Οι φυσικοί αριθμοί

+39

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι φυσικοί αριθμοί Γ.Φ.

Slide 2

Ποιοι είναι οι φυσικοί αριθμοί; Οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4, 5, … 9, 10, 11, …. 99, 100, 101, … 1.000, 1.001, ……… λέγονται φυσικοί αριθμοί

Slide 3

Πώς σχηματίζονται οι φυσικοί αριθμοί; Κάθε φυσικός αριθμός εκτός από το 0, σχηματίζεται από τον προηγούμενό του, προσθέτοντας τον αριθμό 1 (π.χ. επόμενος του αριθμού 20 είναι ο αριθμός 20 + 1 = 21)

Slide 4

Το δεκαδικό σύστημα Οι φυσικοί αριθμοί γράφονται συνδυάζοντας, με τον κατάλληλο τρόπο κάθε φορά τα δέκα (10) ψηφία: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Slide 5

Αξία ψηφίου Η θέση κάθε ψηφίου σε ένα φυσικό αριθμό δηλώνει την αξία του. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε ή διαβάζουμε έναν αριθμό, που έχει μέχρι εννιά ψηφία:

Slide 6

Το ψηφίο μηδέν (0) Κάθε ψηφίο διαβάζεται ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό. Το ψηφίο μηδέν (0) δε διαβάζεται, αλλά γράφεται για να κρατά τα άλλα ψηφία στη σωστή τους θέση και δηλώνει ότι λείπουν οι μονάδες της θέσης που κατέχει. π.χ. ο αριθμός είκοσι εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια εννιά, γράφεται με ψηφία: 20.070.409

Slide 7

Οι τελείες διαχωρισμού στους αριθμούς Στους αριθμούς που έχουν περισσότερα από τρία ψηφία, για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση, χωρίζουμε με μια τελεία κάθε τριάδα ψηφίων, αρχίζοντας από τις μονάδες (δεξιά). π.χ. ο αριθμός 2345678 γράφεται: 2.345.678 Γιάννης Φερεντίνος

URL: