Giao an Tho Hoa mao ga

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

lµm quen v¨n häc Th¬ hoa mµo gµ Gi¸o viªn: NguyÔn BÝch Ng©n Líp mÉu gi¸o nhì B6 MÇm non Hoa hång NghÜa t©n lµm quen v¨n häc

Slide 2

* Kiến thức: Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ biết được tên bài thơ,tên tác giả,( Thanh hào).Trẻ biết “ Hoa mào gà “giống cái mào của con gà,Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của hoa mào gà Trẻ biết dùng cử chỉ điệu bộ để đọc diễn cảm bài thơ *Kỹ năng: -Trẻ đọc thuộc diễn cảm ,đọc đúng rõ ràng nhịp điệu của bài thơ Trẻ trả lời rõ ràng đủ câu Thái độ -Trẻ hứng thú trong giờ học Qua bài thơ,Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của hoa mào gà,biết chăm sóc bảo vệ hoa II/ Chuẩn bị: 1, Đồ dùng của cô : -Tranh một số loại hoa.đàn Màn hình trình chiếu powerpoint bài thơ “ Hoa mào gà “) - 2, Địa điểm : Trẻ ngồi học trong lớp 3, Đội hình : Trẻ ngồi trên ghế hình chũ u Các slide trình tự theo nội dung bài thơ

Slide 8

HOA Mµo GµÀ

Slide 9

Một hôm chú gà trống Lang thang trong vườn hoa

Slide 10

Đến bên hoa mào gà Ngơ nghác nhìn không chớp

Slide 11

Bỗng gà kêu hoảng hốt Lạ thật các bạn ơi Ai lấy mào của tôi Cắm lên cây này thế

Slide 12

§µM THO¹I

Slide 15

gi¸o dôc

Slide 16

bµi häc ®Õn ®©y lµ hÕt.

URL:
More by this User
Most Viewed