Технології розділ 3

+15

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Технології 11 клас

Slide 2

Розділ ІІІ. Художнє конструювання об'єктів технологічної діяльності

Slide 3

План уроку Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності людини Методи і засоби ергономічних досліджень Естетичні умови праці Значення кольору в ергономічному вдосконаленні виробництва

Slide 4

Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності людини

Slide 5

Загальні питання ергономіки Запровадження на виробництві нових технологічних процесів, систем дистанційного керування, швидкісного транспорту змінило не лише кваліфікаційні вимоги до працівників, а й умови їх праці. У зв'язку з цим виникла необхідність створення більш комфортних умов праці, які не впливають на здоров'я та працездатність людини. Технічний прогрес значно розширює можливості людини, вимагає від неї розвитку й удосконалення.

Slide 6

Ергономіка Допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування умов виробництва до людини вивчає ергономіка (від грец. ергон – робота, номос – закон). Цей термін було введено в Англії в 1949 році, і тоді він трактувався як наука про пристосування знарядь і умов праці до людини.

Slide 7

Міжнародною радою дизайнерів було прийнято таке сучасне тлумачення “ергономіка”: це науково-теоретична та науково-експериментальна дисципліна, яка досліджує психофізіологічні фактори взаємодії людини з різними засобами діяльності в умовах, що вимагають від людини нервових реакцій на обставини, що постійно змінюються.

Slide 9

Історія становлення та сутність ергономіки Поєднання здібностей людини і можливостей машини істотно підвищує ефективність керування. Стрімкий науково-технічний розвиток у таких галузях, як радарна техніка, високошвидкісна авіація та ін., спричинив виникнення таких ситуацій, у яких ні якісний професійний відбір, ні систематичне тренування не гарантували повного використання оператором усіх можливостей устаткування. З цією метою велику кількість фахівців, які займалися проблемами, пов'язаними з людиною, а саме анатомів, фізіологів, психологів та ін., запрошували до співпраці з інженерами-конструкторами, технологами.

Slide 10

Історія становлення та сутність ергономіки Термін “ергономіка” було введено в Англії в той час, коли група учених заснувала Ергономічне дослідницьке товариство. Ініціатори створення товариства були одностайні в тому, що об'єднання вчених суміжних наукових дисциплін для спільної роботи з вирішення загальних проблем дає змогу досягти кращих результатів, які не можна отримати в межах якої-небудь однієї з цих дисциплін. Науковців все більше цікавили такі питання, як людський фактор у проектуванні устаткування, стомлення, вимірювання людської діяльності, наукове вивчення трудової діяльності в промисловості тощо. Таким чином, ергономіка, вивчаючи систему “людина – машина – середовище” у процесі взаємодії, забезпечує ефективність і безпеку процесу праці. Вирішення прикладних проблем ергономіки здійснюється одночасно у двох напрямках – вимоги людини до техніки й умов її функціонування та вимоги техніки й умов її функціонування до людини.

Slide 11

Методи і засоби ергономічних досліджень

Slide 12

Антропологічні показники ергономічних досліджень Антропологія Антропологія – розділ анатомії і фізіології, який вивчає біологічну природу людини, зокрема фізичні параметри людського тіла. За традицією, що склалася в науці, вимірювання людського тіла проводяться на оголеному суб'єкті в положенні стоячи або сидячи у статичному стані. Антропометричні дані не відображають динамічних умов і не враховують вплив одягу. Однак з їх допомогою можна досить просто визначити робочий простір і виконувати ергономічний аналіз.

Slide 13

Соматографічні показники ергономічних досліджень Соматографія Соматографія – це метод конструювання схематичних моделей людського тіла з урахуванням робочого положення людини при експлуатації машин та обладнання. Соматографія за допомогою схематичного зображення дозволяє моделювати положення людини в процесі виконання тих чи інших операцій та визначити незручні зони, а також різні зони досяжності. При цьому використовується модель людини, що виконана в певному масштабі з урахуванням антропометричних даних. Вставити малюнок креслення

Slide 14

Проектографічні показники ергономічних досліджень Проектографія Метод проектографії полягає у тому, що зображення фігури чи силуету людини у різних положеннях проектується з діапозитивів на креслення. Вставити малюнок Метод проектографії

Slide 15

Санітарно-гігієнічні умови праці Під ергономічними умовами праці слід розуміти сукупність виробничих, санітарно-гігієнічних, антропометричних, психофізичних та естетичних факторів, які визначають стан виробничого середовища в впливають на здоров'я і працездатність людини.

Slide 16

Основні чинники втомлюваності людини

Slide 18

Компоненти санітарно-гігієнічних умов

Slide 19

Освітлення При організації робочих місць великого значення надається правильному освітленню. Освітленість робочого місця має відповідати характеру виконуваної роботи, досягнення потрібної інтенсивності, рівномірний розподіл в полі зору працівника, напрям світла. Робоче місце освітлюють з урахуванням кольору предмета праці працівника й інструмента, яким він працює, верстата або стола, розміру предметів праці, часу, протягом якого людина розглядає предмет праці, відстані від предмета праці до очей, характер та джерела освітлення та ін.

Slide 20

Оптимальні параметри відбиття світла

Slide 22

Естетичні умови праці

Slide 23

Заходи, що сприяють естетизації умов праці на підприємствах є:

Slide 24

Види наочної інформації у промислових приміщеннях:

Slide 27

Ландшафтно-декоративне вирішення території підприємства

Slide 28

Робочий одяг як засіб естетизації умов праці

Slide 29

Практична робота № 6 Виконання ескізного зображення майданчика Практична робота № 7 Розробка ескізного зображення робочого одягу для різних видів професії

Slide 30

Значення кольору в ергономічному вдосконаленні виробництва

Slide 31

Значення кольору для виробничої діяльності людини Колір впливає на фізіологічні процеси людини і на її психічний стан. Кольоровий фон здатний послаблювати або підсилювати інші фактори навколишнього середовища. Тому кольорове оформлення виробничих приміщень має важливе значення для нормальної виробничої діяльності. Правильний підбір кольорового вирішення виробничого приміщення набагато підвищує освітленість на робочих місцях, покращує настрій працівників. Психологи поділили всі кольори на такі, що активізують людину, і такі, які знижують її активність. Чільне місце посідають нейтральні кольори – зелений та білий, які діють на працівника заспокійливо. Велике практичне значення має кольоровий контраст. Кольори можуть впливати на уявлення про фізичні якості предметів, приміщень, споруд. Кольором можна підкреслити вдалі архітектурні вирішення виробничих приміщень або виправити недоліки форми.

Slide 32

Вибір кольору для створення виробничого інтер'єру Кольорове оформлення приміщень та обладнання залежить від таких чинників:

Slide 33

Вибір кольору для створення виробничого інтер'єру Завдання полягає в тому, щоб для тих чи інших виробничих умов вибрати відповідне кольорове оформлення.

Slide 34

Вибір кольору для створення виробничого інтер'єру

Slide 35

Функціональне фарбування Функціональне фарбування видів інформації виявляється ефективнішим засобом, ніж численні засоби з техніки безпеки.

Slide 36

Функціональне фарбування

Slide 37

Таким чином, раціональне застосування кольору у виробничих приміщеннях: полегшує організацію праці, зменшує втомлюваність працівника, знижує травматизм підвищує продуктивність праці.

Slide 38

Практична робота № 8 Виконання кольорового вирішення виробничого інтер'єру

Summary: Розділ ІІІ. Художнє конструювання об'єктів технологічної діяльності

Tags: технології 11 клас

URL: