BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

Slide 24

PUNCA PEKERJA TIDAK CEMERLANG 1. Penyelewengan / penyalahgunaan kuasa Beban kerja yang banyak menyebabkan terlepas pandang Hutang yang banyak Bosan dengan kerja harian Mohon ditukar tetapi gagal Tidak cekap/jahil kerana baru ditempatkan atau tidak diberi latihan/kemahiran/pendedahan Budi bicara berlebihan oleh ketua jabatan Peg. terlalu berkuasa dan ketua jabtan lepas tangan Kurang penguatkuasaan undang-undang oleh ketua jabatan

Slide 25

2. Pengedaran dan penagihaan dadah/mabuk/judi Masalah keluarga Tekanan kerja Terpengaruh dengan rakan sejawat Faktor kewangan Masalah peribadi Malu akibat sabitan mahkamah

Slide 26

3. Prestasi kerja menurun Sering diganggu oleh sipiutang Membuat kerja luar kerana desakan kewangan Emosi kerana masalah rumahtangga Bersifat kayu mati kerana akan bersara Tidak puas hati dengan kepimpinan Tiada kursus perkhidmatan yang membina

Slide 27

4. Tidak hadir bertugas Melanjut pelajaran di peringkat tinggi dan gagal mendapat sambungan Membuat andaian apabila permohonan cuti diproses beranggapan telah diluluskan Gagal mendapat cuti tanpa gaji mengikut pasangan Tidak puas hati pihak pengurusan menukarkannya Suasana tempat bertugas tidak menarik Telah terlalu lama bertugas di sesuatu kawasan Sakit berpanjangan tapi gagal dapat surat sakit/rehat

Slide 28

GAMBARAN MENENTANG / MELAWAN Tidak ikut arahan Jelingan Bahasa kasar / melawan Diam Ekspresi muka Menghasut Meninggalkan ketua ketika ketua sedang bercakap /memberi arahan Buat tak tahu

Slide 29

TANDA-TANDA KEMEROSOTAN PRESTASI Tingkahlaku kasar, mengganas, melawan Abaikan kerja, cuai, tak bertanggungjawab Ponteng kerja, tak hadir bertugas Tak amanah Tingkahlaku yang bertentangan dengan norma organisasi

Slide 30

KELAKUAN DAN TATATERTIB 1993 PINDAAN 2002 TIDAK BOLEH A. Ingkar perintah contoh : Enggan melaksanakan arahan lisan atau tulisan pegawai kanannya berhubung dengan tugas rasmi Membantah / melawan pegawai kanan Melanggar arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan

Slide 31

KELAKUAN DAN TATATERTIB 1993 PINDAAN 2002 TIDAK BOLEH Berkelakuan menyebabkan buruk nama atau tercemar nama perkhidmatan awam . Contoh : sengaja melengah-lengahkan salahguna dadah kesalahan jenayah termasuk mahkamah syariah keterhutangan yang serius

Slide 32

PENGENDALIAN PEGAWAI / PEKERJA TIDAK CEMERLANG 1. Tindakan pembetulan Perbincangan Amaran lisan Amaran bertulis Ditukarkan Beri latihan tindakan pentadbiran Mental kes – buat rujukan psikiatrik/hospital

Slide 33

2. Tindakan punitif (menghukum) Kes dibawa ke Lembaga Tatatertib mengikut P4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tata Tertib 2003) Tamatkan perkhidmatan mengikut P9 Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tata Tertib) Dinasihatkan membuat persaraan pilihan Diberikan khidmat kaunseling selepas tindakan tata tertib diputuskan

Slide 34

HUKUMAN TATATERTIB DAN IMPAK TERHADAP PENJAWAT AWAM A) AMARAN- hukuman ringan B) DENDA- dalam bentuk wang -surcaj C) LUCUT HAK EMOLUMEN-Bagi kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran / sebab munasabah-(amaun yang dilucutkan adalah bersamaan dengan gaji hari tidak

Slide 35

hukuman tatatertib… D) tangguh pergerakan gaji Kesalahan berat setelah dikenakan amaran. Tarikh perubahan gaji akan diubah. E) Turun gaji Hukuman berat- gaji secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama. Tempoh kurang 12 bulan dan tidak lebih dari 36 bulan .Penurunan gaji tidak lebih dari 3 pergerakan gaji

Slide 36

hukuman tatatertib… F) Turun pangkat Kesalahan yang serius. Penuruna gred yang tinggi kepada gred yang rendah.contoh. DG 44 -- DG 41 G) Buang kerja Kesalahan berat seperti pertuduhan di mahkamah atau hilang tidak dapat dikesan.

Slide 37

KESAN TINDAKAN UNDANG – UNDANG TERHADAP GURU Tanggungan peribadi “ Vicarious liability “ (Tanggungan kerajaan) . Pelanggaran tugas mengikut Bab D (Kelakuan &Tatatertib ), Perintah-Perintah Am . Surcharge di bawah Akta Kewangan . Gangguan Psikolgi . Gangguan Emosi . Rekod yang tercemar . Hilang hak pencen . Kerugian hasil / pendapatan kerajaan . Menjatuhkan maruah

Slide 38

MUHASABAH DIRI Tiada siapa paksa kita mohon kerja Bekerja dalam sebuah organisasi besar dan banyak karenah / ragam (guru/pekerja) Ada ketua dan pembantunya(GPK) Jangan menyusahkan Pengetua /GB dengan: Air Muka yang masam/tak berkenan/geram/benci/ Tiada kesungguhan bekerja( malas/lambat/ego/melengahkan Bengkeng dengan guru dan pekerja Mengambil kesempatan dalam segala aspek Rasa lebih tahu /bijak dan berkuasa dari orang lain Kita ada tanggungan / impian (keluarga/hutang/keperluan Bijak mentafsir antara kelembutan/kemesraan/ketegasan Tahu membezakan important dan urgent Tahu protokol/ batasan/tatasusila Tahu peranan dan tanggungjawab

Slide 39

PERANAN GURU PEMUDAH CARA PENDORONG PEMBINA PERANCANG PENGHUBUNG PENYEBAR PELAKON PENGUATKUASA

Slide 40

GURU SEBAGAI……….. PEMIMPIN PEMBENTUK PEMIMPIN PEMBIMBING PEMIMPIN dan….. MELAHIRKAN PEMIMPIN …maka ajarlah anak-anak bentuklah anak-anak usah bazir dan hancurkan wang dan hati penjaga Jadilah model terbaik Tingkatkan prestasi anak dan daerah Naikkan semula maruah “Keguruan”

Slide 41

KESIMPULAN Kecemerlangan Individu Yang Berpegang kepada Nilai dan Etika Akan Dikongsi Bersama Organisasinya. Jadilah pemimpin perubahan, Berilah khidmat berkualiti. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak bermanfaat bagi sesama manusia

Slide 42

SEKIAN. TERIMA KASIH

Summary: For all teachers

Tags: teaching

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
Previous Page Next Page