Жаба Жабурана

+11

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ЖАБА ЖАБУРАНА Галя Петкова ОДЗ „Зора“ гр. Враца

Slide 2

Къде ли няма жаби у нас – в полето, в гората, по дворове и градини, в паркове и ливади, дори и в големите градове. През летните месеци може да се срещнат почти навсякъде, където има застояла вода.

Slide 3

Денем жабите се виждат по брега или във водата, а нощем можете да чуете оглушителният им концерт: Ква-ква-ква! Натисни жабката в кръгчето.

Slide 4

През ранната пролет женската жаба снася яйца. Как се появяват жабките?

Slide 5

От яйцата се излюпват попови лъжички. Отначало те имат само опашка и нямат крачка. Как се появяват жабките?

Slide 6

Няколко седмици по-късно се появяват краката – първо задните, а после и предните. Как се появяват жабките?

Slide 7

След време опашката почва да се скъсява и изчезва. Поповата лъжичка се превръща в малко жабче! Как се появяват жабките?

Slide 8

Квакането на жабите е начин да разговарят. Макар за нас да звучат еднакво, „песните“ на жабите от всеки вид са различни.

Slide 9

У нас се срещат 12 вида жаби. Хранят се най-вече с мухи, бръмбари, паяци, червей. Някой видове са полезни за човека, тъй като унищожават комарите. Водната жаба е застрашена от замърсяването на реките и езерата, защото се нуждае от чиста вода за развитието на малките си.

Slide 10

Някои жаби достигат преклонна възраст – 30 години! 30

Slide 11

Жаба-Жабурана Жаба-Жабурана сто мушици хвана – бързо на брега ги струпа, сготви вкусна супа! Викна после всички, попови лъжички: – Яжте, яжте рожби мили, храната дава сили. Мои рожби мили, щом сберете сили, заедно хванете щърка, който тук дохвърка! После и крилете вий му оскубете – нека сложи всяка жабка, перо на свойта шапка. Музика: Красимир Милетков Текст: Радой Киров

Slide 12

Използвани ресурси: Картинки – интернет „Жабешки концерт“ – http://vbox7.com/play:89b21f18 Песен „Жаба-Жабурана“ изп. Мартин Йорданов

URL: