Παίζω με γράμματα και λέξεις - Στη βιβλιοθήκη

+290

No comments posted yet

Comments

Slide 1

http://blogs.sch.gr/persidou/ Στη βιβλιοθήκη Παίζω με γράμματα και λέξεις ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 3

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και διάβασε τι λέει ο Μολύβιος. _________ την αυλή. _________ για το δάσος. _________ στην άκρη του. _________ ένα λαγό. Τον _______ για το σπίτι της κουκουβάγιας. Ο λαγός δεν _________. Τότε _______ σ’ ένα σκαντζόχοιρο. Εκείνος αμέσως με ________ στη φωλιά της κουκουβάγιας. Αφήνω Ξεκινώ Σταματώ Συναντώ ρωτώ απαντά. μιλώ οδηγεί οδηγεί μιλώ απαντά ρωτώ Συναντώ Σταματώ Ξεκινώ Αφήνω

Slide 4

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και διάβασε τι γράφει ο Μολύβιος. Χτες _________ την αυλή. _________ για το δάσος. ____________ στην άκρη του. ___________ ένα λαγό. Τον ________ για το σπίτι της κουκουβάγιας. Ο λαγός δεν _________. Τότε _______ σ’ ένα σκαντζόχοιρο. Εκείνος αμέσως με _______ στη φωλιά της κουκουβάγιας. άφησα Ξεκίνησα Σταμάτησα Συνάντησα ρώτησα απάντησε. μίλησα οδήγησε οδήγησε μίλησα απάντησε ρώτησα Συνάντησα Σταμάτησα Ξεκίνησα άφησα

Slide 5

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και διάβασε τι λέει ο Μολύβιος. Η κουκουβάγια με _____________. __________ πολλά πουλιά. Μου _________ ένα βιβλίο για τα πουλιά. Το ___________. ________ το διάβασμα. Αμέσως ______________ στις εικόνες το χελιδόνι και τον κότσυφα. ____________ και την κότα. καλωσορίζει. Γνωρίζει χαρίζει ξεφυλλίζω. Αρχίζω αναγνωρίζω Ξεχωρίζω Ξεχωρίζω αναγνωρίζω Αρχίζω ξεφυλλίζω χαρίζει Γνωρίζει καλωσορίζει

Slide 6

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και διάβασε τι γράφει ο Μολύβιος. Τότε η κουκουβάγια με ____________. __________ πολλά πουλιά στη ζωή της. Μου _________ ένα βιβλίο για τα πουλιά. Το ____________. ________ το διάβασμα. Αμέσως _____________ στις εικόνες το χελιδόνι και τον κότσυφα. ____________ και την κότα. καλωσόρισε. Γνώρισε χάρισε ξεφύλλισα. Άρχισα αναγνώρισα Ξεχώρισα Ξεχώρισα αναγνώρισα Άρχισα ξεφύλλισα χάρισε Γνώρισε καλωσόρισε

Slide 7

Ο Μολύβιος κρατάει σημειώσεις για τα πουλιά. Βοήθησέ τον να τις συμπληρώσει με αντίθετες λέξεις. Πάτα κλικ εδώ και μετά διάλεξε τη λέξη. Η κότα είναι ________. Ο αετός είναι ________. ήμερη άγριος άγριος ήμερη ήμερη άγριος

Slide 8

Ο Μολύβιος κρατάει σημειώσεις για τα πουλιά. Βοήθησέ τον να τις συμπληρώσει με αντίθετες λέξεις. Πάτα κλικ εδώ και μετά διάλεξε τη λέξη. Το σπουργίτι είναι ________. Η κουκουβάγια είναι ________. μικρό μεγάλη μεγάλη μικρό μικρό μεγάλη

Slide 9

πελαργός περιστέρι Τα πουλιά 3 Ο Μολύβιος κρατάει σημειώσεις για τα πουλιά. Βοήθησέ τον να τις συμπληρώσει με αντίθετες λέξεις. Πάτα κλικ εδώ και μετά διάλεξε τη λέξη. Ο πελαργός έχει ________ πόδια. Το περιστέρι έχει ________ πόδια. μακριά κοντά κοντά μακριά μακριά κοντά

Slide 10

γλάρος κοράκι 4 Τα πουλιά Ο Μολύβιος κρατάει σημειώσεις για τα πουλιά. Βοήθησέ τον να τις συμπληρώσει με αντίθετες λέξεις. Πάτα κλικ εδώ και μετά διάλεξε τηλέξη. Ο γλάρος έχει ________ στόμα. Το κοράκι έχει ________ στόμα. ανοιχτό κλειστό κλειστό ανοιχτό ανοιχτό κλειστό

Slide 11

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής ρημάτων (ενεστώτας, αόριστος) και αντίθετων λέξεων

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα ενεστώτας αόριστος αντώνυμα

URL: