ΜΠΑΛΟΝΙΑ 9

+180

No comments posted yet

Comments

persidou (2 years ago)

Ευχαριστώ!

irinii (2 years ago)

Extraordinary!

Slide 1

http://blogs.sch.gr/persidou/ ν α γ γ ο ό ρ Μπαλόνια (9) ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

ΟΔΗΓΙΕΣ Βρες το όνομα της εικόνας που βλέπεις, σπάζοντας με το χεράκι τα μπαλόνια με τα γράμματα με τη σωστή σειρά.

Slide 3

ς ς ε ε λ λ α ρ β ύ α ρ β ύ

Slide 4

ς ς ο ο π ύ ρ γ π ύ ρ γ

Slide 5

α α ν ν ό ό γ γ γ ο ρ γ ο ρ

Slide 6

ς ς ό ό γ γ ρ ρ π ε λ α π ε λ α

Slide 7

ς ς ε ε λ λ έ έ κ ο ρ δ κ ο ρ δ

Slide 8

α α ι ι ν ν ό ό κ ο ρ δ κ ο ρ δ

Slide 9

ά ά ι ι κ α ρ δ κ α ρ δ

Slide 10

ύ ύ κ κ α α α ρ ο δ α ρ ο δ

Slide 11

α α β ά ρ κ β ά ρ κ

Slide 12

ά ά ι ι γ γ α α π υ ρ κ π υ ρ κ

Slide 13

ι ι κ κ γ γ ή ή μ μ μ υ ρ μ υ ρ

Slide 14

ι ι κ κ α ρ ν ά α ρ ν ά

Slide 15

α α ζ ζ ί ί κ ο ρ ν κ ο ρ ν

Slide 16

α α π ό ρ τ π ό ρ τ

Slide 17

π π ι ι λ λ ά ά κ κ ο ο ο ρ τ ο ρ τ

Slide 18

α α τ τ τ ο ύ ρ τ ο ύ ρ

Slide 19

ό ό γ γ η η φ ο ρ τ φ ο ρ τ

Slide 20

ί ί κ α ρ φ κ α ρ φ

Slide 21

σ σ ο ο α α ρ ρ ρ χ ή τ ρ χ ή τ

Slide 22

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι σχηματισμού λέξεων που έχουν συλλαβές τύπου ρσφ

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα λέξεις με συλλαβές τύπου ρσφ

URL: