Технології розділ 5

+20

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Технології 11 клас

Slide 2

Розділ V. Проектування професійного успіху

Slide 3

План уроку Професійна діяльність. Основи професійного самовизначення Портфоліо в професійній діяльності Професійна кар'єра

Slide 4

Професійна діяльність. Основи професійного самовизначення

Slide 5

Місце професійної діяльності у житті суспільства Людина завжди прагнула до пізнання і вдосконалення навколишньої дійсності через творчість, власний саморозвиток, навчання інших. Цей процес називають діяльністю.

Slide 6

Професійна діяльність Професійна діяльність - складова трудової діяльності Професійна діяльність – це специфічна діяльність людини, зміст якої визначається певною сферою чи галуззю виробництва. Професійна діяльність з'явилася із поділом праці. Поділ праці – це виділення і закріплення різних видів трудової діяльності за окремими людьми і групами.

Slide 7

Основні функції професійної діяльності людини

Slide 8

Основи професійного самовизначення Правильний вибір професії одна з головних складових і умов людського щастя, усвідомлення своєї потрібності в суспільстві

Slide 9

Портфоліо в професійній діяльності людини

Slide 10

Кому і для чого потрібно мати портфоліо? Портфоліо складається із матеріалів, що демонструють досягнення

Slide 12

Як правильно скласти портфоліо?

Slide 13

Як правильно скласти портфоліо?

Slide 14

Алгоритм створення портфоліо

Slide 15

Практична робота № 10 Тема: Створення портфоліо для презентації власних досягнень Завдання: За матеріалами попередніх практичних робіт створити власне портфоліо за поданою вище схемою.

Slide 16

Професійна кар'єра

Slide 17

Успіх – мотивація до створення кар'єри Успіх передусім пов’язаний з нашими життєвими планами.

Slide 19

Постановка цілей – запорука професійного успіху Щоб визначити цілі і конкретні завдання, необхідно бути уважним до власних здібностей і постійно ставити запитання, відповіді на які можна одержати у найближчий час. Якщо людина вміє формулювати завдання, то й неодмінно прагнутиме до їх розв'язання. Розмірковуючи над власним життєвими планами, зокрема щодо професійної кар'єри, варто в першу чергу визначитися із постановкою цілей.

Slide 20

Планування професійної кар'єри Вибір професії, планування кар'єри – важлива ланка у життєвому та професійному становленні людини.

Slide 21

Групи тестів для визначення здібностей

Slide 23

Практична робота № 11 Проект “Моя професійна кар'єра”

Summary: Технології, 11 клас

URL: