Πεπόνι, πεπόνι!

+16

No comments posted yet

Comments

Slide 1

http://xristinakt.blogspot.gr Πεπόνι, πεπόνι!

Slide 2

Ποιους βλέπουμε στην εικόνα; Κάνω κλικ πάνω τους παππούς Ιωάννα

Slide 3

πεπόνι

Slide 4

πεπόνι παγωτό

Slide 5

πε πό νι Τι κρατάει ο παππούς; Βάζω στη σωστή σειρά τους κύκλους.

Slide 6

Τι κρατάει ο παππούς; Βάζω στη σωστή σειρά τους κύκλους. πε πό νι

Slide 7

πε πό νι Τι κρατάει ο παππούς; Βάζω στη σωστή σειρά τους κύκλους.

Slide 8

πε πό νι Τι κρατάει ο παππούς;

Slide 9

Παππού, ένας παπαγάλος! Παπαγάλε, θέλεις πεπόνι;

Slide 10

Πεπόνι, πεπόνι!

Slide 11

Παπαγάλε, θέλεις παγωτό;

Slide 12

Παγωτό, παγωτό!

Slide 13

Π π - Παππού, ένας παπαγάλος!

Slide 14

Π π - Παππού, ένας παπαγάλος! - Παπαγάλε, θέλεις πεπόνι;

Slide 15

Π π - Παππού, ένας παπαγάλος! - Παπαγάλε, θέλεις πεπόνι; - Πεπόνι, πεπόνι.

Slide 16

Π π - Παππού, ένας παπαγάλος! - Παπαγάλε, θέλεις πεπόνι; - Πεπόνι, πεπόνι. - Παπαγάλε, θέλεις παγωτό;

Slide 17

Π π - Παππού, ένας παπαγάλος! - Παπαγάλε, θέλεις πεπόνι; - Πεπόνι, πεπόνι. - Παπαγάλε, θέλεις παγωτό; - Παγωτό, παγωτό.

Slide 18

Τι λέει ο παπαγάλος; Κάνω κλικ στη σωστή πρόταση. - Πεπόνι, πεπόνι! - Πεπόνι, πεπόνι! - Παλάτι, παλάτι!

Slide 19

Τι θα φάει ο παπαγάλος; Κάνε κλικ στις λέξεις που έχουν π και θα μάθεις :

Slide 21

Διαβάζω τις παρακάτω προτάσεις: Έλα! Πεπόνι, πεπόνι! Έλα! Πέτα το τόπι!

Slide 22

Τι είδε ο παπαγάλος; Κάνε κλικ στο π για να μάθεις Ο παπαγάλος είδε: ν τ π ι κ α

Slide 23

μία παραλία, ένα σπίτι. Ο παπαγάλος είδε:

Slide 24

Τι άλλο είδε ο παπαγάλος; Πάρε πα από την πατάτα πα τά τα

Slide 25

Τι άλλο είδε ο παπαγάλος; Πάρε λα από το αλάτι λά α τι

Slide 26

Τι άλλο είδε ο παπαγάλος; Πάρε τι από το σπίτι τι σπί

Slide 27

πα

Slide 28

πα λά

Slide 29

πα λά τι π α λ ά τ ι

Slide 30

Τραγούδι

Slide 31

Τ έ λ ο ς! http://xristinakt.blogspot.gr

Tags: γλώσσα α ταξη

URL: